Thúc đẩy hợp tác KH&CN giữa hai nước Việt Nam – Italia