10 Tháng Hai, 2023 | 21:22
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

CƠ SỞ DỮ LIỆU DINH DƯỠNG TOÀN CẦU CHO THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI

Khi các quốc gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến thực phẩm đóng gói, chẳng hạn như mục tiêu muối và nhãn trước bao bì, việc hiểu bối cảnh toàn cầu và khu vực về hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm đóng gói là rất quan trọng.

Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng toàn cầu của Resolve to Save Lives (RTSL) dành cho thực phẩm đóng gói cung cấp quyền truy cập tập trung vào dữ liệu dinh dưỡng cho thực phẩm đóng gói được bán trên khắp thế giới. Tổng hợp thông tin này cung cấp một cách để xem xét và so sánh hàm lượng natri, đường và chất béo bão hòa trong thực phẩm đóng gói theo danh mục thực phẩm và theo quốc gia nơi chúng được bán.

Dữ liệu dinh dưỡng tổng thể được trình bày theo danh mục thực phẩm, thay vì theo sản phẩm riêng lẻ. Nếu có thể, các giá trị dinh dưỡng của danh mục này sau đó được so sánh với các ngưỡng dinh dưỡng được khuyến nghị bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Cơ sở dữ liệu này có thể được sử dụng để hiểu mức độ dinh dưỡng hiện tại của thực phẩm đóng gói; theo dõi tiến độ cấp quốc gia hướng tới các mục tiêu quốc gia và các tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu; và hiểu tác động của các biện pháp can thiệp khác liên quan đến natri, đường và chất béo bão hòa.

Bằng cách chia sẻ thông tin này một cách công khai, ở định dạng dễ truy cập, RTSL nhằm tạo ra sự minh bạch hơn về mức độ natri, đường và chất béo bão hòa trong thực phẩm đóng gói.

Đóng góp dữ liệu

Tiêu chí đưa vào dữ liệu

Để được đưa vào cơ sở dữ liệu, dữ liệu thực phẩm đóng gói phải:

  • Được thu thập từ nhãn dinh dưỡng sản phẩm cá nhân
  • Được sắp xếp theo danh mục thực phẩm
  • Đã được thu thập không sớm hơn năm 2015
  • Báo cáo giá trị trung bình và phạm vi, theo loại thực phẩm, đối với một hoặc nhiều chất dinh dưỡng sau: natri, đường, chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế Liên kết nguồn tin và dịch tại Cổng thông tin   resolvetosavelives

https://resolvetosavelives.org/cardiovascular-health/global-nutrition-database