Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số