Ngài Trần Vĩ Minh- Phó Đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam