Tiêu đểm
Đơn PCT nộp vào WIPO năm 2020 tiếp tục gia tăng bất chấp Đại dịch COVID-19 Đơn PCT nộp vào WIPO năm 2020 tiếp tục gia tăng bất chấp Đại dịch COVID-19

Các đơn quốc tế nộp thông qua WIPO vào năm 2020 tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thiệt hại lớn về con người và kinh tế do đại dịch COVID-19, với những quốc gia hàng đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đánh dấu sự tăng trưởng về số...

Liên kết
Thông tin đấu thầu
Hỏi đáp