5 Tháng Năm, 2023 | 13:58
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Phương pháp thu thập dữ liệu về đổi mới sáng tạo doanh nghiệp- Chương 9- cẩm nang OSLO

Chương này cung cấp hướng dẫn về phương pháp thu thập dữ liệu về đổi mới sáng tạo kinh doanh, dựa trên các khái niệm và định nghĩa được giới thiệu trong các chương trước. Hướng dẫn này nhằm vào các nhà sản xuất dữ liệu thống kê về đổi mới sáng tạo cũng như những người dùng cao cấp, những người cần hiểu cách tạo ra dữ liệu đổi mới sáng tạo. Trong khi thừa nhận các nguồn tiềm năng khác, chương này tập trung vào việc sử dụng các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo kinh doanh để thu thập dữ liệu về các khía cạnh khác nhau của các hoạt động và kết quả liên quan đến đổi mới sáng tạo trong công ty, cùng với các thông tin theo ngữ cảnh khác. Hướng dẫn trong chương này đề cập đến toàn bộ chu trình thu thập dữ liệu, bao gồm đặt mục tiêu và phạm vi khảo sát đổi mới sáng tạo kinh doanh; xác định dân số mục tiêu; thiết kế bảng câu hỏi; thủ tục lấy mẫu; phương pháp thu thập dữ liệu và giao thức khảo sát;

9.1. Giới thiệu

9.1.Chương này cung cấp hướng dẫn về phương pháp thu thập dữ liệu về đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Như đã lưu ý trong Chương 2, hướng dẫn phương pháp thu thập dữ liệu về đổi mới sáng tạo là một phần thiết yếu của khung đo lường đổi mới sáng tạo. Dữ liệu về đổi mới sáng tạo có thể thu được thông qua các phương pháp dựa trên đối tượng như thông báo sản phẩm mới trực tuyến hoặc trên các tạp chí thương mại (Kleinknecht, Reijnen và Smits, 1993) và từ các đánh giá đổi mới sáng tạo của chuyên gia (Harris, 1988). Các nguồn dữ liệu đổi mới sáng tạo khác bao gồm báo cáo hàng năm của công ty, trang web, khảo sát xã hội về thành tích giáo dục của nhân viên, báo cáo cho các tổ chức khu vực, quốc gia và siêu quốc gia tài trợ cho nghiên cứu và phát triển thử nghiệm (R&D) hoặc đổi mới sáng tạo, báo cáo cho các tổ chức trao giải thưởng đổi mới sáng tạo, các văn phòng chuyển giao tri thức của trường đại học thu thập dữ liệu về nghiên cứu hợp đồng do các công ty tài trợ và việc cấp phép sở hữu trí tuệ của trường đại học, sổ đăng ký kinh doanh, nguồn hành chính và khảo sát về tinh thần kinh doanh, R&D và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Nhiều trong số các nguồn hiện tại và tiềm năng trong tương lai này có thể có các thuộc tính “dữ liệu lớn”, cụ thể là chúng quá lớn hoặc phức tạp để có thể xử lý bằng các công cụ và kỹ thuật thông thường.

9.2.Mặc dù hữu ích cho các mục đích khác nhau, những nguồn dữ liệu này đều có những hạn chế. Nhiều công ty không cung cấp thông tin đại diện về đổi mới sáng tạo ở cấp ngành hoặc cấp quốc gia vì dữ liệu dựa trên sự tự lựa chọn: chỉ những công ty chọn công bố sản phẩm, đăng ký tài trợ R&D hoặc kiến thức cấp phép từ các trường đại học mới được đưa vào. Thông tin từ sổ đăng ký kinh doanh và các cuộc điều tra xã hội, tinh thần kinh doanh và R&D thường không đầy đủ, chỉ bao gồm một khía cạnh của đổi mới sáng tạo. Các báo cáo hàng năm của công ty và các trang web không nhất quán trong phạm vi bao quát các hoạt động đổi mới sáng tạo, mặc dù các kỹ thuật quét web có thể tự động tìm kiếm các hoạt động đổi mới sáng tạo trên các tài liệu được đăng trực tuyến và có thể là nguồn dữ liệu đổi mới sáng tạo ngày càng có giá trị trong tương lai. Hai hạn chế khác là không có nguồn nào trong số này cung cấp dữ liệu nhất quán, có thể so sánh được về toàn bộ các chiến lược và hoạt động đổi mới sáng tạo được thực hiện bởi tất cả các công ty, như đã thảo luận trong Chương 3 đến Chương 8, và nhiều nguồn trong số này không thể liên kết chính xác với các nguồn khác. Hiện tại, nguồn duy nhất cho một bộ dữ liệu nhất quán và có thể liên kết hoàn chỉnh là một cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo chuyên dụng dựa trên sổ đăng ký kinh doanh.

9.3. Mục tiêu của một cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo kinh doanh là thu được dữ liệu chất lượng cao về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp từ những người trả lời có thẩm quyền như giám đốc điều hành hoặc các nhà quản lý cấp cao. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu này, bao gồm độ bao phủ của dân số mục tiêu, tần suất thu thập dữ liệu, thiết kế và thử nghiệm câu hỏi và bảng câu hỏi, xây dựng khung mẫu điều tra, các phương pháp được sử dụng để thực hiện điều tra (bao gồm cả việc xác định của một người trả lời phù hợp trong đơn vị được khảo sát) và xử lý dữ liệu sau khảo sát. Tất cả các chủ đề này đều phù hợp với các tổ chức thống kê quốc gia (NSO) và các tổ chức quốc tế cũng như các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc thu thập dữ liệu về các hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua khảo sát và phân tích chúng.

9.4. Các cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo kinh doanh do NSO thực hiện trong khuôn khổ thống kê kinh doanh quốc gia phải tuân theo thông lệ quốc gia về thiết kế bảng câu hỏi và khảo sát. Các khuyến nghị trong chương này đề cập đến các phương pháp hay nhất mà hầu hết các NSO đều có thể đạt được. Các cuộc khảo sát được thực hiện bên ngoài khuôn khổ thống kê chính thức, chẳng hạn như bởi các tổ chức quốc tế hoặc học giả, sẽ được hưởng lợi từ việc tuân theo các khuyến nghị trong chương này (OECD, 2015a). Tuy nhiên, các hạn chế về tài nguyên và pháp lý có thể gây khó khăn cho các tổ chức trong việc triển khai tất cả các phương pháp hay nhất.

9.5. Quyết định về các loại dữ liệu cần thu thập trong một cuộc khảo sát nên được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của những người sử dụng dữ liệu, bao gồm các nhà phân tích chính sách, nhà quản lý và tư vấn kinh doanh, học giả và những người khác. Đối tượng sử dụng chính của các cuộc khảo sát do NSO thực hiện là các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích chính sách, do đó, việc lựa chọn câu hỏi nên được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chính phủ và cơ quan chịu trách nhiệm về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh. Các cuộc khảo sát được phát triển bởi các học giả cũng có thể được hưởng lợi từ việc tham vấn với các chính phủ hoặc doanh nghiệp.

9.6. (Các) mục đích của việc thu thập dữ liệu, ví dụ như để xây dựng các chỉ số quốc gia hoặc khu vực hoặc để sử dụng trong nghiên cứu, sẽ ảnh hưởng lớn đến các lựa chọn phương pháp khảo sát. Mẫu có thể nhỏ hơn nếu chỉ yêu cầu các chỉ số ở cấp quốc gia, trong khi mẫu lớn hơn là cần thiết nếu người dùng yêu cầu dữ liệu về các nhóm dân số phụ, dữ liệu bảng theo chiều dọc hoặc dữ liệu về các hiện tượng đổi mới sáng tạo hiếm gặp. Ngoài ra, mục đích của cuộc khảo sát sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các loại câu hỏi sẽ được đưa vào bảng câu hỏi khảo sát.

9.7. Sổ tay hướng dẫn này chứa nhiều gợi ý cho các câu hỏi về đổi mới sáng tạo hơn là có thể đưa vào một cuộc khảo sát. Các Chương 3 đến 8 và Chương 10 đề xuất các câu hỏi chính để thu thập thường xuyên và các câu hỏi bổ sung để thỉnh thoảng đưa vào bảng câu hỏi khảo sát đổi mới sáng tạo. Các câu hỏi không thường xuyên dựa trên các khuyến nghị bổ sung hoặc các phần khác của sổ tay có thể được đưa vào các mô-đun một lần tập trung vào các chủ đề cụ thể hoặc trong các cuộc khảo sát chuyên biệt, riêng biệt. Các khuyến nghị trong chương này phù hợp với các khảo sát đổi mới sáng tạo toàn diện, khảo sát chuyên ngành và các mô-đun đổi mới sáng tạo trong các khảo sát khác.

9.8. Chương này cung cấp nhiều chi tiết hơn về các phương pháp khảo sát thông lệ tốt nhất so với các ấn bản trước của sách hướng dẫn này. Nhiều độc giả từ NSO sẽ quen thuộc với những thông lệ này và không cần hướng dẫn chi tiết về một loạt vấn đề. Tuy nhiên, ấn bản này được thiết kế để phục vụ các NSO và các nhà sản xuất cũng như người sử dụng dữ liệu đổi mới sáng tạo khác trên toàn cầu. Do đó, độc giả từ một số tổ chức này có thể tìm thấy các chi tiết trong chương này có giá trị đối với công việc của họ. Ngoài chương này, các nguồn hướng dẫn chung khác về điều tra kinh doanh bao gồm Willeboordse (ed.) (1997) và Snijkers et al. (eds.) (2013). Tài liệu bổ sung cho ấn bản trực tuyến của sách hướng dẫn này sẽ cung cấp các liên kết có liên quan đến các hoạt động khảo sát hiện tại và gần đây cũng như các ví dụ về thử nghiệm với các phương pháp mới để thu thập dữ liệu ( http://oe.cd/oslomanual).

9.9. Chương này có cấu trúc như sau: Phần  9.2 bao gồm dân số mục tiêu và các đặc điểm cơ bản khác liên quan đến các cuộc điều tra đổi mới sáng tạo. Bảng câu hỏi và thiết kế câu hỏi được thảo luận trong phần  9.3 . Một số vấn đề về phương pháp khảo sát sẽ được thảo luận trong các phần tiếp theo bao gồm lấy mẫu (mục  9.4 ), phương pháp thu thập dữ liệu (mục  9.5 ), quy trình khảo sát (mục  9.6 ) và xử lý sau khảo sát (mục  9.7 ). Chương này kết thúc bằng một đánh giá ngắn gọn về các vấn đề liên quan đến việc xuất bản và phổ biến kết quả từ các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo (mục  9.8 ).

9.2. Dân số và các đặc điểm cơ bản khác cho một cuộc khảo sát

9.2.1. dân số mục tiêu

9.10. Khu vực doanh nghiệp kinh doanh, được định nghĩa trong Chương 2 và OECD (2015b), là mục tiêu cho các cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Nó bao gồm:

 • Tất cả các công ty thường trú, bao gồm các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, bất kể nơi cư trú của các cổ đông của họ. Điều này bao gồm các công ty gần như tổng công ty, tức là các đơn vị có khả năng tạo ra lợi nhuận hoặc lợi ích tài chính khác cho chủ sở hữu của họ, được pháp luật công nhận là các thực thể pháp lý riêng biệt với chủ sở hữu của họ và được thành lập với mục đích tham gia vào sản xuất thị trường với mức giá có ý nghĩa kinh tế. Chúng bao gồm cả các tập đoàn tài chính và phi tài chính.
 • Các chi nhánh chưa hợp nhất của các doanh nghiệp không cư trú được coi là cư trú và là một phần của khu vực này vì họ đang tham gia sản xuất trên lãnh thổ kinh tế trên cơ sở lâu dài.
 • Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận thường trú là nhà sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường hoặc phục vụ doanh nghiệp. Điều này bao gồm các viện nghiên cứu độc lập, phòng khám và các tổ chức khác có hoạt động chính là sản xuất hàng hóa và dịch vụ để bán với giá được thiết kế để thu hồi toàn bộ chi phí kinh tế của họ. Nó cũng bao gồm các thực thể được kiểm soát bởi các hiệp hội kinh doanh và được tài trợ bởi các khoản đóng góp và đăng ký.

9.11. Khu vực doanh nghiệp kinh doanh bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân (được niêm yết và giao dịch công khai, hoặc không) và doanh nghiệp do chính phủ kiểm soát (được gọi là “doanh nghiệp đại chúng” hoặc “công ty đại chúng”). Đối với các doanh nghiệp nhà nước, ranh giới giữa khu vực Doanh nghiệp kinh doanh và Chính phủ được xác định theo mức độ đơn vị hoạt động trên cơ sở thị trường. Nếu hoạt động chính của một đơn vị là sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ với mức giá đáng kể về mặt kinh tế thì đơn vị đó được coi là một doanh nghiệp kinh doanh.

9.12. Phù hợp với định nghĩa trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) (EC et al., 2009), nơi cư trú của mỗi đơn vị là lãnh thổ kinh tế mà đơn vị đó có mối liên hệ chặt chẽ nhất và đơn vị đó tham gia hoạt động kinh tế từ một năm trở lên. các hoạt động. Một lãnh thổ kinh tế có thể là bất kỳ khu vực địa lý hoặc quyền tài phán nào mà số liệu thống kê được yêu cầu, ví dụ như một quốc gia, tiểu bang hoặc tỉnh hoặc khu vực. Các doanh nghiệp phải có trung tâm lợi ích kinh tế ở quốc gia mà họ được thành lập và đăng ký hợp pháp. Họ có thể cư trú ở các quốc gia khác với các cổ đông của họ và các công ty con có thể cư trú ở các quốc gia khác với các tổ chức mẹ của họ.

9.13. Các đặc điểm chính của dân số mục tiêu cần được xem xét để xây dựng mẫu hoặc tổng điều tra là loại đơn vị thống kê, ngành hoạt động chính của đơn vị, quy mô của đơn vị và vị trí địa lý của đơn vị.

9.2.2. Đơn vị thống kê và đơn vị báo cáo

9.14. Các công ty tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo của họ ở các cấp độ khác nhau để đáp ứng các mục tiêu của họ. Các quyết định chiến lược liên quan đến tài trợ và định hướng cho các nỗ lực đổi mới sáng tạo thường được thực hiện ở cấp độ doanh nghiệp. Tuy nhiên, những quyết định này cũng có thể được đưa ra ở cấp độ nhóm doanh nghiệp, bất kể biên giới quốc gia. Các nhà quản lý dưới cấp doanh nghiệp (tức là cơ sở hoặc đơn vị loại hoạt động [KAU]) cũng có thể đưa ra các quyết định hàng ngày liên quan đến đổi mới sáng tạo.

9.15. Những quyết định này có thể vượt qua biên giới quốc gia, đặc biệt là trong trường hợp các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs). Điều này có thể gây khó khăn cho việc xác định và khảo sát những người chịu trách nhiệm ra quyết định, đặc biệt khi NSO hoặc các cơ quan thu thập dữ liệu khác chỉ có thẩm quyền thu thập thông tin từ các đơn vị trong nước.

đơn vị thống kê

9.16. Một đơn vị thống kê là một thực thể  thông tin được tìm kiếm và số liệu thống kê cuối cùng được tổng hợp; nói cách khác, nó là đơn vị thể chế được quan tâm cho mục đích thu thập số liệu thống kê đổi mới sáng tạo. Một đơn vị thống kê có thể là một đơn vị quan sát mà thông tin được nhận và số liệu thống kê được biên soạn, hoặc một đơn vị phân tích được tạo ra bằng cách tách hoặc kết hợp các đơn vị quan sát với sự trợ giúp của các ước tính hoặc phép tính để cung cấp dữ liệu chi tiết hoặc đồng nhất hơn so với cách khác. có thể (UN, 2007; OECD, 2015b).

9.17.Nhu cầu phân định các đơn vị thống kê phát sinh trong trường hợp các đơn vị kinh tế lớn và phức tạp hoạt động trong các ngành công nghiệp khác nhau hoặc có các đơn vị nằm trên các khu vực địa lý khác nhau. Có một số loại đơn vị thống kê theo quyền sở hữu, liên kết kiểm soát, tính đồng nhất của hoạt động kinh tế và vị trí của chúng, cụ thể là các nhóm doanh nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở (một đơn vị ở một địa điểm với một hoạt động sản xuất duy nhất) và KAU (một phần của một đơn vị chỉ tham gia vào một loại hoạt động sản xuất) (xem OECD [2015b: Hộp 3.1] để biết thêm chi tiết). Việc lựa chọn đơn vị thống kê và phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi mục đích của thống kê đổi mới sáng tạo, sự tồn tại của các hồ sơ về hoạt động đổi mới sáng tạo trong đơn vị,

9.18. Đơn vị thống kê trong các cuộc điều tra kinh doanh nói chung là doanh nghiệp , được định nghĩa trong SNA là tổ hợp nhỏ nhất của các đơn vị hợp pháp với “quyền tự chủ về tài chính và ra quyết định đầu tư, cũng như quyền hạn và trách nhiệm phân bổ nguồn lực để sản xuất hàng hóa và dịch vụ” (EC và cộng sự, 2009; OECD, 2015b: Hộp 3.1).

9.19. Các biến xác định mô tả nên được thu thập cho tất cả các đơn vị thống kê trong dân số mục tiêu cho một cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo kinh doanh. Các biến này thường có sẵn từ sổ đăng ký kinh doanh thống kê và bao gồm, đối với mỗi đơn vị thống kê, mã nhận dạng, vị trí địa lý, loại hoạt động kinh tế được thực hiện và quy mô đơn vị. Thông tin bổ sung về tổ chức kinh tế hoặc pháp lý của một đơn vị thống kê, cũng như quyền sở hữu và tình trạng công hoặc tư của đơn vị đó, có thể giúp quá trình điều tra hiệu quả và hiệu quả hơn.

đơn vị báo cáo

9h20. Đơn vị báo cáo (nghĩa là “cấp độ” trong doanh nghiệp  dữ liệu cần thiết được thu thập) sẽ khác nhau giữa các quốc gia (và có thể là trong một quốc gia), tùy thuộc vào cấu trúc thể chế, khung pháp lý để thu thập dữ liệu, truyền thống, ưu tiên quốc gia , nguồn lực khảo sát và thỏa thuận đặc biệt với các doanh nghiệp kinh doanh được khảo sát. Như vậy, đơn vị báo cáo có thể khác với đơn vị thống kê bắt buộc. Có thể cần phải kết hợp, tách hoặc bổ sung (sử dụng phép nội suy hoặc ước tính) thông tin do các đơn vị báo cáo cung cấp để phù hợp với đơn vị thống kê mong muốn.

9.21. Các tập đoàn có thể bao gồm nhiều cơ sở và doanh nghiệp, nhưng đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cơ sở và doanh nghiệp thường giống hệt nhau. Đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh tế không đồng nhất, các lợi ích chính sách khu vực có thể cần thu thập dữ liệu cho KAU hoặc cho các cơ sở. Tuy nhiên, các cơ sở lấy mẫu hoặc KAU cần được chú ý cẩn thận để tránh đếm trùng lặp trong quá trình tổng hợp dữ liệu.

9.22. Khi thông tin chỉ có sẵn ở các cấp độ tổng hợp cao hơn, chẳng hạn như nhóm doanh nghiệp, NSO có thể cần phải tham gia với các đơn vị này để có được dữ liệu được phân tách, ví dụ bằng cách yêu cầu thông tin theo khu vực tài phán và hoạt động kinh tế. Điều này sẽ cho phép khả năng tương tác tốt hơn với các số liệu thống kê kinh tế khác.

9.23. Nhóm doanh nghiệp có thể đóng vai trò nổi bật như một đơn vị báo cáo nếu bảng câu hỏi được hoàn thành hoặc câu trả lời được phê duyệt bởi văn phòng hành chính trung tâm. Trong trường hợp công ty mẹ, có thể sử dụng một số cách tiếp cận khác nhau, ví dụ: yêu cầu công ty mẹ báo cáo về hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong các ngành cụ thể hoặc chuyển tiếp bảng câu hỏi hoặc các phần liên quan đến các bộ phận khác của công ty .

9.24. Mặc dù lợi ích chính sách hoặc cân nhắc thực tế có thể yêu cầu dữ liệu đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở, KAU và nhóm doanh nghiệp, nếu có thể, nên thu thập dữ liệu ở cấp doanh nghiệpđể cho phép so sánh quốc tế. Khi điều này là không thể, cần phải chú ý cẩn thận khi thu thập và báo cáo dữ liệu về các hoạt động đổi mới sáng tạo và chi tiêu, cũng như thông tin liên quan đến liên kết, có thể không bổ sung ở các cấp độ tổng hợp khác nhau, đặc biệt là trong trường hợp của MNE. Hơn nữa, các hoạt động đổi mới sáng tạo có thể là một phần của chuỗi giá trị toàn cầu phức tạp liên quan đến các nhà cung cấp và quy trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ phân tán, thường được đặt ở các quốc gia khác nhau. Do đó, điều quan trọng là phải xác định chính xác bất cứ khi nào có thể các đơn vị thống kê hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (xem Chương 7) để cải thiện khả năng tương thích với các nguồn dữ liệu khác (như điều tra đầu tư nước ngoài và thương mại).

Hoạt động kinh tế chính

9h25. Các doanh nghiệp nên được phân loại theo hoạt động kinh tế chính của họ bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn Quốc tế của Liên hợp quốc (UN) (ISIC Rev.4) (xem UN, 2008) hoặc phân loại khu vực/quốc gia tương đương. ISIC hỗ trợ khả năng so sánh quốc tế bằng cách phân loại các ngành thành các hoạt động kinh tế theo bộ phận, bộ phận, nhóm và lớp, mặc dù trong hầu hết các trường hợp, dân số mục tiêu có thể được xác định bằng cách sử dụng cấp bộ phận và bộ phận. Các khuyến nghị đưa ra dưới đây sử dụng các phần và phân chia như được định nghĩa trong ISIC Rev.4. Chúng nên được cập nhật với các phiên bản ISIC trong tương lai.

9.26. Khi có sự không chắc chắn đáng kể về hoạt động kinh tế thực sự của các doanh nghiệp (ví dụ: nếu thông tin này không có sẵn từ sổ đăng ký kinh doanh, đề cập đến các phân loại không chính thức hoặc có thể đã lỗi thời), các cuộc điều tra đổi mới sáng tạo có thể bao gồm một câu hỏi về chính các dòng sản phẩm được sản xuất bởi mỗi công ty và, nếu có thể, đặt câu hỏi về tầm quan trọng tương đối của các loại dòng sản phẩm khác nhau (ví dụ: sự đóng góp của các loại sản phẩm khác nhau vào doanh thu). Thông tin này là cần thiết để chỉ định một hoạt động kinh tế cho doanh nghiệp, cho cả mục đích phân tầng, lấy mẫu và phân tích.

9.27. Như đã lưu ý trong Chương 1 và 2, sổ tay hướng dẫn này đề xuất việc thu thập dữ liệu đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trong hầu hết các ngành do ISIC xác định, với một số trường hợp ngoại lệ đủ điều kiện được thảo luận bên dưới. Những cân nhắc chính khi xác định phạm vi khuyến nghị của khảo sát đổi mới sáng tạo kinh doanh theo hoạt động kinh tế, đặc biệt là cho mục đích so sánh quốc tế, là mức độ phổ biến của các chủ thể phi kinh doanh trong một ngành, sự tồn tại của các thách thức đo lường cụ thể như đăng ký kinh doanh không ổn định và đo lường kinh nghiệm quốc tế trước đây đổi mới sáng tạo trong một ngành công nghiệp.

9.28. Bảng 9.1 cung cấp cấu trúc tổng quát của các ngành theo ISIC Rev.4 ở cấp bộ phận và bộ phận, đồng thời xác định các hoạt động kinh tế được khuyến nghị để so sánh quốc tế, các hoạt động kinh tế bổ sung có thể đáng giá bao gồm cho các mục đích quốc gia và các hoạt động kinh tế hiện không được khuyến nghị cho các cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo sáng tạo trong khu vực Doanh nghiệp.

9.29. Các hoạt động kinh tế được đề xuất để thu thập dữ liệu quốc gia và để so sánh quốc tế bao gồm ISIC Rev.4 phần từ B đến M, ngoại trừ phần I (Hoạt động dịch vụ ăn ở và ăn uống). Trong những lĩnh vực này, có kinh nghiệm so sánh quốc gia và quốc tế đáng kể về thu thập dữ liệu.

9h30. Các hoạt động kinh tế bổ sung đáng để thu thập, nhưng phần lớn vẫn chưa được kiểm tra từ góc độ so sánh quốc tế, bao gồm ISIC Rev.4 phần A (Nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá), I (Hoạt động dịch vụ ăn ở và ăn uống), N (Hoạt động hành chính và hỗ trợ) , và các ngành 95-96 của phần S (Hoạt động sửa chữa, hoạt động dịch vụ cá nhân khác). Đối với những ngành này, việc tiêu chuẩn hóa quốc tế về đăng ký kinh doanh vẫn chưa hoàn thiện (đặc biệt là đối với nông nghiệp) và kinh nghiệm hiện tại chỉ giới hạn trong các cuộc khảo sát ở một số quốc gia. Mọi nỗ lực liên tục sẽ cung cấp hướng dẫn tốt hơn cho việc đo lường đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Bảng 9.1. Các hoạt động kinh tế để đưa vào so sánh quốc tế về đổi mới sáng tạo kinh doanh
Dựa trên các phần và bộ phận UN ISIC Rev.4
Phần Phân công Mô tả
Các hoạt động kinh tế được khuyến nghị đưa vào để so sánh quốc tế
B 05-09 Khai thác mỏ và khai thác đá
C 10-33 Chế tạo
D 35 Cung cấp điện, gas, hơi nước và điều hòa không khí
E 36-39 Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải
F 41-43 Sự thi công
G 45-47 Thương mại bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy
H 49-53 Vận chuyển và lưu trữ
J 58-63 Thông tin và giao tiếp
K 64-66 Hoạt động tài chính, bảo hiểm
l 68 Hoạt động bất động sản
M 69-75 Hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật
Các hoạt động kinh tế bổ sung cho các bộ sưu tập dữ liệu quốc gia
A 01-03 Nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh bắt cá
I 55-56 Hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống
N 77-82 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
S 95-96 Hoạt động sửa chữa, hoạt động dịch vụ cá nhân khác
Các hoạt động kinh tế không được đề xuất để thu thập dữ liệu
O 84 Hành chính công và quốc phòng; bảo hiểm xã hội bắt buộc
P 85 Giáo dục
Q 86-88 Hoạt động y tế con người và công tác xã hội
R 90-93 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
S 94 tổ chức thành viên
Các hoạt động kinh tế nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn này
T 97-98 Hoạt động của hộ gia đình với tư cách là người sử dụng lao động; các hoạt động của các hộ gia đình để sử dụng riêng
U 99 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan ngoài lãnh thổ

9.31. Một số hoạt động kinh tế thường không được khuyến nghị để thu thập dữ liệu bằng các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo kinh doanh và nên được loại trừ khỏi các so sánh quốc tế về đổi mới sáng tạo kinh doanh. Từ góc độ so sánh quốc tế, các phần O (Hành chính công), P (Giáo dục), Q (Sức khỏe con người và công tác xã hội), R (Nghệ thuật, vui chơi và giải trí) và phần 94 của phần S (Các tổ chức thành viên) không được khuyến nghị đưa vào do vai trò chi phối hoặc lớn của chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân phục vụ các hộ gia đình trong việc cung cấp các dịch vụ này ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chính sách trong nước có thể yêu cầu mở rộng phạm vi điều tra quốc gia cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này, ví dụ nếu một tỷ lệ đáng kể các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này trong nước là doanh nghiệp kinh doanh,

9.32. Các phần khác được khuyến nghị loại trừ bị chi phối bởi các bên tham gia vào các hoạt động phi thị trường và do đó nằm ngoài phạm vi của sổ tay hướng dẫn này, cụ thể là phần T (Hộ gia đình) và phần U (Các cơ quan ngoài lãnh thổ).

Kích thước đơn vị

9.33.Mặc dù hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung rộng rãi hơn và được báo cáo thường xuyên hơn bởi các công ty lớn hơn, nhưng các đơn vị thuộc mọi quy mô đều có tiềm năng hoạt động đổi mới sáng tạo và nên là một phần của phạm vi khảo sát đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh nhỏ hơn, đặc biệt là những đơn vị có mức độ phi chính thức cao hơn (ví dụ: không được thành lập dưới dạng công ty, được miễn hoặc không kê khai một số loại thuế, v.v.), có nhiều khả năng bị thiếu trong sổ đăng ký kinh doanh thống kê. Tầm quan trọng tương đối của các đơn vị như vậy có thể cao hơn ở các quốc gia trong giai đoạn phát triển sớm hơn. Do đó, việc so sánh dữ liệu của các quốc gia có các loại sổ đăng ký doanh nghiệp nhỏ khác nhau và với các mức độ đầu ra khác nhau được tạo ra trong nền kinh tế phi chính thức có thể gây ra những thách thức. Một thách thức bổ sung, được lưu ý trong Chương 3,

9.34. Do đó, để so sánh quốc tế, nên giới hạn phạm vi dân số mục tiêu bao gồm tất cả các đơn vị kinh doanh thống kê có từ 10 người trở lên làm việc và sử dụng số lượng đầu người trung bình cho các loại quy mô. Tùy thuộc vào sở thích và nguồn lực của người dùng, các cuộc khảo sát cũng có thể bao gồm các đơn vị có ít hơn mười người được tuyển dụng, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ công nghệ cao và tri thức. Nhóm này có thể bao gồm các công ty khởi nghiệp và công ty con được quan tâm chính sách đáng kể (xem Chương 3).

9.2.3. Liên kết dữ liệu

9h35. Sổ đăng ký kinh doanh chính thức thường được các NSO sử dụng để xác định mẫu cho khảo sát đổi mới sáng tạo và cho R&D, ICT và khảo sát thống kê kinh doanh nói chung. Điều này tạo cơ hội để liên kết khảo sát đổi mới sáng tạo sáng tạo với các khảo sát khác nhằm thu thập dữ liệu khoảng thời gian về một số biến quan tâm, chẳng hạn như về R&D, ICT, việc làm, doanh thu, xuất khẩu hoặc đầu tư. Trong những năm qua, ngày càng có nhiều NSO sử dụng liên kết dữ liệu để loại bỏ một phần nhu cầu thu thập một số loại dữ liệu trong khảo sát đổi mới sáng tạo, mặc dù chỉ có thể liên kết dữ liệu khi các khảo sát được liên kết sử dụng cùng một đơn vị thống kê, đối với các NSO. thường là doanh nghiệp.

9.36. Liên kết dữ liệu có thể giảm gánh nặng cho người trả lời, dẫn đến tỷ lệ phản hồi cao hơn và cải thiện chất lượng của dữ liệu khoảng thời gian thu được từ các cuộc khảo sát kinh doanh và R&D bắt buộc. Tuy nhiên, các câu hỏi phải được nhân rộng trong một cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo khi người trả lời cần một điểm tham chiếu cho các câu hỏi liên quan, để ghi nhớ hoặc cung cấp một tài liệu tham khảo để tính toán các danh mục con hoặc chia sẻ. Ví dụ: các câu hỏi về chi phí đổi mới sáng tạo nên bao gồm câu hỏi về chi phí R&D để tham khảo và câu hỏi về số lượng (hoặc tỷ lệ) nhân viên có trình độ học vấn khác nhau nên theo sau câu hỏi về tổng số nhân viên. Sau khi hoàn thành khảo sát, các giá trị khảo sát đổi mới sáng tạo cho R&D, việc làm hoặc các biến khác có thể được thay thế cho một số phân tích bằng các giá trị từ R&D

9.37. Một tùy chọn khác được tạo ra nhờ khả năng kết hợp dữ liệu hành chính và khảo sát là điền trước vào bảng câu hỏi đổi mới sáng tạo trực tuyến với dữ liệu thu được từ các nguồn khác về doanh thu, việc làm, chi tiêu R&D, đơn đăng ký bằng sáng chế, v.v. Những điều này có thể cung cấp điểm tham chiếu ngay lập tức cho người trả lời và giảm phản hồi gánh nặng. Một nhược điểm là dữ liệu được điền sẵn có thể đã lỗi thời, mặc dù dữ liệu cũ hơn vẫn có thể hữu ích cho dữ liệu được điền sẵn trong năm đầu tiên của giai đoạn quan sát. Người trả lời cũng nên được cung cấp một tùy chọn để sửa lỗi trong dữ liệu được điền trước.

9.38. Liên kết với dữ liệu thống kê kinh doanh cấu trúc về các biến số kinh tế sau một khoảng thời gian thích hợp (một hoặc nhiều năm sau cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo) rất hữu ích cho nghiên cứu để suy ra mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả. Các kết quả liên quan bao gồm những thay đổi về năng suất, việc làm, xuất khẩu và doanh thu.

9.39. Đôi khi, các câu hỏi đổi mới sáng tạo được chọn có thể được thêm vào các khảo sát khác để hỗ trợ cải thiện, cập nhật và duy trì khung khảo sát đổi mới sáng tạo.

9.2.4. Tần suất thu thập dữ liệu

9h40. Tần suất của các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo phụ thuộc vào những cân nhắc thực tế và nhu cầu của người dùng ở cấp quốc tế, quốc gia và khu vực. Các cân nhắc như chi phí, tốc độ thay đổi chậm của nhiều biến số, ảnh hưởng của các cuộc khảo sát thường xuyên đối với gánh nặng phản hồi và các vấn đề do khoảng thời gian quan sát chồng chéo giữa các cuộc khảo sát liên tiếp ảnh hưởng đến tần suất đề xuất cho các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo. Tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng kinh tế và phúc lợi tạo ra nhu cầu chính sách đối với dữ liệu cập nhật và thường xuyên hơn được thu thập hàng năm, đặc biệt đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo có thể thay đổi nhanh chóng. Các cuộc điều tra nhóm hàng năm cũng có thể hỗ trợ phân tích cấu trúc độ trễ giữa đầu vào và đầu ra của đổi mới sáng tạo, hoặc tác động của đổi mới sáng tạo đối với hiệu quả kinh tế (xem Chương 11).

9.41. Nên tiến hành các cuộc điều tra đổi mới sáng tạo từ một đến ba năm một lần . Đối với tần suất hai hoặc ba năm, một cuộc khảo sát ngắn hơn chỉ thu thập các biến đổi mới sáng tạo quan trọng có thể được tiến hành trong các năm xen kẽ, nếu nguồn lực cho phép. Tuy nhiên, cần thận trọng khi so sánh kết quả của các cuộc khảo sát ngắn và dài vì các câu trả lời có thể bị ảnh hưởng bởi thời lượng khảo sát (xem phần 9.3 bên dưới). Thông tin về đổi mới sáng tạo cũng có thể được lấy từ Internet hoặc các nguồn khác trong nhiều năm mà không cần điều tra về đổi mới sáng tạo. Các phương án sử dụng các nguồn dữ liệu đổi mới sáng tạo thay thế trong những năm không khảo sát vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết.

9.2.5. Thời gian quan sát và tham chiếu

9.42. Để đảm bảo khả năng so sánh giữa những người trả lời, các cuộc khảo sát phải chỉ định khoảng thời gian quan sát cho các câu hỏi về đổi mới sáng tạo. Khoảng thời gian quan sát là khoảng thời gian được bao phủ bởi phần lớn các câu hỏi trong một cuộc khảo sát. Để giảm thiểu sai lệch thu hồi, khuyến nghị rằng khoảng thời gian quan sát không được vượt quá ba năm . Khoảng thời gian tham chiếu là năm cuối cùng của khoảng thời gian quan sát khảo sát tổng thể và được sử dụng làm khoảng thời gian quan sát hiệu quả để thu thập các hạng mục dữ liệu cấp độ khoảng thời gian, chẳng hạn như chi tiêu hoặc số lượng người có việc làm. Khoảng thời gian tham khảo và quan sát giống hệt nhau trong các cuộc điều tra sử dụng khoảng thời gian quan sát một năm.

9.43. Độ dài của khoảng thời gian quan sát xác định định nghĩa về đổi mới sáng tạo và do đó xác định tỷ lệ các đơn vị được báo cáo là đổi mới sáng tạo (xem Chương 3). Ví dụ: việc lựa chọn khoảng thời gian quan sát có thể ảnh hưởng đến sự so sánh giữa các nhóm đơn vị (ví dụ: các ngành) sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ có vòng đời thay đổi (các ngành có vòng đời sản phẩm ngắn có nhiều khả năng đưa ra các đổi mới sáng tạo sản phẩm thường xuyên hơn). Điều này có ý nghĩa đối với khả năng diễn giải và đặt ra nhu cầu tiêu chuẩn hóa đầy đủ trong các cuộc điều tra quốc gia (xem Chương 11).

9.44. Trong một số trường hợp, các vấn đề diễn giải có lợi cho thời gian quan sát lâu hơn. Ví dụ: nếu một dự án đổi mới sáng tạo kéo dài trong nhiều năm, thời gian quan sát ngắn có thể dẫn đến việc chỉ định các hoạt động đổi mới sáng tạo và đầu ra khác nhau cho các năm khác nhau, chẳng hạn như sử dụng hợp tác, nhận tài trợ công và bán sản phẩm mới. Điều này có thể cản trở một số phân tích có liên quan về các mô hình và tác động đổi mới sáng tạo.

9h45. Mối quan tâm về chất lượng dữ liệu ủng hộ thời gian quan sát ngắn hơn để giảm lỗi thu hồi. Ví dụ, điều này áp dụng khi người trả lời quên báo cáo một sự kiện hoặc do lỗi thu gọn khi người trả lời nhớ sai các sự kiện xảy ra trước khoảng thời gian quan sát như xảy ra trong khoảng thời gian đó.

9.46. Lợi thế về chất lượng của thời gian quan sát ngắn và lợi thế diễn giải tiềm năng của thời gian quan sát dài hơn có thể được kết hợp thông qua việc xây dựng một bảng theo chiều dọc liên kết các công ty trong các cuộc điều tra đổi mới sáng tạo theo mặt cắt liên tục (xem tiểu mục 9.4.3dưới). Ví dụ: nếu dữ liệu cơ sở có khoảng thời gian quan sát một năm, tình trạng đổi mới sáng tạo của các công ty trong khoảng thời gian hai (ba) năm có thể được tính toán một cách hiệu quả từ dữ liệu của các công ty có quan sát trong hai (hoặc ba) giai đoạn quan sát hàng năm liên tiếp . Các giả định và nỗ lực bổ sung sẽ được yêu cầu để giải quyết các trường hợp không có sẵn các quan sát lặp lại cho tất cả các công ty trong mẫu, ví dụ do tiêu hao hoặc sử dụng các phương pháp lấy mẫu để giảm gánh nặng cho một số loại đối tượng (ví dụ: doanh nghiệp vừa và nhỏ). Lập luận mạnh mẽ ủng hộ thiết kế khảo sát theo nhóm theo chiều dọc là nó nâng cao phạm vi phân tích khả thi về mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả (xem tiểu mục 9.4.3 bên dưới).

9.47. Khoảng thời gian quan sát dài hơn tần suất thu thập dữ liệu có thể ảnh hưởng đến việc so sánh kết quả từ các cuộc điều tra liên tiếp. Trong những trường hợp như vậy, có thể khó xác định liệu những thay đổi về kết quả theo thời gian chủ yếu là do các hoạt động đổi mới sáng tạo trong giai đoạn không trùng lặp hay chúng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trong giai đoạn trùng lặp với cuộc khảo sát trước đó. Do đó, tương quan nối tiếp giả có thể được đưa ra.

9,48.Tại thời điểm xuất bản cuốn sổ tay này, khoảng thời gian quan sát được các quốc gia sử dụng thay đổi từ một đến ba năm. Điều này làm giảm khả năng so sánh quốc tế đối với các chỉ số chính như tỷ lệ đổi mới sáng tạo và tỷ lệ hợp tác với các chủ thể khác. Mặc dù hiện tại không có sự đồng thuận về độ dài tối ưu của giai đoạn quan sát chung (ngoài giới hạn tối đa ba năm), sự hội tụ hướng tới giai đoạn quan sát chung sẽ cải thiện đáng kể khả năng so sánh quốc tế. Do đó, khuyến nghị tiến hành, thông qua các nỗ lực phối hợp, thử nghiệm bổ sung về tác động của các độ dài khác nhau trong khoảng thời gian quan sát và sử dụng dữ liệu bảng để giải quyết các vấn đề diễn giải.

9.3. Câu hỏi và thiết kế bảng câu hỏi

9.49. Chương 3 đến Chương 8 của sổ tay này xác định các khái niệm và đặc điểm khác nhau của đổi mới sáng tạo kinh doanh để đo lường. Những điều này cần được vận hành dưới dạng các câu hỏi để tạo ra dữ liệu hữu ích cho phân tích thực nghiệm, như được chỉ ra trong Hình 9.1 .

9h50. Việc vận hành hóa các khái niệm lý thuyết có thể dẫn đến một số lỗi có thể xảy ra mà có thể được giảm thiểu thông qua thiết kế câu hỏi và câu hỏi cẩn thận. Sổ tay hướng dẫn này không cung cấp các ví dụ đầy đủ về các câu hỏi khảo sát vì cách diễn đạt của các câu hỏi cuối cùng có thể khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện ngữ cảnh khác nhau giữa các quốc gia và trong các quốc gia. Thay vào đó, các phần sau đây cung cấp các hướng dẫn để thực hành tốt nhất trong việc thiết kế câu hỏi và bố cục của bảng câu hỏi. Thiết kế câu hỏi và bố cục câu hỏi tốt có thể cải thiện chất lượng dữ liệu, tăng tỷ lệ phản hồi và cải thiện khả năng so sánh giữa các phương pháp khảo sát khác nhau (xem tiểu mục 9.5.4 bên dưới).

9.51. Việc thiết kế các câu hỏi riêng lẻ và bố cục bảng câu hỏi bị ảnh hưởng bởi khả năng lấy dữ liệu từ các nguồn khác (điều này làm cho một số câu hỏi không cần thiết) và bởi sự lựa chọn phương pháp khảo sát (xem phần 9.5 bên dưới ) . Ví dụ: các câu hỏi dạng lưới hoặc ma trận rất khó và tốn thời gian khi nghe, như trong các cuộc khảo sát qua điện thoại, nhưng lại dễ hiểu khi được trình bày trực quan, như trong các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi trực tuyến và qua thư. Những khác biệt trong phương pháp khảo sát này cần được xem xét khi sử dụng nhiều phương pháp.

Hình 9.1. Từ lý thuyết đổi mới sáng tạo đến dữ liệu đổi mới sáng tạo

Nguồn : Dựa trên Snijkers và Willimack (2011), “Mối liên kết còn thiếu: Từ khái niệm đến câu hỏi trong khảo sát kinh tế”.

9.3.1. Thiết kế câu hỏi

Điều chỉnh và dịch câu hỏi

9,52.Tất cả các câu hỏi cần được điều chỉnh và dịch cẩn thận để đảm bảo rằng người trả lời diễn giải các câu hỏi theo đúng ý định của các khái niệm và định nghĩa trong sách hướng dẫn này. Đầu tiên, nhiều khái niệm và định nghĩa không thể được áp dụng theo nghĩa đen dưới dạng câu hỏi. Ví dụ, có thể cần nhiều hơn một câu hỏi để có được dữ liệu nắm bắt một khái niệm duy nhất (xem Chương 3). Thứ hai, các thuật ngữ chính phải được điều chỉnh để phù hợp với ngôn ngữ mà người trả lời sử dụng trong các bối cảnh văn hóa, khu vực và quốc gia khác nhau (Harkness et al. [eds.], 2010). Ví dụ, Úc và Canada sử dụng thuật ngữ “business” thay vì “enterprise” bởi vì từ “enterprise” không phải là một phần của cách sử dụng tiếng Anh phổ biến ở cả hai quốc gia và do đó dễ gây hiểu nhầm. Các từ “business” hoặc “enterprise” cũng có thể gây nhầm lẫn cho người trả lời từ các cơ sở hoặc KAU.

9.53. Vấn đề dịch thuật đặc biệt quan trọng đối với các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo bao gồm nhiều quốc gia hoặc các quốc gia có nhiều hơn một ngôn ngữ, vì ngay cả những khác biệt nhỏ giữa các bảng câu hỏi quốc gia cũng có thể làm giảm khả năng so sánh của kết quả. Những khác biệt này có thể xuất phát từ bản dịch, thay đổi thứ tự câu hỏi hoặc do thêm hoặc xóa danh mục hoặc câu hỏi. Bản dịch cần tính đến các trường hợp cụ thể của quốc gia (chẳng hạn như hệ thống luật pháp và các quy định của quốc gia đó) để tránh hiểu nhầm các khái niệm và định nghĩa.

Hiểu và chất lượng câu hỏi

9,54. Các câu hỏi cần ngắn gọn, được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng. Điều quan trọng là loại bỏ sự lặp lại, chẳng hạn như khi hai câu hỏi yêu cầu thông tin tương tự và loại bỏ các câu hỏi yêu cầu hai hoặc nhiều mục thông tin (thường được xác định bằng cách sử dụng “và” giữa hai mệnh đề). Bất cứ khi nào có thể, các khái niệm và định nghĩa nên được đưa vào các câu hỏi vì người trả lời thường không đọc thông tin bổ sung. Việc đưa thông tin giải thích vào chú thích cuối trang hoặc liên kết siêu văn bản trực tuyến nên được sử dụng càng ít càng tốt.

9,55. Chất lượng dữ liệu có thể được cải thiện bằng cách giảm sự mệt mỏi của người trả lời và bằng cách duy trì động lực để đưa ra câu trả lời hay. Cả sự mệt mỏi và động lực đều bị ảnh hưởng bởi độ dài của câu hỏi, nhưng động lực có thể được cải thiện bằng những câu hỏi có liên quan và thú vị đối với người trả lời. Điều thứ hai đặc biệt quan trọng đối với những người trả lời từ các đơn vị không đổi mới sáng tạo, những người cần thấy bảng câu hỏi phù hợp và được quan tâm, nếu không, họ sẽ ít có khả năng trả lời hơn. Do đó, lý tưởng nhất là tất cả các câu hỏi phải phù hợp với tất cả các đơn vị trong tất cả các ngành (Tourangeau, Rips và Rasinski, 2000).

9,56.“Hài lòng” đề cập đến các hành vi của người trả lời nhằm giảm thời gian và công sức cần thiết để hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến hoặc bản in. Chúng bao gồm từ bỏ khảo sát trước khi hoàn thành (chấm dứt sớm), bỏ qua câu hỏi, không phân biệt (khi người trả lời đưa ra loại câu trả lời giống hệt nhau cho tất cả các câu hỏi phụ trong một câu hỏi, ví dụ: trả lời “hơi quan trọng” cho tất cả các câu hỏi phụ trong một câu hỏi dạng lưới), và lướt qua bảng câu hỏi (Barge và Gelbach, 2012; Downes-Le Guin và cộng sự, 2012). Các chiến lược chính để giảm thiểu sự hài lòng là đảm bảo rằng các câu hỏi đều được tất cả người trả lời quan tâm và giảm thiểu độ dài của bảng câu hỏi. Có thể giảm tình trạng không phân biệt bằng cách giới hạn số lượng câu hỏi phụ trong một lưới không quá bảy (Couper et al., 2013). Các câu hỏi dạng lưới với hơn bảy câu hỏi phụ có thể được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Chẳng hạn, một câu hỏi dạng lưới với mười câu hỏi phụ có thể được sắp xếp xung quanh một chủ đề có sáu câu hỏi phụ và chủ đề thứ hai có bốn câu hỏi.

Danh mục phản hồi danh nghĩa và thứ tự

9,57. Các câu hỏi định tính có thể sử dụng các loại câu trả lời danh nghĩa (“có hoặc không”) hoặc các câu hỏi thứ tự như thang đo tầm quan trọng hoặc tần suất. Các loại phản hồi danh nghĩa đơn giản và đáng tin cậy, nhưng chỉ cung cấp thông tin hạn chế; trong khi các loại câu trả lời theo thứ tự có thể đưa ra một mức độ chủ quan. Cả hai loại câu hỏi đều có thể yêu cầu loại câu trả lời “không biết” hoặc “không áp dụng được”.

9.3.2. Thiết kế bảng câu hỏi

9,58. Bảng câu hỏi nên càng ngắn càng tốt, có cấu trúc logic và có hướng dẫn rõ ràng. Trong các cuộc khảo sát tự nguyện, tỷ lệ trả lời của đơn vị (tỷ lệ mẫu hoàn thành bảng câu hỏi) giảm theo độ dài của bảng câu hỏi. Chất lượng câu trả lời cũng có thể giảm đối với các câu hỏi được đặt ở cuối bảng câu hỏi dài (Galesic và Bosnjak, 2009). Các yếu tố thực hiện khảo sát ảnh hưởng đến tỷ lệ phản hồi của đơn vị được thảo luận trong phần 9.6 bên dưới.

9,59. Khả năng hiểu và sẵn sàng trả lời của người trả lời có thể bị ảnh hưởng bởi cách bố trí bảng câu hỏi, với các phương pháp hay nhất là giống nhau giữa bảng câu hỏi in và trực tuyến. Bỏ qua các thói quen hoặc hướng dẫn phân nhánh trên bảng câu hỏi được in cần phải được hiển thị rõ ràng. Bố cục cần kết hợp các tùy chọn quốc gia về kích thước phông chữ và khoảng trống trên một trang. Các hướng dẫn nên được lặp lại bất cứ nơi nào có thể áp dụng để cải thiện khả năng người trả lời làm theo chúng.

bộ lọc

9.60. Các bộ lọc và hướng dẫn bỏ qua hướng người trả lời đến các phần khác nhau của bảng câu hỏi, tùy thuộc vào câu trả lời của họ cho các câu hỏi của bộ lọc. Bộ lọc có thể hữu ích để giảm bớt gánh nặng trả lời, đặc biệt là trong các câu hỏi phức tạp. Ngược lại, bộ lọc có thể khuyến khích hành vi thỏa mãn, theo đó người trả lời trả lời “không” cho câu hỏi của bộ lọc để tránh hoàn thành các câu hỏi bổ sung.

9.61. Ví dụ, nhu cầu về bộ lọc và bỏ qua hướng dẫn có thể được giảm thiểu bằng cách thiết kế các câu hỏi mà tất cả các đơn vị đều có thể trả lời, bất kể tình trạng đổi mới sáng tạo của họ. Điều này có thể cung cấp thông tin bổ sung có giá trị cho chính sách và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, bộ lọc là cần thiết trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi một loạt câu hỏi chỉ liên quan đến những người trả lời báo cáo một hoặc nhiều đổi mới sáng tạo sản phẩm.

9,62. Định dạng trực tuyến cho phép bỏ qua tự động do bộ lọc, làm dấy lên lo ngại rằng những người trả lời trả lời bảng câu hỏi trực tuyến có thể cung cấp kết quả khác với những người trả lời phiên bản in cho phép họ xem các câu hỏi đã bỏ qua và thay đổi quyết định nếu họ quyết định rằng những câu hỏi đó câu hỏi bỏ qua có liên quan. Khi sử dụng cả bảng câu hỏi trực tuyến và bản in, phiên bản trực tuyến có thể sử dụng “màu xám” cho các câu hỏi bị bỏ qua để người trả lời có thể nhìn thấy câu hỏi. Điều này có thể cải thiện khả năng so sánh với phiên bản in. Nếu paradata – tức là dữ liệu về quá trình điền vào các bản khảo sát – được thu thập trong một cuộc khảo sát trực tuyến (xem phần 9.5 bên dưới), lộ trình của mỗi người trả lời thông qua bảng câu hỏi có thể được đánh giá để xác định xem việc chuyển sang màu xám có ảnh hưởng gì đến hành vi hay không, chẳng hạn như liệu người trả lời có quay lại để thay đổi câu trả lời trước đó hay không.

Thứ tự câu hỏi

9.63. Sự hiểu biết của người trả lời về một câu hỏi có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin thu được từ các câu hỏi được đặt trước đó trong bảng câu hỏi. Do đó, việc thêm hoặc xóa một câu hỏi có thể ảnh hưởng đến các câu trả lời tiếp theo và làm giảm khả năng so sánh với các cuộc khảo sát trước đó hoặc với các cuộc khảo sát được thực hiện ở các khu vực tài phán khác.

9,64. Các câu hỏi về các hoạt động có liên quan đến tất cả các đơn vị bất kể tình trạng đổi mới sáng tạo của họ nên được đặt trước các câu hỏi về đổi mới sáng tạo và loại trừ các tham chiếu đến đổi mới sáng tạo. Điều này áp dụng cho các câu hỏi tiềm năng về khả năng kinh doanh (xem Chương 5).

9,65. Bất cứ khi nào có thể, các câu hỏi nên được sắp xếp theo chủ đề để các câu hỏi về một chủ đề tương tự được nhóm lại với nhau. Ví dụ, các câu hỏi về các hoạt động tìm nguồn tri thức và hợp tác đổi mới sáng tạo nên được đặt cùng một vị trí. Các câu hỏi về đóng góp của các tác nhân bên ngoài đối với một loại hình đổi mới sáng tạo cụ thể (sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh) cần được đặt trong phần liên quan đến loại hình đổi mới sáng tạo đó.

9.3.3. Bảng câu hỏi dạng ngắn

9,66.Đối với nhiều đơn vị nhỏ và đơn vị trong các lĩnh vực có ít hoạt động đổi mới sáng tạo, gánh nặng trả lời cho một bảng câu hỏi đổi mới sáng tạo đầy đủ có thể cao so với hoạt động đổi mới sáng tạo của họ, do đó làm giảm tỷ lệ trả lời. Trong những trường hợp như vậy, bảng câu hỏi khảo sát ngắn hơn tập trung vào một tập hợp các câu hỏi cốt lõi có thể hữu ích. Bảng câu hỏi dạng ngắn cũng có thể được sử dụng để khảo sát các đơn vị chưa báo cáo về hoạt động đổi mới sáng tạo trong các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo trước đó. Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm ở Bỉ (Hoskens và cộng sự, 2016) và các nước đang phát triển khác (Cirera và Muzi, 2016) cho thấy có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo giữa những người trả lời bảng câu hỏi ngắn và dài, với tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cao hơn được tìm thấy cho bảng câu hỏi ngắn.

9.3.4. Kết hợp đổi mới sáng tạo và các khảo sát kinh doanh khác

9,67. Một số tổ chức phi lợi nhuận quốc gia đã kết hợp khảo sát đổi mới sáng tạo của họ với các khảo sát kinh doanh khác, đặc biệt là với khảo sát R&D, do sự gần gũi về mặt khái niệm và thực nghiệm giữa R&D và đổi mới sáng tạo. Về nguyên tắc, các loại khảo sát kinh doanh khác nhau có thể được tích hợp với khảo sát đổi mới sáng tạo, ví dụ bằng cách kết hợp các câu hỏi về đổi mới sáng tạo với các câu hỏi về đặc điểm kinh doanh, CNTT-TT hoặc thực hành quản lý tri thức.

9,68. Có một số lợi thế của việc kết hợp các cuộc điều tra bao gồm:

 • Khảo sát tổng hợp có thể giảm bớt gánh nặng trả lời cho các đơn vị báo cáo miễn là khảo sát tổng hợp có thời lượng ngắn hơn và ít khó khăn hơn so với khảo sát riêng lẻ do tránh được các câu hỏi lặp lại.
 • Một cuộc khảo sát kết hợp cho phép phân tích mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và các hoạt động khác trong đơn vị phản hồi, ví dụ như sử dụng CNTT-TT. Điều này có lợi nếu các cuộc khảo sát riêng biệt không thể liên kết được hoặc nếu cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo và các cuộc khảo sát khác sử dụng các mẫu khác nhau.
 • Một cuộc khảo sát kết hợp có thể giảm chi phí in ấn và bưu phí cho các bảng câu hỏi được cung cấp qua đường bưu điện và chi phí theo dõi cho tất cả các loại khảo sát.

9,69. Mặt khác, việc kết hợp khảo sát cũng có những nhược điểm như:

 • Cả tỷ lệ trả lời đơn vị và mục có thể giảm nếu bảng câu hỏi kết hợp dài hơn nhiều so với độ dài của bảng câu hỏi khảo sát riêng biệt. Đây rất có thể là một vấn đề đối với các cuộc khảo sát tự nguyện.
 • Nếu các chủ đề đủ khác biệt và liên quan đến các lĩnh vực chức năng khác nhau trong doanh nghiệp, thì có thể cần liên hệ với một số người trong tổ chức, đặc biệt là những tổ chức lớn để trả lời tất cả các câu hỏi.
 • Việc kết hợp khảo sát về đổi mới sáng tạo và NC&PT có thể dẫn đến sai sót trong việc giải thích các câu hỏi về đổi mới sáng tạo và NC&PT. Một số người trả lời từ các đơn vị không thực hiện R&D có thể cho rằng đổi mới sáng tạo đòi hỏi R&D một cách sai lầm hoặc họ chỉ được mời báo cáo các đổi mới sáng tạo dựa trên R&D. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ đổi mới sáng tạo quan sát được, như đã được báo cáo ở một số quốc gia đã thử nghiệm kết hợp NC&PT và khảo sát đổi mới sáng tạo (tỷ lệ NC&PT quan sát được không bị ảnh hưởng) (ví dụ: Wilhelmsen, 2012). Ngoài ra, một số người được hỏi có thể báo cáo sai chi phí đổi mới sáng tạo thành chi phí R&D.
 • Khung lấy mẫu cho khảo sát đổi mới sáng tạo và các khảo sát kinh doanh khác có thể khác nhau. Trong trường hợp kết hợp các cuộc điều tra về đổi mới sáng tạo và R&D, mẫu cho sự đổi mới sáng tạo có thể bao gồm các ngành (và các đơn vị nhỏ) thường không được đưa vào các cuộc điều tra về R&D.

9,70. Dựa trên những cân nhắc ở trên, hướng dẫn kết hợp khảo sát đổi mới sáng tạo với một hoặc nhiều khảo sát doanh nghiệp khác như sau:

 • Một cuộc khảo sát kết hợp NC&PT và đổi mới sáng tạo cần giảm nguy cơ nhầm lẫn khái niệm của các đơn vị không thực hiện NC&PT bằng cách sử dụng hai phần riêng biệt và bằng cách đặt phần đổi mới sáng tạo lên trước.
 • Cần sử dụng các phần riêng biệt khi kết hợp các câu hỏi đổi mới sáng tạo với các loại câu hỏi khác, chẳng hạn như về CNTT-TT hoặc đặc điểm kinh doanh. Các câu hỏi phù hợp với tất cả các đơn vị nên được đặt trước các câu hỏi về đổi mới sáng tạo.
 • Một cuộc khảo sát R&D và đổi mới sáng tạo kết hợp có thể làm giảm thêm các vấn đề về khái niệm bằng cách đảm bảo rằng phần R&D chỉ được gửi đến các đơn vị có khả năng thực hiện R&D.
 • Để tránh làm giảm tỷ lệ phản hồi, thời lượng của một cuộc khảo sát kết hợp phải tương đương với tổng thời lượng của các cuộc khảo sát riêng biệt, đặc biệt đối với các cuộc khảo sát tự nguyện.
 • Cần thận trọng khi so sánh kết quả đổi mới sáng tạo từ các cuộc điều tra kết hợp với kết quả từ các cuộc điều tra đổi mới sáng tạo riêng biệt. Chi tiết đầy đủ về phương pháp khảo sát cũng cần được báo cáo, bao gồm các bước để giảm sự nhầm lẫn về khái niệm.

9.71. Do đó, theo nguyên tắc chung, sổ tay hướng dẫn này khuyến nghị không nên kết hợp các cuộc khảo sát về R&D và đổi mới sáng tạo sáng tạo vì những hạn chế đã đề cập trước đó, chẳng hạn bằng cách gợi ý cho một số người trả lời rằng đổi mới sáng tạo sáng tạo cần có R&D. Mặc dù chưa được kiểm tra, nhưng tại thời điểm này, có vẻ như sẽ có ít vấn đề hơn khi kết hợp khảo sát đổi mới sáng tạo với các loại khảo sát khác, chẳng hạn như khảo sát về chiến lược kinh doanh hoặc đặc điểm kinh doanh.

9.3.5. kiểm tra bảng câu hỏi

9,72. Các cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo được cập nhật thường xuyên để thích ứng với những thách thức đã biết và giải quyết các nhu cầu mới nổi của người dùng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đưa tất cả các câu hỏi mới và các tính năng bố cục câu hỏi vào thử nghiệm nhận thức trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp với những người trả lời được rút ra từ dân số mục tiêu khảo sát.

9,73. Thử nghiệm nhận thức, được phát triển bởi các nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin bằng lời nói về các câu trả lời khảo sát. Nó được sử dụng để đánh giá khả năng của một câu hỏi (hoặc nhóm câu hỏi) để đo lường các cấu trúc như dự định của nhà nghiên cứu và liệu người trả lời có thể đưa ra câu trả lời chính xác hợp lý hay không. Bằng chứng thu thập được thông qua phỏng vấn nhận thức được sử dụng để cải thiện câu hỏi trước khi gửi bảng câu hỏi khảo sát lấy mẫu đầy đủ (Galindo-Rueda và Van Cruysen, 2016). Kiểm tra nhận thức không bắt buộc đối với các câu hỏi và tính năng bố cục đã trải qua kiểm tra trước đó, trừ khi chúng được kiểm tra ở một ngôn ngữ hoặc quốc gia khác. Mô tả về phương pháp kiểm tra nhận thức được cung cấp bởi Willis (2015, 2005).

9,74. Những người trả lời không cần phải được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra nhận thức, nhưng tối thiểu hai người trả lời phải được rút ra từ mỗi sự kết hợp có thể có của ba nhóm nhỏ sau đây của dân số mục tiêu: các đơn vị không đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo, các đơn vị dịch vụ và sản xuất, và các đơn vị từ hai loại quy mô: nhỏ/trung bình (10 đến 249 nhân viên) và lớn (hơn 250 nhân viên). Điều này dẫn đến tổng số 16 người trả lời. Có thể yêu cầu hai (hoặc nhiều) vòng kiểm tra nhận thức, với các bản sửa đổi của bài kiểm tra vòng thứ hai đối với các câu hỏi được thực hiện sau vòng kiểm tra đầu tiên.

9,75. Ngoài kiểm tra nhận thức, một cuộc khảo sát thí điểm lấy mẫu ngẫu nhiên từ dân số mục tiêu được khuyến nghị khi có những thay đổi đáng kể đối với bảng câu hỏi, chẳng hạn như thêm một số lượng lớn câu hỏi mới hoặc câu hỏi mới kết hợp với bản sửa đổi lớn đối với bố cục của bảng câu hỏi. Khảo sát thí điểm có thể giúp tối ưu hóa luồng câu hỏi trong bảng câu hỏi và cung cấp thông tin hữu ích về tỷ lệ không trả lời của mục, sự không nhất quán về logic và phương sai của các biến cụ thể, hữu ích cho việc quyết định cỡ mẫu (xem thêm tiểu mục 9.4.2 bên dưới ).

9.4. Lấy mẫu

9.4.1. Khung khảo sát

9,76. Các đơn vị trong một mẫu khảo sát hoặc điều tra dân số được rút ra từ quần thể khung. Khi chuẩn bị một cuộc khảo sát, dân số mục tiêu dự kiến (ví dụ: tất cả các doanh nghiệp có từ mười người có việc làm trở lên) và dân số khung phải càng gần càng tốt. Trong thực tế, dân số khung có thể khác với dân số mục tiêu. Dân số khung (chẳng hạn như sổ đăng ký kinh doanh) có thể bao gồm các đơn vị không còn tồn tại hoặc không còn thuộc về dân số mục tiêu và bỏ sót các đơn vị thuộc dân số mục tiêu do chậm trễ trong việc cập nhật sổ đăng ký. Loại thứ hai có thể thất bại trong việc xác định các doanh nghiệp nhỏ có tốc độ tăng trưởng việc làm nhanh chóng.

9,77. Dân số khung nên dựa trên năm tham chiếu của cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo. Các thay đổi đối với các đơn vị trong khoảng thời gian tham chiếu có thể ảnh hưởng đến dân số khung, bao gồm các thay đổi về phân loại ngành (mã ISIC), các đơn vị mới được tạo trong khoảng thời gian, các vụ sáp nhập, chia tách các đơn vị và các đơn vị ngừng hoạt động trong năm tham chiếu.

9.78. NSO thường dựa vào sổ đăng ký kinh doanh chính thức cập nhật, được thiết lập cho mục đích thống kê, để xây dựng khung mẫu. Các tổ chức khác quan tâm đến việc tiến hành khảo sát đổi mới sáng tạo có thể không có quyền truy cập vào sổ đăng ký kinh doanh này. Giải pháp thay thế là sử dụng sổ đăng ký kinh doanh do tư nhân quản lý, nhưng những sổ đăng ký này thường ít cập nhật hơn so với sổ đăng ký kinh doanh chính thức và do đó có thể chứa sai sót trong ngành ISIC được chỉ định và số lượng người được tuyển dụng. Tính đại diện của sổ đăng ký tư nhân cũng có thể bị giảm nếu dữ liệu phụ thuộc vào các công ty trả lời bảng câu hỏi hoặc nếu sổ đăng ký không thu thập dữ liệu cho một số ngành. Khi sổ đăng ký kinh doanh chính thức không được sử dụng để xây dựng khung lấy mẫu, bảng câu hỏi khảo sát phải luôn bao gồm các câu hỏi để xác minh quy mô và lĩnh vực của đơn vị trả lời.

9.4.2. Điều tra dân số so với mẫu

9,79. Mặc dù một cuộc điều tra dân số sẽ tạo ra dữ liệu chính xác hơn một mẫu, nhưng nhìn chung không thể lấy mẫu toàn bộ dân số mục tiêu và một mẫu được thiết kế tốt thường hiệu quả hơn một cuộc điều tra dân số để thu thập dữ liệu. Các mẫu phải luôn sử dụng lấy mẫu xác suất (với xác suất đã biết) để chọn các đơn vị được khảo sát.

9,80. Một cuộc điều tra dân số có thể cần thiết do các yêu cầu pháp lý hoặc khi dân số khung trong một tầng lấy mẫu nhỏ. Ở các quốc gia nhỏ hoặc trong các lĩnh vực cụ thể, việc lấy mẫu đầy đủ có thể tạo ra cỡ mẫu cho một số tầng lớp gần với cỡ dân số khung. Trong trường hợp này, sử dụng điều tra dân số cho các tầng lớp nhân dân sẽ mang lại kết quả tốt hơn với ít chi phí bổ sung. Điều tra dân số cũng có thể được sử dụng cho các tầng lớp có mức độ phù hợp chính sách cao, chẳng hạn như đối với các đơn vị lớn chịu trách nhiệm về phần lớn chi tiêu cho R&D của một quốc gia hoặc đối với các ngành ưu tiên. Một cách tiếp cận phổ biến là lấy mẫu các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sử dụng điều tra dân số đối với các doanh nghiệp lớn.

Lấy mẫu phân tầng

9.81. Một mẫu ngẫu nhiên đơn giản (một phần lấy mẫu cho tất cả các đơn vị được lấy mẫu của tổng thể mục tiêu) là một phương pháp không hiệu quả để ước tính giá trị của một biến trong một mức độ tin cậy mong muốn cho tất cả các tầng vì sẽ cần một mẫu lớn để cung cấp đủ khả năng lấy mẫu cho các tầng. chỉ với một vài đơn vị hoặc nơi các biến quan tâm ít phổ biến hơn. Do đó, sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng các phân số lấy mẫu khác nhau cho các tầng được xác định bởi quy mô đơn vị và hoạt động kinh tế.

9,82. Cỡ mẫu tối ưu cho các cuộc điều tra mẫu phân tầng phụ thuộc vào mức độ chính xác mong muốn trong các ước tính và mức độ mà các biến riêng lẻ sẽ được kết hợp trong các kết quả được lập bảng. Cỡ mẫu cũng nên được điều chỉnh để phản ánh tỷ lệ không trả lời khảo sát dự kiến, tỷ lệ phân loại sai dự kiến cho các đơn vị và các thiếu sót khác trong khung khảo sát được sử dụng để lấy mẫu.

9,83. Kích thước mẫu mục tiêu có thể được tính toán bằng cách sử dụng độ chính xác hoặc mức độ tin cậy mục tiêu và dữ liệu về số lượng đơn vị, kích thước của các đơn vị và tính biến thiên của các biến quan tâm chính đối với tầng. Phương sai của mỗi biến có thể được ước tính từ các cuộc điều tra trước đó hoặc, đối với các biến mới, từ kết quả của một cuộc điều tra thí điểm. Nói chung, tỷ lệ mẫu cần thiết sẽ giảm theo số lượng đơn vị trong tổng thể, tăng theo kích thước của đơn vị và tính biến thiên của giá trị tổng thể, và tăng theo tỷ lệ không phản hồi dự kiến.

9,84. Nên sử dụng các phân số lấy mẫu cao hơn cho các tầng không đồng nhất (độ biến thiên cao của các biến quan tâm) và cho các tầng nhỏ hơn. Các phân số lấy mẫu phải là 100% trong các tầng chỉ có một vài đơn vị, chẳng hạn như khi chỉ có một vài đơn vị lớn trong một ngành hoặc khu vực. Kích thước của các đơn vị cũng có thể được xem xét bằng cách sử dụng phương pháp lấy mẫu xác suất tỷ lệ thuận với kích thước (pps), giúp giảm tỷ lệ lấy mẫu trong các tầng với các đơn vị nhỏ hơn. Ngoài ra, các đơn vị trong mỗi tầng có thể được sắp xếp theo quy mô hoặc doanh thu và được lấy mẫu một cách có hệ thống. Các phương pháp lấy mẫu khác nhau có thể được sử dụng cho các tầng khác nhau.

9,85. Sự phân tầng dân số sẽ tạo ra các tầng lớp càng đồng nhất càng tốt về các hoạt động đổi mới sáng tạo. Do các hoạt động đổi mới sáng tạo của các đơn vị khác nhau đáng kể theo ngành và quy mô đơn vị, nên sử dụng quy mô và hoạt động kinh tế chính để xây dựng các tầng. Ngoài ra, có thể yêu cầu phân tầng theo khu vực để đáp ứng nhu cầu chính sách. Nhu cầu tiềm ẩn đối với các tầng lớp dựa trên độ tuổi cũng cần được khám phá.

9,86. Các tầng quy mô được đề xuất bởi những người được tuyển dụng như sau:

 • đơn vị nhỏ: 10 đến 49
 • đơn vị trung bình: 50 đến 249
 • đơn vị lớn: 250+.

9,87. Tùy thuộc vào đặc điểm quốc gia, các tầng cho các đơn vị có ít hơn 10 và 500 người làm việc trở lên cũng có thể được xây dựng, nhưng khả năng so sánh quốc tế đòi hỏi khả năng sao chép chính xác ba tầng kích thước trên.

9,88. Việc phân tầng các đơn vị theo hoạt động kinh tế chính phải dựa trên ISIC gần đây nhất hoặc phân loại ngành tương đương quốc gia. Mức phân loại tối ưu (phần, bộ phận, nhóm hoặc lớp) phần lớn phụ thuộc vào hoàn cảnh quốc gia có ảnh hưởng đến mức độ chính xác cần thiết cho báo cáo. Ví dụ: một nền kinh tế chuyên sản xuất gỗ sẽ được hưởng lợi từ một phân tầng riêng cho hoạt động này (phân nhóm 16 của phần C, ISIC Rev.4), trong khi một quốc gia có chính sách nhắm mục tiêu tăng trưởng du lịch có thể tạo phân chia phân tầng riêng cho phân chia 55 (Nơi lưu trú ) của phần I, cho phân ngành 56 (Dịch vụ ăn uống) của phần I, và cho phần R (Nghệ thuật, giải trí và tiêu khiển). Các tầng lấy mẫu không nên được tổng hợp quá mức vì điều này làm giảm tính đồng nhất trong mỗi tầng.

Tên miền (dân số phụ có mức độ quan tâm cao)

9,89.Các tập hợp con của dân số mục tiêu có thể được người dùng dữ liệu quan tâm đặc biệt hoặc người dùng có thể cần thông tin chi tiết ở cấp ngành hoặc khu vực. Các tập hợp con này được gọi là miền (hoặc quần thể con). Để có kết quả đại diện, mỗi miền phải là tập hợp con của tầng lấy mẫu. Cách tiếp cận thường xuyên nhất là sử dụng tỷ lệ lấy mẫu cao để tạo ra kết quả đáng tin cậy cho các miền. Ngoài ra, việc thiết lập các miền có thể cho phép phối hợp các cuộc khảo sát kinh doanh khác nhau, cũng như để so sánh theo thời gian giữa các đơn vị có đặc điểm tương tự. Các nhóm nhỏ tiềm năng để xem xét bao gồm các nhóm ngành, loại quy mô, khu vực đặt đơn vị (tiểu bang, tỉnh, khu vực chính quyền địa phương, đô thị, khu vực đô thị, v.v.), các đơn vị thực hiện R&D và tuổi của doanh nghiệp.

9,90. Dữ liệu sơ bộ có liên quan về các lĩnh vực có thể được thu thập bên ngoài các cuộc điều tra đại diện do NSO thực hiện, chẳng hạn như bởi các học giả, tổ chức tư vấn hoặc các tổ chức khác sử dụng các cuộc điều tra hoặc các phương pháp khác được mô tả trong phần giới thiệu. Các khảo sát học thuật về khởi nghiệp hoặc các lĩnh vực khác có thể tạo ra kết quả tốt hoặc thử nghiệm hữu ích trong việc thu thập dữ liệu, miễn là chúng tuân theo các phương pháp nghiên cứu thực tiễn tốt.

9.4.3. Dữ liệu bảng dọc và khảo sát cắt ngang

9.91. Như đã lưu ý trước đây, các cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo thường dựa trên các mặt cắt ngang được lặp lại, trong đó một mẫu ngẫu nhiên mới được rút ra từ một tổng thể nhất định cho mỗi cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo. Các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo theo mặt cắt ngang có thể được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển theo chiều dọc để lấy mẫu một tập hợp con các đơn vị trong hai hoặc nhiều lần lặp lại cuộc khảo sát, sử dụng một bộ câu hỏi cốt lõi giống hệt nhau. Các câu hỏi không cốt lõi có thể khác nhau trong các cuộc khảo sát liên tiếp.

9,92. Dữ liệu bảng theo chiều dọc cho phép nghiên cứu về những thay đổi trong hoạt động đổi mới sáng tạo ở cấp độ kinh tế vi mô theo thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu nhằm suy luận mối quan hệ nhân quả giữa các hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ doanh thu do đổi mới sáng tạo (xem Chương 8), bằng cách kết hợp thời gian độ trễ giữa đổi mới sáng tạo và kết quả của nó.

9,93. Một số thủ tục cần được tuân thủ cẩn thận khi xây dựng một cuộc điều tra bảng:

 • Các đơn vị bảng điều khiển nên được tích hợp trong cuộc khảo sát cắt ngang toàn diện để giảm gánh nặng phản hồi, duy trì mức độ nhất quán có thể chấp nhận được giữa các kết quả từ hai cuộc khảo sát và thu thập dữ liệu cắt ngang có chất lượng tốt để xây dựng các chỉ số. Một bảng điều khiển không thay thế nhu cầu khảo sát cắt ngang.
 • Phân tích phải đảm bảo rằng việc đưa vào các kết quả từ bảng điều khiển không làm sai lệch hoặc làm sai lệch kết quả của cuộc khảo sát cắt ngang chính.
 • Các mẫu bảng điều khiển cần được cập nhật thường xuyên để điều chỉnh cho các mục nhập mới cũng như tỷ lệ tử vong của bảng điều khiển (đóng cửa đơn vị, đơn vị di chuyển ra khỏi dân số mục tiêu) và sự mệt mỏi của người trả lời. Việc cập nhật mẫu phải tuân theo quy trình phân tầng giống như mẫu bảng ban đầu.

9.5. Phương pháp thu thập dữ liệu

9,94. Bốn phương pháp chính có thể được sử dụng để tiến hành khảo sát: trực tuyến, qua đường bưu điện, phỏng vấn qua điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính (CATI) và phỏng vấn cá nhân có sự trợ giúp của máy tính (CAPI hoặc phỏng vấn trực tiếp). Khảo sát trực tuyến và qua bưu điện dựa trên việc người trả lời đọc bảng câu hỏi, với giao diện trực quan chịu ảnh hưởng của bố cục bảng câu hỏi. CATI và các cuộc khảo sát trực tiếp là bằng âm thanh, với các câu hỏi được đọc to cho người trả lời, mặc dù người phỏng vấn trực tiếp có thể cung cấp các câu hỏi in sẵn cho người trả lời nếu cần.

9,95. Thập kỷ qua đã chứng kiến sự chuyển đổi từ khảo sát qua bưu điện sang khảo sát trực tuyến ở nhiều quốc gia. Hầu hết các quốc gia sử dụng định dạng trực tuyến làm phương pháp khảo sát chính của họ cũng cung cấp bảng câu hỏi in thay thế, được cung cấp dưới dạng tệp có thể tải xuống (thông qua liên kết trong e-mail hoặc trên trang web khảo sát) hoặc qua đường bưu điện.

9,96. Việc lựa chọn sử dụng phương pháp khảo sát nào phụ thuộc vào chi phí và sự khác biệt tiềm năng về tỷ lệ phản hồi và chất lượng dữ liệu. Nghiên cứu thử nghiệm gần đây đã tìm thấy một số khác biệt đáng kể về chất lượng phản hồi hoặc tỷ lệ phản hồi, giữa các cuộc khảo sát được in và trực tuyến (Saunders, 2012). Tuy nhiên, nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các hộ gia đình và ít đánh giá các cuộc khảo sát của các nhà quản lý doanh nghiệp. Nghiên cứu về các phương pháp khảo sát khác nhau, đặc biệt là khi so sánh với các định dạng trực tuyến, gần như hoàn toàn dựa trên các cuộc khảo sát của sinh viên đại học hoặc những người tham gia các bảng web thương mại. Do đó, sẽ rất hữu ích nếu có thêm nghiên cứu về tác động của các phương pháp khác nhau đối với khảo sát kinh doanh.

9.5.1. Khảo sát bưu điện

9,97. Đối với các cuộc khảo sát qua đường bưu điện, một bảng câu hỏi in sẵn được gửi đến người trả lời cùng với một phong bì đã trả bưu phí có ghi sẵn địa chỉ mà họ có thể sử dụng để gửi lại cuộc khảo sát. Một giao thức thực hành tốt nhất bao gồm đăng một bức thư xin việc và một bản in của bảng câu hỏi cho người trả lời, sau đó là hai hoặc ba lời nhắc tiếp theo được gửi qua thư cho những người không trả lời và lời nhắc qua điện thoại nếu cần.

9,98. Khảo sát qua bưu điện giúp người trả lời dễ dàng xem nhanh toàn bộ bảng câu hỏi để đánh giá độ dài, chủ đề câu hỏi và mức độ liên quan của nó. Nếu cần, một bảng câu hỏi in sẵn có thể dễ dàng được chia sẻ giữa nhiều người trả lời, chẳng hạn như nếu cần một người riêng biệt với kế toán để hoàn thành phần về chi phí đổi mới sáng tạo (xem phần 9.6 bên dưới về nhiều người trả lời). Bảng câu hỏi in sẵn với các câu hỏi lọc yêu cầu người trả lời cẩn thận làm theo hướng dẫn về câu hỏi nào sẽ trả lời tiếp theo.

9.5.2. Khảo sát trực tuyến

9,99. Giao thức thực hành tốt nhất cho một cuộc khảo sát trực tuyến là cung cấp một lá thư giới thiệu qua đường bưu điện giải thích mục đích của cuộc khảo sát, sau đó là một e-mail có liên kết có thể nhấp vào cuộc khảo sát. Quyền truy cập phải yêu cầu mã định danh và mật khẩu an toàn, đồng thời sử dụng các phương pháp bảo mật cập nhật. Theo dõi bao gồm hai hoặc ba lời nhắc được gửi qua email hoặc đăng cho những người không trả lời, cộng với lời nhắc qua điện thoại nếu cần.

9.100. Các câu hỏi trực tuyến có thể được chia sẻ, nếu cần, giữa một số người trả lời nếu người trả lời ban đầu cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho những người khác (xem phần 9.6 ).

9.101. Khảo sát trực tuyến có một số lợi thế so với khảo sát qua bưu điện về chất lượng dữ liệu và chi phí:

 • Phần mềm có thể thông báo cho người trả lời thông qua hộp bật lên nếu câu hỏi chưa được hoàn thành hoặc có lỗi, chẳng hạn như nếu giá trị vượt quá mức tối đa dự kiến hoặc nếu tỷ lệ phần trăm vượt quá 100%. Với một cuộc khảo sát qua bưu điện, người trả lời cần được liên hệ qua điện thoại để sửa lỗi, điều này có thể không xảy ra cho đến vài tuần sau khi người trả lời hoàn thành bảng câu hỏi. Do chi phí theo dõi, các giá trị còn thiếu trong một cuộc khảo sát qua bưu điện thường được sửa chữa sau cuộc khảo sát thông qua quy nạp.
 • Hộp văn bản bật lên, được đặt liền kề với câu hỏi có liên quan, có thể được sử dụng để thêm thông tin bổ sung, mặc dù người trả lời hiếm khi sử dụng tính năng này.
 • Những người trả lời không thể nhìn thấy tất cả các câu hỏi trong một cuộc khảo sát trực tuyến và do đó ít có khả năng sử dụng tùy chọn trả lời “không” hơn so với những người trả lời bản câu hỏi in sẵn để tránh trả lời các câu hỏi tiếp theo. Do đó, một cuộc khảo sát trực tuyến có thể làm giảm các phủ định sai.
 • Chi phí khảo sát giảm so với các phương pháp khảo sát khác vì ít cần phải liên hệ với người trả lời để sửa một số loại lỗi, dữ liệu được tự động nhập vào tệp dữ liệu, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu thấp hơn so với các phương pháp khác và giảm gửi thư và in ấn chi phí.

9.102. Nhược điểm chính của khảo sát trực tuyến so với các phương pháp khảo sát khác là một số người trả lời có thể không thể hoặc từ chối hoàn thành biểu mẫu trực tuyến. Trong trường hợp này, cần có một phương pháp khảo sát thay thế (xem tiểu mục 9.5.4 bên dưới). Hệ thống trực tuyến cũng có thể cần được thiết kế sao cho những người khác nhau trong một đơn vị có thể trả lời các phần khác nhau của khảo sát.

Thu thập paradata trong khảo sát trực tuyến

9.103. Phần mềm khảo sát trực tuyến cung cấp khả năng thu thập dữ liệu về các lần nhấn phím và nhấp chuột (ví dụ: để xác định xem các menu trợ giúp đã được truy cập chưa) và dữ liệu về thời gian phản hồi, chẳng hạn như thời gian cần thiết để trả lời các câu hỏi, phần cụ thể hoặc toàn bộ khảo sát ( Olson và Parkhurst, 2013). Paradata có thể được phân tích để xác định các phương pháp hay nhất giúp giảm thiểu hành vi không mong muốn của người trả lời như kết thúc sớm hoặc thỏa mãn, câu hỏi khiến người trả lời khó hiểu (ví dụ: nếu thời gian trả lời câu hỏi dài hơn đáng kể so với mức trung bình cho một câu hỏi thuộc loại tương tự) và nếu những người trả lời muộn có nhiều khả năng vượt qua bảng câu hỏi sớm hơn những người trả lời sớm, do đó làm giảm chất lượng dữ liệu (Belfo và Sousa, 2011; Fan và Yan, 2010; Revilla và Ochoa, 2015).

9.104. Nên thu thập dữ liệu cơ bản khi sử dụng khảo sát trực tuyến để xác định các vấn đề với thiết kế câu hỏi và bố cục câu hỏi.

9.5.3. Phỏng vấn qua điện thoại và trực tiếp

9.105. Khảo sát qua điện thoại và trực tiếp sử dụng các hệ thống thu thập dữ liệu có sự hỗ trợ của máy tính. Cả hai phương pháp đều yêu cầu phải nghe câu hỏi, có thể yêu cầu thay đổi định dạng câu hỏi so với phương pháp khảo sát trực quan. Người phỏng vấn phải được đào tạo về kỹ thuật phỏng vấn và cách trả lời các câu hỏi của người trả lời, để câu trả lời của người trả lời không bị sai lệch thông qua tương tác với người phỏng vấn. Đối với cả hai định dạng, bộ lọc là tự động và người trả lời không nghe thấy câu hỏi bị bỏ qua, mặc dù người phỏng vấn có thể thăm dò thông tin bổ sung để đảm bảo rằng câu trả lời “không” hoặc “có” là chính xác.

9.106. Phương pháp CATI có lợi thế về tốc độ so với các phương pháp khác, với kết quả có thể đạt được sau vài tuần. Cả CATI và CAPI đều có thể giảm lỗi và các giá trị bị thiếu, như với các cuộc khảo sát trực tuyến. Nhược điểm chính của họ, so với một cuộc khảo sát trực tuyến, là chi phí cao hơn do cần có những người phỏng vấn được đào tạo. Thứ hai, so với cả khảo sát trực tuyến và qua bưu điện, phương pháp CATI và CAPI không phù hợp để thu thập dữ liệu định lượng đòi hỏi người trả lời phải tìm kiếm hồ sơ để tìm câu trả lời.

9.107. Lý do chính để sử dụng định dạng CAPI là để đạt được tỷ lệ phản hồi cao. Điều này có thể xảy ra ở những nền văn hóa nơi phỏng vấn trực tiếp là cần thiết để thể hiện sự tôn trọng đối với người trả lời và ở những khu vực mà các cuộc khảo sát trực tuyến hoặc qua bưu điện không đáng tin cậy.

9.5.4. Phương pháp khảo sát kết hợp

9.108. Việc sử dụng nhiều hơn một phương pháp khảo sát có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ phản hồi (Millar và Dillman, 2011). Nếu có thể, các cuộc khảo sát nên kết hợp các phương pháp khảo sát bổ sung bằng hình ảnh (in ấn hoặc trực tuyến) hoặc âm thanh (CATI hoặc trực tiếp) do các phương pháp khảo sát khác nhau về cách trả lời câu hỏi của người trả lời. Các cuộc khảo sát qua điện thoại cũng có thể mang lại điểm số cao hơn so với các cuộc khảo sát trực tuyến hoặc qua thư về các câu hỏi mong muốn của xã hội (Zhang và cộng sự, 2017). Vì sự đổi mới sáng tạo được coi là mong muốn của xã hội, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ đổi mới sáng tạo cao hơn được báo cáo trong các cuộc khảo sát của CATI so với các cuộc khảo sát được in hoặc trực tuyến. Các tác động có thể có của phương pháp khảo sát nên được đánh giá khi tổng hợp các chỉ số và so sánh kết quả giữa các quốc gia sử dụng các phương pháp khảo sát khác nhau.

9.6. Giao thức khảo sát

9.109. Giao thức khảo sát bao gồm tất cả các hoạt động để thực hiện bảng câu hỏi, bao gồm liên hệ với người trả lời, nhận bảng câu hỏi đã hoàn thành và theo dõi những người không trả lời. Giao thức nên được quyết định trước và được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả những người được hỏi đều có cơ hội trả lời bảng câu hỏi như nhau, vì mục tiêu là tối đa hóa tỷ lệ phản hồi. Tuy nhiên, giao thức khảo sát tối ưu có thể thay đổi theo quốc gia.

9.6.1. Nhận dạng người trả lời

9.110.Chọn một người trả lời phù hợp (hoặc bộ phận trong một công ty lớn) đặc biệt quan trọng trong các cuộc điều tra về đổi mới sáng tạo vì các câu hỏi là chuyên ngành và chỉ có thể được trả lời bởi một số người, những người này hiếm khi giống với người hoàn thành các câu hỏi thống kê khác. Trong các đơn vị nhỏ, giám đốc điều hành thường là người trả lời tốt. Càng nhiều càng tốt, những người trả lời am hiểu nên được chọn để giảm thiểu việc “di chuyển” thực tế hoặc ảo của một bảng câu hỏi tới nhiều người trong một công ty. Việc đi lại làm tăng khả năng bảng câu hỏi bị thất lạc, thất lạc hoặc không ai chịu trách nhiệm hoàn thành bảng câu hỏi. Trong các đơn vị lớn, nơi không một cá nhân nào có khả năng trả lời tất cả các câu hỏi, việc di chuyển sẽ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một chiếc duy nhất,

9.6.2. Hỗ trợ cho người trả lời

9.111. Các cuộc khảo sát về đổi mới sáng tạo bao gồm các thuật ngữ và câu hỏi mà một số người trả lời có thể không hiểu đầy đủ. Các nhà quản lý khảo sát cần đào tạo nhân viên để trả lời các câu hỏi tiềm năng và cung cấp cho họ danh sách các định nghĩa cơ bản và giải thích các câu hỏi.

9.6.3. Khảo sát bắt buộc và tự nguyện

9.112. Việc hoàn thành khảo sát đổi mới sáng tạo có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc, với các mức độ thực thi khác nhau. Dự kiến tỷ lệ không trả lời sẽ cao hơn đối với các cuộc khảo sát tự nguyện và có khả năng tăng theo độ dài của câu hỏi. Tỷ lệ lấy mẫu có thể được tăng lên để tính đến tỷ lệ không trả lời dự kiến, nhưng điều này sẽ không giải quyết được sai lệch tiềm ẩn do sự khác biệt về đặc điểm của đơn vị không trả lời và đơn vị trả lời có tương quan với câu hỏi khảo sát. Giảm sai lệch yêu cầu tối đa hóa tỷ lệ phản hồi và tính đại diện (xem bên dưới).

9.113. Cho dù một cuộc khảo sát là tự nguyện hay bắt buộc cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Ví dụ, tỷ lệ được tính toán của các công ty đổi mới sáng tạo trong một cuộc khảo sát tự nguyện sẽ thiên về hướng lên nếu các nhà quản lý từ các công ty không đổi mới sáng tạo ít có khả năng phản hồi hơn so với các nhà quản lý của các công ty đổi mới sáng tạo (Wilhelmsen, 2012).

9.6.4. không phản hồi

9.114. Đơn vị không phản hồi xảy ra khi một đơn vị được lấy mẫu hoàn toàn không trả lời. Điều này có thể xảy ra nếu viện khảo sát không thể liên lạc với đơn vị báo cáo hoặc nếu đơn vị báo cáo từ chối trả lời. Mục không trả lời đề cập đến tỷ lệ trả lời cho một câu hỏi cụ thể và bằng tỷ lệ phần trăm câu trả lời còn thiếu trong số các đơn vị trả lời. Tỷ lệ không trả lời mục thường cao hơn đối với các câu hỏi định lượng so với các câu hỏi sử dụng các danh mục trả lời danh nghĩa hoặc thứ tự.

9.115. Việc không trả lời đơn vị và mục chỉ là vấn đề nhỏ nếu các câu trả lời bị thiếu được phân phối ngẫu nhiên trên tất cả các đơn vị được lấy mẫu và trên tất cả các câu hỏi. Khi đơn vị không phản hồi là ngẫu nhiên, sức mạnh thống kê có thể được duy trì bằng cách tăng tỷ lệ lấy mẫu. Khi các mục không phản hồi là ngẫu nhiên, các phương pháp trọng số đơn giản có thể được sử dụng để ước tính giá trị dân số của một biến. Tuy nhiên, cả hai loại không phản hồi đều có thể bị sai lệch. Ví dụ, các nhà quản lý từ các đơn vị không đổi mới sáng tạo có thể ít trả lời hơn vì họ thấy bảng câu hỏi ít liên quan, dẫn đến việc đánh giá quá cao tỷ lệ các đơn vị đổi mới sáng tạo trong dân số. Hoặc, các nhà quản lý của các đơn vị sáng tạo có thể ít trả lời hơn do hạn chế về thời gian.

Cải thiện tỷ lệ phản hồi

9.116. Để đạt được tỷ lệ phản hồi cao, đặc biệt là trong các cuộc khảo sát tự nguyện, có thể được hỗ trợ bằng cách thiết kế câu hỏi và câu hỏi tốt (xem phần  9.3) cũng như các giao thức khảo sát tốt. Hai khía cạnh của giao thức khảo sát có thể có tác động tích cực lớn đến tỷ lệ phản hồi: (i) theo dõi tốt với nhiều lời nhắc cho những người không trả lời; và (ii) cá nhân hóa tất cả các liên hệ, chẳng hạn như sử dụng tên của người trả lời và thay đổi từ ngữ của email nhắc nhở. Cá nhân hóa bao gồm gửi thư liên hệ đầu tiên qua đường bưu điện, điều này có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ phản hồi so với liên hệ đầu tiên qua e-mail (Dykema et al., 2013). Truyền đạt rõ ràng mục đích và việc sử dụng dữ liệu khảo sát là rất quan trọng để tạo niềm tin và sự tham gia. Sự tham gia có thể được tăng cường hơn nữa nếu các nhà quản lý dự đoán lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp của họ từ việc cung cấp các câu trả lời trung thực và được suy nghĩ cẩn thận.

Quản lý tỷ lệ phản hồi đơn vị thấp

9.117. Không có ranh giới rõ ràng cho tỷ lệ phản hồi đơn vị cao, trung bình và thấp. Nguyên tắc chung là tỷ lệ phản hồi cao vượt quá 70% hoặc 80%, tỷ lệ phản hồi trung bình nằm trong khoảng từ 50% đến 70% hoặc 80% và tỷ lệ phản hồi thấp dưới 50%.

9.118. Trừ khi tỷ lệ phản hồi rất cao (trên 95%), nên so sánh sự khác biệt giữa người trả lời và người không trả lời bằng cách sử dụng các biến phân tầng như quy mô đơn vị hoặc ngành. Nếu tỷ lệ phản hồi cao và không có sự khác biệt đáng kể theo các biến phân tầng, trọng số dân số có thể được tính trên cơ sở các đơn vị đã trả lời. Quy trình này giả định rằng hành vi đổi mới sáng tạo của các đơn vị phản hồi và không phản hồi dựa trên các đặc điểm này là giống hệt nhau. Những thách thức có thể nảy sinh khi hành vi rất không đồng nhất trong các tầng lớp nhân dân (ví dụ giữa các công ty lớn và rất lớn).

9.119. Nếu tỷ lệ phản hồi ở mức vừa phải hoặc thấp, thì nên tiến hành khảo sát không phản hồi (xem tiểu mục  9.6.5 bên dưới).

9.120. Nếu tỷ lệ đơn vị phản hồi rất thấp (dưới 20%), một cuộc khảo sát không phản hồi có thể không đủ để điều chỉnh độ lệch tiềm ẩn, trừ khi nó có chất lượng rất cao và bao gồm một tỷ lệ lớn các đơn vị không phản hồi. Dữ liệu có thể được phân tích để xác định xem tỷ lệ phản hồi có được chấp nhận ở một số tầng lớp hay không và để tiến hành một cuộc khảo sát không phản hồi cho những tầng lớp đó. Mặt khác, kết quả không nên được sử dụng để ước tính các đặc điểm của dân số mục tiêu vì khả năng kết quả sai lệch cao. Có thể sử dụng dữ liệu để điều tra các mẫu về cách các biến tương quan với nhau, miễn là kết quả không được khái quát hóa cho dân số mục tiêu.

9.6.5. Tiến hành khảo sát không trả lời

9.121. Nhiều NSO có quy định riêng về thời điểm cần thực hiện khảo sát không trả lời. Mặt khác, một cuộc khảo sát không phản hồi được khuyến nghị khi tỷ lệ đơn vị không phản hồi trong một tầng vượt quá 30%. Cuộc khảo sát không trả lời nên lấy mẫu tối thiểu 10% số người không trả lời (nhiều hơn đối với các cuộc khảo sát nhỏ hoặc đối với các tầng lớp có số lượng dân số thấp).

9.122. Mục tiêu của cuộc khảo sát không phản hồi là xác định những khác biệt đáng kể giữa các đơn vị phản hồi và không phản hồi trong các hoạt động đổi mới sáng tạo. Để cải thiện các cuộc khảo sát trong tương lai, có thể thu thập thông tin về lý do tại sao các đơn vị không trả lời không trả lời. Trong trường hợp lý tưởng, tỷ lệ phản hồi đơn vị đối với khảo sát không phản hồi đủ cao và các câu trả lời đủ tin cậy để hữu ích cho việc điều chỉnh trọng số dân số. Tuy nhiên, ảnh hưởng của phương pháp khảo sát trong khảo sát không trả lời (phương pháp khảo sát hoặc bảng câu hỏi khác so với khảo sát chính) cũng cần được xem xét khi điều chỉnh quyền số dân số.

9.123. Bảng câu hỏi khảo sát không trả lời phải ngắn (không quá một trang in) và mất không quá hai đến ba phút để hoàn thành. Các câu hỏi chính nên lặp lại, từng chữ một, câu hỏi “có hoặc không” trong cuộc khảo sát chính về kết quả đổi mới sáng tạo (đổi mới sáng tạo sản phẩm và đổi mới sáng tạo quy trình kinh doanh) và đối với một số hoạt động đổi mới sáng tạo (ví dụ: R&D, kỹ thuật, thiết kế và các công việc sáng tạo khác hoạt động, v.v.). Nếu không có sẵn từ các nguồn khác, khảo sát không trả lời cần bao gồm các câu hỏi về quy mô và hoạt động kinh tế của đơn vị.

9.124. Các cuộc điều tra không trả lời thường do CATI thực hiện, điều này mang lại lợi thế về tốc độ và có thể đạt được tỷ lệ phản hồi cao đối với một bảng câu hỏi ngắn, miễn là tất cả các công ty trong mẫu đều có số điện thoại liên lạc đang hoạt động. Nhược điểm của cuộc khảo sát CATI như một cuộc khảo sát tiếp theo của cuộc khảo sát qua bưu điện hoặc trực tuyến là các cuộc khảo sát qua điện thoại ngắn ở một số quốc gia có thể có nhiều khả năng thu được phản hồi tích cực hơn cho các câu hỏi về hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả đầu ra so với cuộc khảo sát ban đầu. Kinh nghiệm về vấn đề này đã được trộn lẫn, với các quốc gia khác nhau thu được kết quả khác nhau. Nên nghiên cứu thử nghiệm thêm về khả năng so sánh của các phương pháp khảo sát doanh nghiệp.

9.7. Xử lý dữ liệu sau khảo sát

9.125. Xử lý dữ liệu liên quan đến việc kiểm tra lỗi, gán các giá trị còn thiếu và tính toán các hệ số trọng số.

9.7.1. kiểm tra lỗi

9.126. Như đã lưu ý trong tiểu mục 9.5.2 và 9.5.3 ở trên, việc sử dụng các phương pháp khảo sát trực tuyến, CATI và CAPI có thể tự động xác định các lỗi tiềm ẩn và yêu cầu người trả lời chỉnh sửa. Tất cả các loại kiểm tra lỗi sau đây đều bắt buộc đối với bảng câu hỏi in sẵn, nhưng chỉ kiểm tra các đơn vị nằm ngoài phạm vi có thể được yêu cầu đối với khảo sát trực tuyến. Khi phát hiện có sai sót, cần liên hệ với người trả lời hoặc đơn vị báo cáo càng sớm càng tốt để yêu cầu chỉnh sửa.

Đơn vị ngoài phạm vi

9.127. Có thể nhận được câu trả lời từ các đơn vị nằm ngoài phạm vi không thuộc quần thể mục tiêu, chẳng hạn như đơn vị dưới số lượng người làm việc tối thiểu, đơn vị không thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đơn vị trong danh mục ISIC bị loại trừ . Phản hồi từ các đơn vị này phải được loại trừ khỏi phân tích sâu hơn.

Kiểm tra xác thực dữ liệu

9.128. Các thủ tục này kiểm tra xem câu trả lời có được phép hay không. Ví dụ: giá trị cho phép đối với tỷ lệ phần trăm nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

9.129. Kiểm tra bổ sung về chất lượng dữ liệu nên được áp dụng cho dữ liệu ở cấp độ tỷ lệ và khoảng cách, đặc biệt đối với chi phí đổi mới sáng tạo. Thực tiễn tốt nhất hiện nay là so sánh dữ liệu mức khoảng thời gian với các nguồn sẵn có khác (ví dụ: chi tiêu cho R&D và chi tiêu cho thiết bị vốn). Ngoài ra, các ước tính về tỷ lệ doanh số đổi mới sáng tạo và dữ liệu cấp độ khoảng thời gian khác nên được kiểm tra để tìm các giá trị ngoại lai hoặc các giá trị không mong muốn khác. Những phương pháp này đặc biệt quan trọng đối với các đơn vị lớn chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu cho R&D và đổi mới sáng tạo được báo cáo.

Kiểm tra quan hệ

9.130. Chúng đánh giá mối quan hệ giữa hai biến và có thể xác định các lỗi cứng và mềm. Lỗi nghiêm trọng xảy ra khi một mối quan hệ phải sai, ví dụ nếu tỷ lệ phần trăm không bằng 100% hoặc nếu số người được báo cáo tuyển dụng có trình độ đại học vượt quá tổng số người được tuyển dụng được báo cáo. Các kiểm tra quan hệ khác xác định các lỗi mềm trong đó phản hồi có thể sai. Chẳng hạn, một đơn vị có mười người được tuyển dụng có thể báo cáo 10 triệu EUR chi phí đổi mới sáng tạo. Điều này là có thể, nhưng không chắc.

Kiểm tra lỗi định tuyến

9.131. Các cuộc kiểm tra này kiểm tra xem tất cả các câu hỏi lẽ ra phải được trả lời đã được trả lời hay chưa, tức là những người trả lời từ các đơn vị hoạt động đổi mới sáng tạo sáng tạo đã trả lời tất cả các câu hỏi về chi phí đổi mới sáng tạo sáng tạo. Lỗi cho biết người trả lời không hiểu hoặc không làm theo hướng dẫn lọc.

9.7.2. Lập luận thiếu dữ liệu

9.132. Một loại lỗi khác là khi người trả lời không trả lời được câu hỏi, chẳng hạn như một số câu hỏi phụ trong câu hỏi dạng lưới bị bỏ trống, do cố ý hoặc vô tình. Người trả lời cũng có thể từ chối trả lời câu hỏi nếu họ thấy rằng không có loại câu trả lời nào phù hợp hoặc nếu họ không biết câu trả lời và tùy chọn “không biết” không được cung cấp. Phần mềm khảo sát trực tuyến có thể buộc người trả lời trả lời, nhưng điều này không được khuyến khích cho các cuộc khảo sát tự nguyện vì nó có thể khiến người trả lời từ bỏ bảng câu hỏi.

9.133. Để giảm chi phí và gánh nặng phản hồi, trong một số trường hợp, các giá trị còn thiếu có thể được quy ra thông qua việc sử dụng thông tin bổ sung, thay vì liên hệ lại với người trả lời. Việc sử dụng thông tin bổ sung sẽ cung cấp ước tính chính xác hơn về các giá trị bị thiếu hơn là chỉ sử dụng giá trị trung bình quan sát được trong một tầng. Các giá trị được quy định phải luôn được gắn cờ để ngăn khả năng sử dụng chúng làm giá trị phụ thuộc trong các phân tích đa biến để tránh các hệ số sai lệch.

9.134. Các kỹ thuật quy nạp ngẫu nhiên ước tính các giá trị còn thiếu bằng cách sử dụng dữ liệu trong các cuộc điều tra thống kê khác (bao gồm cả các cuộc điều tra trước đó) hoặc từ các nguồn liên quan khác. Ví dụ, dữ liệu về số lượng nhân viên có trình độ đại học có thể có sẵn trong một cuộc khảo sát riêng cho các loại đơn vị tương tự.

9.135. Phép gán trên boong nóng sử dụng dữ liệu khác từ cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo để gán cho một số giá trị còn thiếu. Việc lựa chọn sử dụng phương pháp hot-deck nào phụ thuộc vào mức đo lường đối với biến. Dữ liệu mức khoảng có thể được quy vào bằng cách sử dụng giá trị trung bình của biến trong tầng của đơn vị phản hồi hoặc bằng cách sử dụng hồi quy để dự đoán giá trị của biến mức khoảng. Trong trường hợp sau, các kết quả cần được kiểm tra để xác định các giá trị ước tính không đáng tin cậy, chẳng hạn như các giá trị âm.

9.136. Các kỹ thuật lân cận gần nhất có thể được sử dụng để quy các giá trị mức danh nghĩa và mức thứ tự bị thiếu. Kỹ thuật này sử dụng dữ liệu từ các bản ghi sạch (trường hợp của nhà tài trợ có bản ghi không vi phạm bất kỳ kiểm tra lỗi nào), để thay thế giá trị bị thiếu bằng giá trị trong bản ghi nhà tài trợ. Các nhà tài trợ được lựa chọn trên cơ sở các biến phân tầng tương tự và để có thể so sánh tối đa trên các biến liên quan. Ví dụ: người tài trợ cho một biến thứ tự bị thiếu trên các đối tác cộng tác phải giống nhất có thể đối với các biến liên quan trên các nguồn thông tin.

9.7.3. Tính trọng số

9.137.Kết quả của các cuộc điều tra mẫu cần được tính trọng số để đưa ra các ước tính đại diện cho dân số mục tiêu. Có nhiều phương pháp khác nhau để tính trọng số kết quả lấy mẫu. Đơn giản nhất là tính trọng số theo nghịch đảo (nghịch đảo) của các phân số lấy mẫu của tầng đối với từng đơn vị được lấy mẫu, được hiệu chỉnh bởi đơn vị không phản hồi đối với từng tầng, tạo ra mẫu thực tế. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ lấy mẫu là 10/100, nhưng 10% đơn vị được lấy mẫu không phản hồi, thì tỷ lệ lấy mẫu đã hiệu chỉnh là 9/100. Quy trình này giả định rằng việc phân bổ các hoạt động đổi mới sáng tạo giữa các đơn vị phản hồi và không phản hồi là giống hệt nhau. Giả định này có thể được kiểm tra thông qua phân tích không phản hồi và ngay cả khi giả định là sai, thì độ lệch đưa ra có thể được bỏ qua nếu tỷ lệ đơn vị không phản hồi khá nhỏ.

9.138. Không phải tất cả các cuộc điều tra mẫu đều sử dụng phân tầng – một cuộc điều tra dân số theo định nghĩa không được phân tầng. Đối với một cuộc khảo sát không phân tầng, trọng số nên sử dụng nghịch đảo của phần lấy mẫu tổng thể, được điều chỉnh theo nghịch đảo của tổng tỷ lệ phản hồi. Đối với một cuộc điều tra dân số, các tầng có thể được xây dựng sau khảo sát để xác định tỷ lệ không trả lời trong các tầng được xác định bởi quy mô công ty, ngành, khu vực, v.v.

9.139.Các yếu tố trọng số cuối cùng cần được điều chỉnh thêm nếu một cuộc khảo sát không phản hồi xác định được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa những người trả lời khảo sát ban đầu và những người trả lời cuộc khảo sát không phản hồi, ví dụ nếu tỷ lệ đơn vị không đổi mới sáng tạo trả lời khảo sát đầy đủ thấp hơn so với đối với cuộc khảo sát không trả lời. Một cách tiếp cận là chia mỗi tầng thành một số nhóm phản hồi đồng nhất (RHG) với xác suất phản hồi (giả định) bằng nhau trong các nhóm. RHG có thể được xác định bằng cách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát không phản hồi. Cách tiếp cận thứ hai là sử dụng thông tin phụ trợ ở giai đoạn ước tính để giảm sai lệch không phản hồi hoặc phương pháp ước tính lấy mẫu hai giai đoạn. Trong trường hợp thứ hai, mẫu được phân chia theo hiện tượng có khả năng xảy ra sai lệch không phản hồi đã được điều tra (ví dụ: các công ty đổi mới sáng tạo và không đổi mới sáng tạo) và các hệ số trọng số được tính riêng cho từng nhóm. Trong bước thứ hai, các hệ số trọng số được điều chỉnh bởi một hệ số điều chỉnh không phản hồi thể hiện sự sai lệch giữa các công ty phản hồi và không phản hồi đối với hiện tượng được điều tra.

9.140. Các trọng số có thể được tinh chỉnh thêm bằng cách hiệu chuẩn nếu dân số khung bao gồm một số thông tin định lượng hoặc định tính trên tất cả các đơn vị, chẳng hạn như số lượng nhân viên, doanh thu, tình trạng pháp lý hoặc khu vực. Việc hiệu chuẩn đảm bảo rằng tổng mẫu có trọng số bằng tổng dân số hoặc phân phối cho các biến khung và có thể tăng độ chính xác và giảm sai lệch. Phần mềm hiệu chỉnh hiệu quả, đặc biệt là CLAN của Statistics Thụy Điển, CALMAR của Viện Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) ở Pháp và G-Est của Statistics Canada, hiện có sẵn để các quốc gia khác sử dụng. Nhiều gói phần mềm được sử dụng để tính toán trọng số cũng có thể tính toán các biện pháp thay đổi lấy mẫu.

9.8. Công bố và phổ biến kết quả

9.141.Khảo sát đổi mới sáng tạo được sử dụng để tạo ra các bảng thống kê và chỉ số đổi mới sáng tạo và trong các phân tích kinh tế lượng về nhiều chủ đề liên quan đến đổi mới sáng tạo. Việc tạo ra các số liệu thống kê và chỉ số yêu cầu sử dụng quyền số dân số để tạo ra kết quả đại diện cho dân số mục tiêu. Hầu hết các cuộc điều tra đổi mới sáng tạo sử dụng một mẫu xác suất cho nhiều tầng lớp. Các cuộc khảo sát có thể tạo ra hai loại sai số cho các chỉ số: sai số ngẫu nhiên do quy trình ngẫu nhiên được sử dụng để chọn đơn vị và sai số hệ thống chứa tất cả các sai số không ngẫu nhiên (độ chệch). Xác suất xảy ra sai số ngẫu nhiên phải được cung cấp cùng với kết quả bằng cách bao gồm khoảng tin cậy, sai số chuẩn và hệ số biến thiên nếu áp dụng. Giới hạn tin cậy kéo dài các giá trị thực nhưng chưa biết trong quần thể khảo sát với một xác suất nhất định. Nếu có thể,

9.8.1. Siêu dữ liệu và báo cáo chất lượng

9.142. Việc trình bày các số liệu thống kê và chỉ số phải chứa siêu dữ liệu, bao gồm thông tin về quy trình được sử dụng để thu thập dữ liệu, phương pháp lấy mẫu, quy trình xử lý trường hợp không phản hồi và các chỉ số chất lượng. Điều này sẽ cho phép người dùng diễn giải dữ liệu tốt hơn và đánh giá chất lượng của nó. Các tổ chức quốc tế nên tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp chung và đặc trưng được các quốc gia áp dụng trong cơ sở dữ liệu và báo cáo của họ.

9.8.2. Truy cập dữ liệu

9.143. Dữ liệu mô tả có thể được cung cấp thông qua thông cáo báo chí, bảng biểu, cơ sở dữ liệu và báo cáo. Phân tích kinh tế lượng của dữ liệu khảo sát đổi mới sáng tạo có giá trị đáng kể đối với việc phát triển chính sách (xem phần 11.5), nhưng đây không phải là nhiệm vụ chính của các NSO. Các phân tích kinh tế lượng nội bộ của NSO có thể được bổ sung với chi phí thấp bằng cách cung cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào vi dữ liệu khảo sát đổi mới sáng tạo. Điều này đòi hỏi phải duy trì tính bảo mật, thông qua việc cung cấp một trung tâm an toàn để các học giả bên ngoài truy cập dữ liệu hoặc thông qua việc xây dựng các bộ dữ liệu ẩn danh.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và Dịch tại Cổng thông tin điện tử của Tổ chức phát triển kinh tế OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264304604-12-en/index.html?itemId=/content/component/9789264304604-12-en