Liên kết

  • Không có chuyên mục
Hợp tác quốc tế về sự cố an ninh bức xạ và hạt nhân

Hợp tác quốc tế về sự cố an ninh bức xạ và hạt nhân

Trong 2 ngày 5-6/12/2023, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) phối hợp Viện Nghiên cứu Tư pháp và Tội phạm liên vùng của Liên hợp quốc (UNICRI) tổ chức Hội thảo Hợp tác quốc tế về sự cố an ninh bức xạ và hạt nhân. Tham dự Hội thảo có các chuyên […]