Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh

  • Tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam

    Sau 8 năm đàm phán, ASEAN và các nước đối tác hoàn thành thắng lợi việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở ra một giai đoạn hợp tác kinh tế thương mại mới đầy hứa hẹn tốt đẹp. Khuôn khổ hợp tác...

    17-11-2020 | 13:49