8 Tháng Tư, 2019 | 17:07
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và nghiên cứu giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo, ký tại Áo ngày 01.12.2011 và Phụ lục gia hạn ký ngày 15.10.2018, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo trân trọng thông báo tới các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ…của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo

 

 

Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp… của Việt Nam có hợp tác nghiên cứu và cùng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.
 

Lĩnh vực ưu tiên hợp tác

– Công nghệ Công nghiệp 4.0

– Công nghệ vũ trụ

– Nông nghiệp

– Sức khỏe và y dược

– Môi trường và Biến đổi khí hậu

 

Số lượng dự án tài trợ

 

Tối đa 08 nhiệm vụ

 

Thời gian thực hiện

Tối đa 24 tháng, bắt đầu từ năm 2020
Hạn nộp đề xuất Từ 08 tháng 4 đến hết 17h00 ngày 07 tháng 06 năm 2019          
 

 

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Việt Nam (theo mục 3, điều 5, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

 

     1. Công văn đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương do Lãnh đạo ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.

2. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư bằng tiếng Việt theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Thông tư gửi kèm theo), có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

3. Văn bản trao đổi/thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam với đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung hợp tác (nếu có).

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Áo

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Áo liên hệ và nộp đề xuất lên Cơ quan quản lý dự án được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo (BMBWF) ủy quyền: Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), theo địa chỉ dưới đây. Đề xuất được viết theo mẫu quy định của phía Áo.
 

 

Tính hợp lệ của đề xuất

Các đơn vị đề xuất phía Việt Nam và phía Áo phải cùng nộp hồ sơ đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ của hai bên. Đề tài/dự án chỉ nộp cho một phía, hoặc không thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trên sẽ không được xem xét.
 

 

 

 

Quy trình xem xét, tuyển chọn

 

I. Thông báo kêu gọi đề xuất và xác định nhiệm vụ (theo điều 6, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

– Thời gian nhận đề xuất từ 08.04.2019 đến 07/06/2019

– Xem xét đánh giá và phân loại hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

– Thành lập và tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ

– Hai Bộ trao đổi về kết quả của Hội đồng xác định các nhiệm vụ và thông qua danh mục để công bố tuyển chọn.

 

II. Thông báo tuyển chọn và thành lập các hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ (điều 8, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

– Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (mẫu 3 của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

– Mở và đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn

– Thành lập và tổ chức các hội đồng tuyển chọn

– Thảo luận và ký kết Nghị định thư cam kết thực hiện

 

III. Thẩm định và trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư (điều 10, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

– Tổ chức thẩm định đề cương chi tiết đã được tuyển chọn

– Trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ để thực hiện

– Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

 

 

 

Tiêu trí đánh giá

 

–  Phù hợp với chính sách tài trợ của mỗi quốc gia

– Phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ Nghị định thư (điều 4, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

– Tính cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ hợp tác

– Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và tính độc đáo của nhiệm vụ

– Giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế

– Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác

– Tính khả thi của đề tài và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

 

 

 

Quy định về tài chính

 

Các đề xuất có kết quả đánh giá tốt có thể được hai Bộ cùng cấp kinh phí thực hiện từ các chương trình tài trợ quốc gia và/hoặc nguồn khác tùy theo khả năng và cơ chế tài chính của mỗi nước.

 

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Việt Nam  

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Áo

 

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)

 

Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam

Địa chỉ liên hệ phía Áo

 

Ông Trần Văn Hưng

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04.39435376

Fax: 04.39439987

Email: tv.hung@most.gov.vn

 

 

Mr. Michael Glatzl-Poss

OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-472
Email: wtz@oead.at,

Website: www.oead.at/wtz

 

Các văn bản kèm theo:

– Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

– Phụ lục Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ