Na- UY

  • Kinh tế và đổi mới sáng tạo đại dương

    Trang tin thông tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN giới thiệu bài viết nghiên cứu tổng hợp về vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc phát triển kinh tế đại dương bền vững như dưới đây  Phát triển kinh tế đại...

    28-07-2021 | 14:33