Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh