14 Tháng Hai, 2020 | 14:08
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) trong lĩnh vực Quản lý nguồn nước

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý nguồn nước thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP), cụ thể như sau:

1. Vấn đề ưu tiên:

  – Lĩnh vực nghiên cứu về Quản lý nguồn nước, tập trung chủ đề công nghệ quản lý nguồn tài nguyên nước, cơ sở hạ tầng nước bao gồm: Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, giám sát và kiểm soát chất lượng nước; Quản lý và vận hành tiên tiến; Dự báo nguồn nước sẵn có trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sử dụng đất; Tăng cường giảm thiểu rủi ro thiên tai và khả năng chống chịu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở các đại dương; Quản lý toàn diện tài nguyên nước ở quy mô lưu vực sông, Mối quan hệ nước – năng lượng – thực phẩm, giảm thiểu các vấn đề nước phát sinh từ nông nghiệp; Cải thiện an ninh nguồn nước; vệ sinh nguồn nước và sức khỏe con người; Tái sử dụng và tái chế nước, thu hồi tài nguyên từ nước thải và ô nhiễm; Thành phố bền vững với lượng khí thải carbon thấp; Ứng dụng thế hệ tiếp theo của AI, IoT, robot, hoặc các công nghệ thông tin tiên tiến khác; Ứng dụng vật liệu tiên tiến để quản lý nguồn nước tiên tiến.

– Các đối tác cùng tham gia kêu gọi bao gồm: Indonesia, Nhật Bản, Lào, Philippines, Nga, Thái Lan,Việt Nam.

– Thời gian kêu gọi đề xuất: Từ tháng 02/2020 đến hết ngày 23/4/2020.

2. Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ thực hiện cho mỗi đề xuất tối đa không quá 03 năm, thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: từ năm 2021.

3. Kinh phí thực hiện:

+ Phía Việt Nam: Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư;

+ Phía nước ngoài: Kinh phí do Cơ quan liên quan của đối tác tương ứng hỗ trợ thực hiện.

4. Hồ sơ đề xuất:

Hồ sơ đề xuất được coi là hợp lệ để đưa ra xem xét khi được nộp đầy đủ theo hướng dẫn. Đối tác nghiên cứu Việt Nam gửi Hồ sơ đến Bộ KH&CN, đối tác nghiên cứu phía nước ngoài gửi hồ sơ đến cơ quan cấp kinh phí tương ứng.

Hồ sơ đề xuất gửi Bộ KH&CN bao gồm:

– Công văn đề nghị của cấp Lãnh đạo Bộ/Ngành/Địa phương chủ quản gửi Bộ KH&CN xem xét thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

          – Đề cương đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TTBKHCN ngày 30/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan (bằng tiếng Việt, theo mẫu gửi kèm). Trong nội dung Đề cương thuyết minh, cần nêu rõ tên gọi của đề xuất (bằng Tiếng Anh và bằng Tiếng Việt); nội dung công việc do phía Việt Nam thực hiện và kết quả sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được trong đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu để làm căn cứ xét duyệt theo quy định.

– Tóm tắt nhiệm vụ hợp tác (bằng tiếng Anh theo mẫu gửi kèm).

– Biên bản thỏa thuận giữa cơ quan chủ trì phía Việt Nam và đối tác nước ngoài về nội dung hợp tác, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và sử dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).

– Lý lịch chủ nhiệm đề xuất, chủ nhiệm đối tác và bản mô tả năng lực cơ quan chủ trì.

Hồ sơ đề xuất đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 23/04/2020.

(Bản mềm hồ sơ đề xuất đề nghị gửi tới địa chỉ email: btlan@most.gov.vn dưới đây theo quy cách: Tất cả các file hồ sơ đưa vào một tệp tin có tên chung: Tên Chủ nhiệm nhiệm vụ – Tên Cơ quan chủ trì (Chữ in hoa viết tắt).

Thông tin liên quan đến Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) xin tham khảo tại website: www.the-easia.org/

5. Địa chỉ liên hệ:

Đ/c Bùi Thị Thu Lan

Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 8443 9439192; Fax: 844 394399.87

Emai: btlan@most.gov.vn

Tệp đính kèm:

– Mẫu Đề cương đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư.

– Mẫu tóm tắt đề xuất tiếng Anh.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ