Liên kết

  • Không có chuyên mục
Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich thăm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich thăm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Ngày 07/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich và Đoàn đại biểu cấp cao Phân ban Nga đến thăm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Hợp tác KH&CN góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội đất nước […]
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung 3 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ do Tổng Thư ký Quốc hội, […]