Lễ ký kết Chương trình hợp tác về KH&CN giữa Việt Nam và Rumani.