29 Tháng Mười, 2020 | 20:17
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn tổ chức cán bộ năm 2020

Ngày 23/10/2020, tại thành phố Ninh Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cán bộ năm 2020.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và các cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đặc biệt, Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại Bộ trong thời gian qua đồng thời nêu rõ mục tiêu và những nội dung cần triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ mới được Chính phủ ban hành trong năm 2020. Hội nghị sẽ là cơ hội để lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trao đổi, thảo luận, đề xuất,..tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất trong việc giải quyết công tác này tại đơn vị mình.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày báo cáo tham luận phổ biến một số điểm tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, Nghị định 115/NĐ-CP sẽ có một số điểm thay đổi như quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có những thay đổi, cụ thể: Về nội dung và hình thức tuyển dụng; Quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc; Về đối tượng ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển; Về tiếp nhận vào làm viên chức; Về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra Nghị định còn quy định cụ thể về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý và một số thay đổi khác.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/9/2020 và bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, tại hội nghị một trong loạt các văn bản mới được ban hành trong năm 2020 cũng được các báo cáo viên phổ biến như: Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm và định mức biên chế công chức cho các đơn vị trực thuộc Bộ; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1568/QĐ-BKHCN ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành trình tự, thủ tục và quy định về hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ KH&CN; Quyết định số 1100/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ KH&CN.

Ông Trần Văn Nghĩa và ông Nguyễn Văn Lượng điều hành thảo luận (Ảnh: Hoàng Anh)

Các báo cáo tham luận của các báo cáo viên đã nhận được sự quan tâm lớn của đại biểu tham dự. Tại phần thảo luận, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 20 ý kiến, câu hỏi, đề xuất của các đại biểu gửi tới đại điện Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ; Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị giải đáp, trả lời. Đa số các câu hỏi của đại biểu đã nhận được giải đáp rõ ràng, cụ thể, thỏa đáng từ Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Anh)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhận định, trong thời gian qua Chính phủ ban hành các văn bản mới liên quan đến công chức, viên chức; liên quan đến vấn đề tổ chức, con người cũng như cơ chế hoạt động. Đây là một hội nghị hết sức quan trọng đối với tất cả các  đơn vị, hội nghị được tổ chức rất kịp thời, phù hợp.

Thứ trưởng nhận định, công tác tổ chức cán bộ là một công việc hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến vấn đề con người, do đó Thủ trưởng các đơn vị phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác này. Trong các đơn vị muốn hoạt động có hiệu quả phải có sự đoàn kết, thống nhất, công khai minh bạch giữa các cá nhân cũng như giữa cấp ủy và chính quyền và các tổ chức chính  trị – xã hội;…về các hoạt động của đơn vị như bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,…

Thứ trưởng đánh giá, trong thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ tại Bộ KH&CN đã có kết quả tốt và để đạt được kết quả tốt hơn nữa thì trong thời gian tới cần chú trọng một số vấn đề sau:

– Tập trung triển khai các văn bản mới do Chính phủ, Đảng, Nhà nước ban hành. Các văn bản đều tập trung mục tiêu nâng cao hiệu quả bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng phục vụ bằng cách áp dụng các giải pháp hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin. Lãnh đạo cũng như các cán phụ trách công tác cán bộ cần cập nhật thường xuyên để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong đơn vị.

– Bộ KH&CN sẽ trình một Nghị định mới về việc xây dựng nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu, tổ chức của Bộ. Theo đó chúng ta phải rà soát lại tất cả hoạt động, cơ cấu, bộ máy của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ cũng phải nghiên cứu, đánh giá, xây dựng lại cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cho phù hợp để đề xuất lên Bộ.

– Thủ trưởng các đơn vị quan tâm sát sao công tác xây dựng vị trí việc làm cho các bộ trong đơn vị. Thủ trưởng phải là người trực tiếp trong việc xây dựng vị trí việc làm cũng như đánh giá cán bộ trong quá trình hoạt động, phân công công việc; việc đánh giá khách quan, công bằng.

– Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm,..để triển khai đúng quy định.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ dành sự quan tâm đúng mức, phát huy sự chủ động trong công tác cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ