ông Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ