23 Tháng Mười, 2015 | 10:27
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thư ngỏ

THƯ NGỎ TỪ GIÁM ĐỐC VISTIP

UntitledCó nhiều nhân tố tạo thành động lực trong quá trình đổi mới và hội nhập, tuy nhiên, “khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao”đã được Lãnh đạo Việt Nam thống nhất khẳng định là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn tới của Việt nam”. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2010 đã nhận dạng hội nhập quốc tế là một trong bốn giải pháp và cũng là một trong bốn nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 tiếp tục xem hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ một cách chủ động và tích cực như một giải pháp quan trọng đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế , với tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh – “Centre for Vietnam Science and Technology Internationalization Promotion-VISTIP” là một đơn vị sự nghiệp công được Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập cuối năm 2011 và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn đầu năm 2014. Trung tâm (VISTIP) có chức năng giúp Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ trong cả nước. VISTIP đóng vai trò như một chiếc cầu nối kết các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường đại học của các nước với các đối tác Việt Nam thông qua các hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu cũng như đầu tư khoa học…

Thông qua kết quả của nhiều chương trình kết nối hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và các đối tác nước ngoài do VISTIP chủ trì, vai trò và đóng góp của VISTIP trong quá trình thúc đẩy hội nhập khoa học và công nghệ của Việt Nam đã và đang ngày càng được biết đến và ghi nhận bởi cộng đồng khoa học cả trong và ngoài nước . Hy vọng với sự tin tưởng và ủng hộ trước hết của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và của toàn thể cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, VISTIP sẽ đóng góp nhiều hơn trong tiến trình hội nhập khoa học-công nghệ Việt Nam vào nền khoa học và công nghệ của thế giới./.

                                                                          Cảm ơn

    1

                                                                       Bùi Quý Long

                                                                        Giám đốc VISTIP