Diễn đàn kinh tế thế giới

  • 10 công nghệ mới nổi hàng đầu của năm 2023

    Trang tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế giới thiệu 10 công nghệ mới nổi hàng đầu năm 2023 từ Diễn đàn kinh tế quốc tế Do Trung tâm Nghiên cứu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phối hợp với Frontiers Media phát...

    18-08-2023 | 15:07