Tiêu đểm
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VISTIP và KOSME    Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VISTIP và KOSME  

Ngày 19/9/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết biên bản nghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập Khoa học công nghệ quốc tế (VISTIP) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan hỗ trợ phát triển Doanh...

Liên kết
Thông tin đấu thầu
Hỏi đáp