17 Tháng Năm, 2019 | 13:58
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Việt Nam và Australia xây dựng một bức tranh toàn cảnh cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Data61|SCIRO – Cơ quan chuyên về nghiên cứu về số liệu và công nghệ số thuộc Tổ chức khoa học quốc gia Australia cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố Báo cáo Tương lai kinh tế số Việt Nam: hướng đến năm 2030, 2045. Báo cáo phân tích các xu thế ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045.

Được công bố tại Hội nghị “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho Phát triển Kinh tế – Xã hội của Việt Nam” tại Hà Nội, Báo cáo là một hợp phần trong Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia tài trợ với trị giá 10 triệu đô la Australia. Chương trình là sáng kiến chiến lược được thiết kế để tăng cường các mối liên kết giữa hệ thống đổi mối sáng tạo của Australia và Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, Báo cáo Tương lai kinh tế số Việt Nam đưa ra một bức tranh toàn cảnh giúp Việt Nam hoạch định cho sự phát triển kinh tế số của đất nước. Đây là một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác thành công giữa hai hệ thống đổi mới sáng tạo của hai quốc gia”.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick cho biết, Báo cáo này là thành quả quan trọng đầu tiên của Chương trình Quan hệ Đối tác Đổi mới sáng tạo Aus4Innovation giữa Australia và Việt Nam.

“Báo cáo này sẽ định hướng các hoạt động tiếp theo trong ba năm tới khi chúng tôi xây dựng mối liên kết hợp tác sâu sắc hơn giữa hai quốc gia và giúp tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam nhằm thích nghi với những thách thức và cơ hội của kinh tế số”, ông Chittick nói.

Tiến sỹ Lucy Cameron, tác giả chính của báo cáo đồng thời là tư vấn nghiên cứu cao cấp tại Data61|CSIRO cho biết, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và đã trở thành một trong những quốc gia năng động nhất ở khu vực Đông Á.

“Làn sóng tiếp theo của các công nghệ số như Trí tuệ nhân tạo, Chuỗi khối, Internet vạn vật và các dịch vụ dựa trên nền tảng và điện toán đám mây – có tiềm năng chuyển đổi Việt Nam thành một nền kinh tế hiệu suất cao tiếp theo của Châu Á. Việt Nam cần phải nắm bắt những cơ hội to lớn này đồng thời hạn chế một số rủi ro”, Tiến sỹ Lucy Cameron cho biết.

 

Tiến sỹ Lucy Cameron, Tư vấn Nghiên cứu cao cấp, CSIRO

Data 61|CSIRO đã phối hợp với nhóm nghiên cứu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để xác định bảy xu thế chủ đạo ảnh hưởng đến tương lai kinh tế số của Việt Nam. Những xu thế này bao gồm: tác động của các công nghệ số mới nổi, các thị trường xuất khẩu mới cho Việt Nam, sự phát triển của cơ sở hạ tầng số hiện đại, nhu cầu phát triển thành phố thông minh, sự gia tăng của kỹ năng và dịch vụ số và sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng.

Các xu thế chủ đạo này là cơ sở xây dựng nên bốn kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam. Các kịch bản này đã phác họa một bức tranh toàn cảnh giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng kế hoạch cho kinh tế số của Việt nam trong tương lai.

“Tương lai của nền kinh tế phụ thuộc vào vị trí của Việt Nam trong bản đồ số của khu vực và mức độ ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ số của chính phủ, cộng đồng và ngành công nghiệp”, Tiến sỹ Lucy Cameron nói.

Đây là báo cáo thứ hai do Data 61|CSIRO xây dựng cho Chương trình Aus4Innovation. Báo cáo thứ nhất, Việt Nam ngày nay, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và kinh tế số của Việt Nam trong năm 2018.

Được biết, vào tháng 11 năm 2017, Việt Nam và Australia đã công bố Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Australia. Chương trình nhân thức rõ tầm quan trong của hệ thống đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững và toàn diện ở Việt Nam. Nằm trong Chương trình hợp tác này, Chương trình Aus4Innovation với trị giá 10 triệu đô la Australia có mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo, chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội do cuộc cách mạng 4.0 đem lại cũng như giúp Việt Nam định hướng Chương trình nghị sự đổi mới sáng tạo trong khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Báo cáo Tương lai kinh tế số của Việt Nam là sản phẩm quan trọng đầu tiên của Chương trình Aus4innovation. Báo cáo được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm xác định các lĩnh vực mới nổi trong công nghệ và chuyển đổi số ở Việt Nam.

Các hợp phần khác của Chương trình tập trung vào thúc đẩy các mô hình hợp tác công tư mới cho thương mại hóa khoa học và trao đổi chính sách về đổi mới sáng tạo nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các kịch bản cho tương lai của kinh tế số Việt Nam:

Kịch bản TRUYỀN THỐNG

  • Cho đến năm 2045, công nghệ số dự kiến đóng góp 196 tỷ đô la Mỹ vào GDP tính theo giá so sánh năm 2020 và theo tỷ giá sức mua tương đương, (61 tỷ đô la Mỹ theo giá so sánh 2005 và tỷ giá hối đoái bình quân)
  • Chuyển đổi số thấp, ngành công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) phát triển chậm.

Kịch bản XUẤT KHẨU SỐ

  • Cho đến năm 2045, công nghệ số dự kiến đóng góp 331 tỷ đô la Mỹ vào GDP tính theo giá năm 2020 và theo tỷ giá sức mua tương đương PPP, (103 tỷ đô la Mỹ theo giá so sánh 2005 và tỷ giá hối đoái bình quân)
  • Ngành CNTT&TT phát triển nhanh chủ yếu dựa trên hoạt động gia công xuất khẩu, ứng dụng số trong các ngành còn hạn chế.

Kịch bản TIÊU DÙNG SỐ

  • Cho đến năm 2045, công nghệ số dự kiến đóng góp 216 tỷ đô la Mỹ vào GDP tính theo giá năm 2020 và theo tỷ giá sức mua tương đương PPP, (67 tỷ đô la Mỹ theo giá so sánh 2005 và tỷ giá hối đoái bình quân)
  • Chuyển đổi số mạnh mẽ trong các ngành trong nước nhưng chủ yếu sử dụng sản phẩm dịch vụ CNTT&TT của nước khác, ngành CNTT&TT trong nước phát triển chậm.

Kịch bản CHUYỂN ĐỔI SỐ

  • Cho đến năm 2045, công nghệ số dự kiến đóng góp 544 tỷ đô la Mỹ vào GDP tính theo giá năm 2020 và theo tỷ giá sức mua tương đương PPP, (169 tỷ đô la Mỹ theo giá so sánh 2005 và tỷ giá hối đoái bình quân)
  • Ứng dụng công nghệ số cao trong toàn bộ nền kinh tế và ngành CNTT&TT tăng trưởng mạnh.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ