14 Tháng Hai, 2020 | 15:00
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Danh mục đề tài cấp cơ sở đã thực hiện giai đoạn 2018-2019 của Trung tâm NC&PT hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Từ cuối năm 2018 và trong năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở  chuyển tiếp từ năm 2018-2019 và 05 nhiệm vụ KH&CN  cấp cơ sở thực hiện trong năm 2019 .  Tất cả các nhiệm vụ KH&CN cơ sở đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế