2021

  • 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2021

    (Chinhphu.vn) – Ngày 28/12, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2021, thuộc các lĩnh vực cơ chế chính sách, khoa học xã hội, khoa học...

    05-01-2022 | 13:36