14 Tháng Năm, 2020 | 14:14
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘI THẢO- TẬP HUẤN VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KH&CN QUỐC TẾ NĂM 2017

Năm 2017 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế thực hiện hoàn thành các cuộc hội thảo, tập huấn chuyên đề về hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ như sau:

  1. Lớp tập huấn Phương pháp điều tra khảo sát phục vụ Nghiên cứu khoa học
  2. Lớp tập huấn Lễ tân ngoại giao và giao tiếp đối ngoại
  3. Lớp tập huấn Hướng dẫn xây dựng dự án quốc tế về khoa học và công nghệ
  4. Lớp tập huấn: Kiến thức hội nhập quốc tế về KH&CN: Giới thiệu các Hiệp định kinh tế quốc tế tác động đến KH&CN ở địa phương 
  5. Hội thảo đánh giá mức độ hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Tổ chức KH&CN: Viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục Đại học 

Mọi thông tin Chi tiết liên hệ:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế