Những xu hướng công nghệ nổi bật năm 2022

  • Những xu hướng công nghệ nổi bật năm 2022

    Những xu hướng công nghệ nổi bật năm 2022 Metaverse được dự báo là tương lai của Internet. (Ảnh ANA) Năm 2021, thế giới đã chứng kiến nhiều xu hướng công nghệ tăng tốc để đáp ứng cho “cuộc sống cùng Covid-19”. Thuật ngữ WFH (work...

    20-01-2022 | 13:45