Tiêu đểm
Khoa học công nghệ đóng góp tăng năng suất vượt mục tiêu 5% Khoa học công nghệ đóng góp tăng năng suất vượt mục tiêu 5%

Năm 2020 thế giới khó khăn do Covid-19, Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất khu vực, trong đó có đóng góp của khoa học, công nghệ. Thông tin nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do...

Liên kết
Thông tin đấu thầu
Hỏi đáp