19 Tháng Hai, 2021 | 14:49
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

ĐỔI MỚI TƯ DUY, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ

Đại hội 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, với việc thông qua các văn kiện về xác định tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước trong 5 và 10 năm tới, trong đó xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các đột phá chiến lược, yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại, quyết định chất lượng và tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế. Điều này khẳng định vị thế rất quan trọng của khoa học công nghệ trong tiến trình phát triển đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ xác định việc đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ là nhiệm vụ rất quan trọng cần được cụ thể hóa bằng bước đi chắc chắn và bài bản.

Toàn văn nội dung phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội với đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/phim-tai-lieu/2021/2/doi-moi-tu-duyco-chechinh-sach-de-khoa-hoc-va-cong-nghe-tro-thanh-khau-dot-pha/551390