Phó giám đốc Trung tâm NC & PT hội nhập KH & CN quốc tế