Tiêu đểm
Công nghiệp 4.0 trong bối cảnh của ngành khai thác than Công nghiệp 4.0 trong bối cảnh của ngành khai thác than

Trang tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế giới thiệu bài viết nghiên của  nhóm tác giả  Vladimir Simeunović, Snezana Pantelic,Dragan Stošić, Sonja Dimitrijevic; Mihajlo Pupin Institute  Tại Hội nghị quốc tế về Internet ứng...

Liên kết
Thông tin đấu thầu
Hỏi đáp