PGS.TS. Trần Văn Hải – Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn