Đại sứ Dương Chí Dũng của Việt Nam chủ trì phiên họp Đại hội đồng WIPO 2018