21 Tháng Mười, 2020 | 14:09
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 19/10/2020 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ra thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trang thông tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế xin được giới thiệu toàn văn thông cáo báo chí theo tinh thần văn bản số 862-CV/BTG ngày 16/10/2020 của Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các Cơ quan TW:

Thông cáo báo chí 1

thông cáo báo chí 2

thông báo báo chí 3thông cáo báo chí 4

thông cáo báo chí 5

thông cáo báo chí 6

thông cáo báo chí 7

thông cáo báo chí 8

thông cáo báo chí 9

thông cáo báo chí 10

thông cáo báo chí 11

Nguồn: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương