Vương Đình Huệ

  • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

    Ngày 15.9, các đại biểu Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội đã có 2 phiên thảo luận về các chủ đề chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong phát biểu đề dẫn phiên thảo luận chuyên đề thứ...

    18-09-2023 | 9:36