25 Tháng Tám, 2015 | 18:28
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Các hoạt động tiêu biểu của VISTIP

Minister with UniSA Vice Chancellor Minister with Leutenent Governor Minister of Education, Western Australia Minister at the Mawson lake campus Minister join dinner with UniSA Vice Chancellor Minister at Ian Work Lab SAM_0966-2 Photo with VISTIP team (1) Nigel with VISTIP staff MOUsigningceremony2