Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan.