27 Tháng Chín, 2016 | 14:10
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Ảnh hội thảo và tập huấn trong nước

img_1482 Tập huấn “Hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác các nguồn vốn Hợp tác Quốc tế”img_1251 Hội thảo “Nâng cao năng lực Hội nhập quốc tế về KH&CN” img_1466 Tập huấn “Hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác các kênh HTQT và cácd ự án đầu tư KH&CN từ nước ngoài”img_1454 Tập huấn “Hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác các kênh HTQT và cácd ự án đầu tư KH&CN từ nước ngoài”img_1470Tập huấn “Hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác các kênh HTQT và cácd ự án đầu tư KH&CN từ nước ngoài”

Nguồn: VISTIP