12 Tháng Bảy, 2022 | 8:52
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Nghiên cứu điển hình của OECD: Lòng tin đối với Chính phủ

Trang thông tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế giới thiệu tới quý đọc giả bài viết “Nghiên cứu điển hình của OECD: Lòng tin đối với Chính phủ”

Là một phần của công việc đo lường các động lực tạo niềm tin vào chính phủ dân chủ, OECD đang khám phá các cách khác nhau để các chính phủ có thể củng cố lòng tin – một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi các quốc gia thoát khỏi đại dịch toàn cầu và đối mặt với những thách thức toàn cầu mới.

Niềm tin là nền tảng mà dựa trên đó tính hợp pháp của các thể chế dân chủ. Niềm tin là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của một loạt các chính sách công phụ thuộc vào phản ứng hành vi của công chúng. Ví dụ, sự tin tưởng của công chúng dẫn đến việc tuân thủ tốt hơn các phản ứng, quy định về sức khỏe cộng đồng và hệ thống thuế. Về lâu dài, niềm tin là cần thiết để giúp các chính phủ giải quyết những thách thức xã hội lâu dài như biến đổi khí hậu, dân số già và thị trường lao động đang thay đổi.

Báo cáo Khảo sát Niềm tin của OECD

Xây dựng lòng tin để củng cố nền dân chủ: Những phát hiện chính từ Khảo sát OECD năm 2021

Động lực tạo niềm tin vào các tổ chức công

Báo cáo này trình bày những phát hiện chính của cuộc khảo sát xuyên quốc gia đầu tiên của OECD về lòng tin đối với chính phủ và các tổ chức công, đại diện cho hơn 50.000 câu trả lời ở 22 quốc gia OECD .

Các quốc gia tham dự gồm: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Colombia, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Hoa Kỳ Vương quốc.

Điều gì thúc đẩy công chúng tin tưởng vào chính phủ?

Công việc của OECD đã xác định năm động lực quản trị công chính của sự tin tưởng vào các tổ chức chính phủ. Họ nắm bắt mức độ mà các thể chế đáp ứng và đáng tin cậy trong việc cung cấp các chính sách và dịch vụ, đồng thời hành động phù hợp với các giá trị cởi mở, liêm chính và công bằng.

Các bản sửa đổi gần đây đối với Công trình danh tiếng – nhằm hướng dẫn các nỗ lực của công chúng khôi phục lòng tin vào chính phủ trong và sau các cuộc khủng hoảng

 – xác định hai khía cạnh bổ sung đóng vai trò tạo ra lòng tin của công chúng. Đó là:

  • các động lực văn hóa, kinh tế xã hội và chính trị, và;
  • năng lực của chính phủ để giải quyết các vấn đề toàn cầu và giữa các thế hệ

Các động lực khác nhau này tương tác với nhau để tạo ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người đối với các tổ chức công.

 Nghiên cứu quốc gia

Động lực tạo niềm tin vào các tổ chức công ở Phần Lan
Niềm tin của công chúng là nền tảng của mô hình hành chính và chính trị Phần Lan, nó cũng là yếu tố chính giúp Phần Lan ứng phó thành công đại dịch COVID-19. Duy trì và củng cố nguồn vốn ủy thác của Phần Lan sẽ là yếu tố cơ bản để đối mặt với những đánh đổi và thách thức phía trước, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Thông qua sự kết hợp của các phương pháp định lượng và định tính, nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định chính của lòng tin đối với chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan hành chính công ở Phần Lan. Nhìn chung, nó phát hiện ra rằng khả năng đáp ứng của các dịch vụ công và độ tin cậy của các chính sách là những yếu tố quyết định chính đến sự tin tưởng đối với các tổ chức ở Phần Lan.

Động lực tạo niềm tin vào các tổ chức công ở Na Uy
Niềm tin vào các tổ chức công là nền tảng của mô hình hành chính và chính trị của Na Uy. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong phản ứng của Na Uy đối với đại dịch COVID-19. Duy trì và củng cố “nguồn vốn ủy thác” này sẽ là điều cần thiết đối với Na Uy trong việc giải quyết những đánh đổi và thách thức trong tương lai, chẳng hạn như đảm bảo tính bền vững của mô hình phúc lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu và duy trì sự gắn kết xã hội. Nghiên cứu này xem xét các yếu tố quyết định chính của sự tin tưởng vào chính phủ quốc gia, chính quyền địa phương và cơ quan hành chính công của Na Uy.

Tìm hiểu các động lực tạo niềm tin vào các tổ chức chính phủ ở Hàn Quốc
Sự xói mòn lòng tin của công chúng thách thức năng lực của chính phủ trong việc thực thi các chính sách và tiến hành cải cách. Mặc dù Hàn Quốc đã đạt được và duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh chóng, đồng thời thực hiện tương đối tốt một số biện pháp hiện có về chất lượng hành chính công, nhưng lòng tin vào các thể chế chính phủ tương đối thấp. Nghiên cứu điển hình tiên phong này trình bày một khung đo lường và chính sách về các yếu tố thúc đẩy sự tin tưởng thể chế và khám phá một số con đường chính sách mà Hàn Quốc có thể thực hiện để khôi phục lòng tin vào các tổ chức công.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch tại Cổng thông tin của OECD

https://www.oecd.org/governance/trust-in-government/