29 Tháng Mười, 2020 | 20:31
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN – Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, sáng 29/10, Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, tại xã Hòa Xuân Đông, TX.Đông Hòa, Phú Yên. Ông Huỳnh Tấn Việt từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Yên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: “Trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực sẽ tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đồng thời cả mặt thuận và không thuận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng. Trong đó, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt”.

Ông Huỳnh Tấn Việt cho rằng, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối tập trung vào ba đột phá về công tác tổ chức đảng; Công tác cán bộ và quản lý đảng viên; Công tác phối hợp hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam./.

Liên kết nguồn tin: Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

https://vov.vn/chinh-tri/ong-huynh-tan-viet-trung-cu-bi-thu-dang-uy-khoi-cac-co-quan-tw-813608.vov