7 Tháng Mười, 2015 | 0:23
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Địa chỉ : Số 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024.35553415
Fax : 024.35553416
Thư điện tử : vistip@most.gov.vn
Website : http://www.vistip.vn/

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế.

Thông tin chi tiết:

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 bui_quy_long_sua Giám đốc: Ông Bùi Quý Long
Số điện thoại cơ quan: 024. 35553416
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: bqlong@most.gov.vn
 Trungtam HNQT_ba Hop Phó Giám đốc: Bà Bùi Thị Huy Hợp
Số điện thoại cơ quan: 024. 35553415
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc:
Thư điện tử: bhhop@most.gov.vn