Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe.