12 Tháng Hai, 2020 | 16:21
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Danh mục nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện năm 2017 của Trung tâm NC&PT hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Danh mục nhiệm vụ KH&CN  thực hiện năm 2017 của Trung tâm NC&PT hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Trong năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ giao  05 nhiệm vụ KH&CN  cấp cơ sở thực hiện trong năm 2017 và 01 Nhiệm vụ cấp Bộ được chuyển tiếp từ năm 2016 .  Tất cả các nhiệm vụ KH&CN  đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra.

Tham khảo danh mục đề tài theo file đính kèm

Phụ lục- Nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện năm 2017

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế