18 Tháng Mười, 2021 | 14:04
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hỗ trợ hàng hóa tiếp cận các thị trường lớn

Chiều 14/10, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, với hệ thống hơn 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia có tỷ lệ 60% hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực, góp phần hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cùng ngày.

Thông qua áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, người tiêu dùng cũng được bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi được người bán, người sản xuất, nhập khẩu cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, nhất là đối với những mặt hàng có khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Với tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế cao như hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dễ dàng các thị trường lớn, khó tính như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, RCEP đã ký kết và có hiệu lực.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng cho biết, với tư cách là thành viên chính thức của ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu, gồm Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (CODEX) và là thành viên liên kết của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Việt Nam có quyền và có trách nhiệm tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, cần đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021 – 2030, Chính phủ đã xác định phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo yêu cầu này, hoạt động xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia cũng gắn với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đến 2030.

Việc tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất phục vụ cộng đồng doanh nghiệp đi tắt đón đầu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là cần thiết.

Thời gian tới, cần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, gắn với doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Trong hoạt động này có sự tham gia của doanh nghiệp từ khi xây dựng tiêu chuẩn để gắn tiêu chuẩn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Nhân dân