13 Tháng Bảy, 2022 | 13:48
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Vai trò của doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế vũ trụ

Vai trò của doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế vũ trụ

Các chính phủ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn tài trợ cho hoạt động không gian và nhiều hoạt động R&D được dẫn dắt bởi khu vực công, nhưng số lượng và sự đa dạng của các doanh nghiệp kinh doanh thực hiện các hoạt động R&D trong không gian đang tăng lên trên toàn thế giới. Hiểu được mức độ tham gia và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong nước là một thách thức đối với các chính phủ, khi các dịch vụ vũ trụ ngày càng trở nên phổ biến hơn trong một loạt các hoạt động kinh tế ngày càng tăng. Cũng như các lĩnh vực ngách khác của nền kinh tế, các hoạt động không gian chỉ thể hiện một phần trong các số liệu thống kê về cơ cấu kinh doanh do các cơ quan thống kê quốc gia đưa ra.

Sổ tay Frascati định nghĩa các doanh nghiệp kinh doanh như sau (OECD, 2015 [18]) :

 • các công ty thường trú, bất kể nơi cư trú của các cổ đông, cũng bao gồm tất cả các loại hình bán công ty khác
 • các chi nhánh không hợp nhất của các doanh nghiệp không cư trú […] hoạt động sản xuất lâu dài trên địa bàn kinh doanh
 • các tổ chức phi lợi nhuận thường trú là nhà sản xuất hàng hoá, dịch vụ hoặc phục vụ kinh doanh trên thị trường.

Khu vực này bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp công. Nếu quan hệ đối tác công tư có tư cách là đơn vị thể chế, thì việc phân loại phụ thuộc vào tổ chức có lợi ích lớn nhất trong quan hệ đối tác. Các hoạt động của doanh nghiệp có thể được xác định, vạch ra và hiểu bằng cách sử dụng các công cụ được mô tả trong các phần trước dành cho khu vực chính phủ và các HEI. Đáng chú ý là thông qua việc sử dụng các số liệu thống kê chính thức, khảo sát ngành (nhân khẩu học kinh doanh và các hoạt động chi tiết) và các khoản trợ cấp và thông tin hợp đồng.

Số liệu thống kê chính thức: Sổ đăng ký kinh doanh thống kê quốc gia (ví dụ sổ đăng ký thuế) là nguồn thông tin chính và ưa thích cho thống kê nhân khẩu học kinh doanh (OECD / Eurostat, 2008 [25]). Tuy nhiên, khả năng áp dụng của chúng cho thống kê ngành vũ trụ khác nhau đáng kể giữa các quốc gia và một phần phụ thuộc vào mức độ chi tiết của các phân loại công nghiệp được sử dụng ở một quốc gia cụ thể (xem Chương 2 để biết danh sách các mã phân loại ngành). Một số quốc gia có mã công nghiệp cụ thể cho một số hoạt động không gian hạn chế, chủ yếu là các dịch vụ sản xuất và phóng vào không gian (ví dụ: Bắc Mỹ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Mã phân loại cho các hoạt động của lĩnh vực hạ nguồn thậm chí còn khan hiếm hơn. Loại “không gian” ở hạ nguồn khác biệt duy nhất trong Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn Quốc tế (ISIC) và Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS) là “viễn thông vệ tinh” (OECD, 2012 [26]). Do đó, không nắm bắt được phạm vi rộng của các hoạt động không gian hiện đang được thực hiện bởi các doanh nghiệp kinh doanh. Như đã đề cập trước đây trong phần về các cơ quan thực hiện R&D của Chính phủ , về nguyên tắc, việc thực hiện R&D của các doanh nghiệp kinh doanh có thể được theo dõi bởi mục tiêu kinh tế xã hội đối với việc thăm dò và khai thác không gian. Trên thực tế, rất ít quốc gia ghi lại thông tin này.

Điều tra ngành: Các cuộc điều tra ngành vũ trụ được nhắm mục tiêu có thể cung cấp thông tin chi tiết về nhân khẩu học kinh doanh (quy mô công ty, việc làm), doanh thu và các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ. Chúng hầu hết được tiến hành bởi các hiệp hội ngành hàng. Ví dụ, Hiệp hội công nghiệp vệ tinh ở Hoa Kỳ, Eurospace và Hiệp hội các công ty viễn thám châu Âu ở châu Âu và Hiệp hội các công ty hàng không vũ trụ Nhật Bản tại Nhật Bản. Chúng cũng có thể được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ (ví dụ: Úc, Canada, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Na Uy và Thụy Điển).

 Dữ liệu và thông tin từ các hợp đồng và viện trợ không hoàn lại của chính phủ: Như trong trường hợp của các viện nghiên cứu và HEI của chính phủ, dữ liệu mua sắm của chính phủ có thể cung cấp thông tin có giá trị về các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và việc tạo ra doanh thu (bao nhiêu và bởi ai). Dữ liệu mua sắm chung có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về số lượng và vị trí của các doanh nghiệp kinh doanh, trong khi dữ liệu mua sắm R&D cho thấy khả năng đổi mới. Như một minh họa,

Xác định các nhóm cụ thể: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) và sự đa dạng của lực lượng lao động

Đôi khi cần thực hiện phân tích chi tiết hơn về nền kinh tế vũ trụ để phát hiện các điểm mạnh hoặc điểm yếu cụ thể, theo dõi tiến trình của các chính sách mục tiêu và / hoặc xác định các xu hướng có liên quan. Các phần sau xem xét kỹ hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), sự đa dạng của lực lượng lao động và thành phần kỹ năng của nhân viên trong các hoạt động không gian.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Có thể hữu ích khi phân loại các doanh nghiệp kinh doanh theo quy mô của chúng vì chúng có xu hướng khác nhau về khả năng đổi mới, sự nhanh nhạy và tính dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng (OECD, 2021 [26]) . Đại dịch COVID-19 cũng đã bộc lộ những lỗ hổng đáng kể đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn và trẻ hơn trong việc xử lý các cú sốc kinh tế dài hạn (OECD, 2020 [27]) . Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực không gian của Canada chiếm 46% tổng chi phí R&D kinh doanh liên quan đến không gian (BERD) và 79% các phát minh liên quan đến không gian vào năm 2018 (CSA, 2022 [9]) . Tại Hoa Kỳ, một nghiên cứu của Bộ Thương mại về cơ sở công nghiệp vũ trụ cho thấy 92% các công ty vũ trụ có R&D là ngành kinh doanh chính là các doanh nghiệp nhỏ (Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 2013 [28]) .

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn các công ty kinh doanh vũ trụ nhưng bị các công ty lớn hơn bỏ qua khi xét về thu nhập và việc làm tổng thể. Năm 2019, 94% công ty vũ trụ Canada là doanh nghiệp vừa và nhỏ (được định nghĩa là sử dụng từ 1 đến 499 công nhân), nhưng họ chỉ chiếm 42% doanh thu của lĩnh vực vũ trụ Canada và 29% việc làm. Tại Hàn Quốc, 91% công ty vũ trụ có dưới 300 nhân viên và chiếm 41% tổng doanh thu. Nhiều công ty ở Hàn Quốc có quy mô rất nhỏ với các công ty dưới 50 nhân viên chiếm 66% tổng số công ty và chỉ tạo ra 8,6% tổng doanh thu (Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc, 2020 [11]) .

Ở Châu Âu, các hiệp hội đại diện cho các ngành sản xuất vũ trụ (Eurospace) và các công ty viễn thám (Hiệp hội các công ty viễn thám Châu Âu – EARSC) theo dõi các DNVVN trong số các thành viên tương ứng của họ. Theo Eurospace, khoảng 8-16% việc làm trong lĩnh vực sản xuất không gian là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp nhỏ “chưa được xác minh” vào năm 2019 (Eurospace, 2020 [13]) . EARSC phát hiện ra rằng vào năm 2020, khoảng 96-97% các công ty quan sát trái đất ở châu Âu có ít hơn 250 nhân viên (EARSC, 2021 [29]) .

NASA theo dõi một cách có hệ thống sự tham gia của các doanh nghiệp “nhỏ” trong các báo cáo mua sắm hàng năm của mình.

 Các ví dụ nêu trên minh họa cách thức thực hành xác định và ghi nhận các DNVVN khác nhau giữa các ngành và / hoặc quốc gia. Điều này làm cho việc so sánh trực tiếp giữa các số liệu thống kê được công bố trở nên khó khăn. Giới hạn trên được sử dụng thường xuyên nhất cho việc làm là 249 nhân viên (OECD, 2012 [25]) . Tuy nhiên, một số quốc gia đưa ra giới hạn ở mức 200 nhân viên. Hoa Kỳ và Canada thường đặt nó ở mức 499 hoặc hơn tùy thuộc vào lĩnh vực. Đôi khi, ngưỡng doanh thu cũng được sử dụng. Ví dụ, ở Liên minh Châu Âu, doanh thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ không được vượt quá 50 triệu EUR.

Thực tiễn được thúc đẩy bởi Frascati Manual và báo cáo Sơ lược về Khởi nghiệp của OECD (OECD, 2017 [30]) sử dụng cách phân loại doanh nghiệp chỉ dựa trên số lượng người có việc làm với các yếu tố sau:

 • 1-9 nhân viên: Doanh nghiệp siêu nhỏ
 • 10-49 nhân viên: Doanh nghiệp nhỏ
 • 50-249 nhân viên: Doanh nghiệp vừa
 • 250+ nhân viên: Các doanh nghiệp lớn.

Một thách thức khác là quyền sở hữu. Các DNVVN phụ thuộc (ví dụ: thuộc sở hữu của một công ty trong nước hoặc nước ngoài lớn hơn) có thể được đối xử khác về mặt thống kê so với các DNVVN độc lập, đồng thời có nhiều đặc điểm giống nhau. Như đã đề cập ở trên, hiệp hội ngành công nghiệp Eurospace phải đối mặt với những thách thức trong việc ước tính chính xác dân số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các hoạt động không gian thượng lưu ở châu Âu. Sự không chắc chắn có liên quan đến định nghĩa của Liên minh Châu Âu về một DNVVN, đòi hỏi nó phải độc lập (tức là vốn của nó không bị kiểm soát bởi một DN không phải là DNVVN). Tuy nhiên, đối với một số phân tích nhân khẩu học kinh doanh, có thể có ý nghĩa khi xác định riêng biệt các DNVVN độc lập và phụ thuộc (OECD, 2019 [32]) .

Đa dạng lực lượng lao động

Tìm hiểu thêm về thành phần của lực lượng lao động trong không gian là quan trọng vì khi kết hợp với thông tin về nguồn cung cấp lao động, nó có thể chỉ ra những thách thức tuyển dụng tiềm năng. Hơn nữa, có nhiều lợi ích đối với lực lượng lao động đa dạng và sự đa dạng của lực lượng lao động ngày càng tăng là ưu tiên ở nhiều nước thành viên OECD. Những khía cạnh này rất hữu ích để theo dõi các mục tiêu chính sách cụ thể như bình đẳng giới hoặc xu hướng nhân khẩu học trong nền kinh tế vũ trụ.

Một số cuộc điều tra trong ngành ghi lại độ tuổi của lực lượng lao động. Tại Hoa Kỳ, một đánh giá cơ sở công nghiệp vũ trụ năm 2013 cho thấy khoảng 36% lực lượng lao động liên quan đến không gian từ 50 tuổi trở lên và các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ có nhiều khả năng có lực lượng lao động lớn tuổi hơn (Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 2013 [28]) . Lực lượng lao động sản xuất vũ trụ châu Âu có cơ cấu độ tuổi tương tự theo khảo sát về ngành công nghiệp vũ trụ Eurospace năm 2020 (Eurospace, 2020 [13]) . Ngược lại, nhóm tuổi 50+ chỉ chiếm ít hơn 11% lao động trong ngành công nghiệp vũ trụ ở Hàn Quốc vào năm 2019 theo báo cáo của cuộc khảo sát ngành công nghiệp vũ trụ mới nhất của Bộ Khoa học và CNTT-TT (Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc, 2020 [11]). Tương tự, ở Vương quốc Anh, những người từ 55 tuổi trở lên chiếm khoảng 17% lực lượng lao động vũ trụ theo điều tra dân số vũ trụ năm 2020 của Vương quốc Anh (Thiemann và Dudley, 2021 [32]) . Sự khác biệt giữa các quốc gia về tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng đến khả năng so sánh của các số liệu thống kê này.

Ngày càng có nhiều cơ quan không gian và cơ quan chính phủ theo dõi sự tham gia của giới vào lực lượng lao động. Nhìn chung, nhiều nam giới hơn nữ giới làm việc trong nền kinh tế vũ trụ không phân biệt ngành và lĩnh vực – từ chính phủ và các lĩnh vực nghiên cứu đến sản xuất và cung cấp dịch vụ của khu vực tư nhân (OECD, 2019 [33]) . Hàn Quốc, cũng thu thập dữ liệu về sự tham gia của giới trong khu vực công, cho thấy 13% lực lượng lao động trong các cơ quan nghiên cứu của chính phủ liên quan đến không gian và 5,7% giáo sư đại học trong các lĩnh vực liên quan đến không gian là phụ nữ (Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc, 2020 [11]). Trong khu vực tư nhân, phụ nữ chiếm 13,3% việc làm trong lĩnh vực không gian vào năm 2019 ở Hàn Quốc, trong khi ở Vương quốc Anh, tỷ lệ tương đương là 36,5%. Eurospace, tập trung vào việc làm trong lĩnh vực sản xuất, phóng và vận hành không gian, đã ghi nhận 22% việc làm là nữ vào năm 2019 (Eurospace, 2020 [13]) . Trong lĩnh vực không gian của Canada, trong cuộc khảo sát bao gồm cả các tổ chức tư nhân và công cộng (bao gồm cả học thuật), 28% lực lượng lao động được xác định là nữ (CSA, 2022 [9]) .

Thành phần kỹ năng của lực lượng lao động

Cuối cùng, theo dõi các cấp độ kỹ năng trong lực lượng lao động không gian có thể giúp hiểu rõ hơn về vốn nhân lực sẵn có cho một hoạt động cụ thể, vốn gắn liền với năng lực đổi mới của một tổ chức cụ thể.

Sổ tay Oslo của OECD , cung cấp các hướng dẫn về thu thập, báo cáo và sử dụng dữ liệu đổi mới, khuyến nghị ghi lại tỷ lệ người có việc làm đã hoàn thành giáo dục đại học (OECD / Eurostat, 2018 [34]) . Giáo dục đại học ở đây tương ứng với Phân loại Giáo dục Tiêu chuẩn Quốc tế (ISCED 2011) cấp độ 5-8 (Viện Thống kê UNESCO, 2011 [35]) :

 • Cấp độ 5:Giáo dục đại học chu kỳ ngắn hạn: Các chương trình đại học đầu tiên ngắn hạn thường dựa trên thực tế, nghề nghiệp cụ thể và chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường lao động. Các chương trình này cũng có thể cung cấp một con đường dẫn đến các chương trình đại học khác.
 • Cấp độ 6:Cử nhân hoặc tương đương: Các chương trình được thiết kế để cung cấp kiến thức, kỹ năng và năng lực học tập trung cấp và / hoặc chuyên nghiệp dẫn đến bằng cấp đại học đầu tiên hoặc bằng cấp tương đương.
 • Cấp độ 7:Thạc sĩ hoặc tương đương: Các chương trình được thiết kế để cung cấp kiến thức, kỹ năng và năng lực học tập và / hoặc chuyên môn nâng cao dẫn đến bằng cấp đại học thứ hai hoặc bằng cấp tương đương.
 • Cấp độ 8:Tiến sĩ hoặc tương đương: Các chương trình được thiết kế chủ yếu để đạt được trình độ nghiên cứu nâng cao, thường kết thúc bằng việc nộp và bảo vệ một luận án thực sự có chất lượng xuất bản dựa trên nghiên cứu ban đầu.

Theo truyền thống, các lĩnh vực giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt đối với nghiên cứu và phát triển bao gồm khoa học tự nhiên, toán học và thống kê; kỹ thuật (bao gồm cả sản xuất và xây dựng); sức khỏe và y học; công nghệ thông tin và truyền thông; và phương tiện và thiết kế. Nhưng khoa học xã hội và nhân văn ngày càng được coi là lĩnh vực chuyên môn quan trọng trong sự phát triển của các hoạt động đổi mới.

Sổ tay Oslo khuyến khích hơn nữa việc thu thập dữ liệu về tình trạng nghề nghiệp dựa trên Phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ISCO-08) (ILO, 2016 [36]) . Điều này bao gồm các nghề như “chuyên gia khoa học và kỹ thuật”, “chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông”, và “kỹ thuật viên khoa học và kỹ thuật”.

Một số quốc gia thu thập thông tin về các yếu tố kỹ năng của lực lượng lao động trong các cuộc khảo sát trong lĩnh vực vũ trụ của họ, đặc biệt tập trung vào trình độ học vấn và / hoặc nghề nghiệp. Lực lượng lao động của nền kinh tế vũ trụ có xu hướng được học tập cao. Ở Vương quốc Anh và Canada, lần lượt 77% và 66% nhân viên kinh tế vũ trụ có bằng cử nhân trở lên vào năm 2019 (CSA, 2022 [10] ; Cơ quan Vũ trụ Vương quốc Anh, 2021 [16]) . Eurospace, báo cáo toàn châu Âu về các hoạt động thượng lưu, đã ghi nhận 73% lực lượng lao động có trình độ đại học từ 3 năm trở lên. Các quốc gia phân biệt giữa các hoạt động thượng nguồn và hạ nguồn trong ghi chép của họ cho thấy sự tập trung của những người có trình độ học vấn cao trong khu vực thượng nguồn.

Về việc ghi lại các loại nghề nghiệp cụ thể, cuộc khảo sát ngành công nghiệp vũ trụ Nhật Bản xác định “nghề R&D” chiếm 45% lực lượng lao động trong không gian (SJAC, 2021 [14]) . Cuộc khảo sát của ngành công nghiệp vũ trụ Canada chỉ ra các nghề “STEM”, bao gồm các kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên, quản lý, chuyên gia y tế và sinh viên và đo lường họ đại diện cho khoảng 63% lực lượng lao động (CSA, 2022 [9]) .

Sự phát triển của các hãng không gian vũ trụ: Những bước tiến quan trọng

Bài viết này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về vai trò của các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế vũ trụ và cách thức giám sát và hiểu các hoạt động không gian của các tổ chức trong từng lĩnh vực. Các nỗ lực quốc gia đáng kể đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về nền kinh tế vũ trụ, và các thực tiễn tốt đang bắt đầu xuất hiện, nhưng các hoạt động như vậy vẫn còn nhiều thách thức. Phần lớn, thông tin về việc thực hiện các hoạt động không gian không thể so sánh giữa các ngành hoặc giữa các quốc gia.

Các điểm sau đây tóm tắt một số phát hiện chính của chương này liên quan đến loại thông tin có thể được thu thập bởi các quốc gia đang tìm cách hiểu rõ hơn về các tổ chức hoạt động trong nền kinh tế vũ trụ của họ. Hy vọng rằng điều này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia hơn trong việc thu thập và chia sẻ các loại dữ liệu này và hợp lý hóa các hoạt động thu thập nhằm tối đa hóa tiện ích của các nỗ lực thu thập dữ liệu. Các cuộc thảo luận sâu hơn về các cuộc điều tra ngành

Sử dụng tốt hơn số liệu thống kê chính thức và thu thập dữ liệu chi tiết hơn: Mặc dù số liệu thống kê chính thức thường quá tổng hợp để các hoạt động không gian có thể dễ dàng hiển thị, một số nguồn dữ liệu chính thức có thể cung cấp thông tin hữu ích. Đáng chú ý là: tài khoản quốc gia, thống kê R&D quốc gia và thống kê giáo dục quốc gia.

Tuy nhiên, những điều này cần được bổ sung bằng dữ liệu chi tiết hơn từ, quan trọng nhất là: Các cuộc điều tra ngành và lĩnh vực khác, báo cáo hàng năm từ các tổ chức cá nhân và, khi có sẵn, các khoản tài trợ và dữ liệu hợp đồng.

Dựa vào các định nghĩa và thông lệ được quốc tế công nhận: Để có thông tin so sánh quốc tế tốt hơn, hãy sử dụng các định nghĩa và thông lệ được quốc tế công nhận trong các cuộc điều tra kinh tế vũ trụ trong tương lai. Ví dụ, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các phân tích sau đây được khuyến khích dựa trên Sổ tay Frascati của OECD

 • 1-9 nhân viên: Doanh nghiệp siêu nhỏ
 • 10-49 nhân viên: Doanh nghiệp nhỏ
 • 50-249 nhân viên: Doanh nghiệp vừa
 • 250+ nhân viên: Các doanh nghiệp lớn.

Hơn nữa, xem xét tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao và sự hội nhập theo chiều dọc trong khu vực doanh nghiệp kinh doanh, việc xác định riêng các DNVVN phụ thuộc và độc lập sẽ cung cấp ý tưởng đầy đủ hơn về nhân khẩu học kinh doanh.

Tương tự, việc áp dụng các định nghĩa được quốc tế công nhận (chẳng hạn như các định nghĩa được cung cấp bởi Frascati Manual ) cho các cơ sở giáo dục đại học, khu vực chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho việc so sánh quốc tế. Điều tương tự cũng áp dụng cho trình độ học vấn (ISCED-2011) và nghề nghiệp (ISCO-08).

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch tin tại Cổng thông tin Cơ quan Phát triển kinh tế OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8bfef437-en/1/3/3/index.html?itemId=/content/publication/8bfef437-en&_csp_=960b4892f748598a5607cbccfc369a41&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e8095