Hợp tác song phương toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc

  • Hợp tác song phương toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc

    Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh hội đàm và ký kết Thỏa thuận đồng tài trợ các đề tài hợp tác nghiên cứu chung giai đoạn 2019-2022 với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Choi Kiyoung. Nhằm...

    02-12-2019 | 11:18