28 Tháng Năm, 2021 | 15:33
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Hợp lý hóa phản ứng trong hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong thời gian bùng phát dịch

Sự bùng phát của vi rút Zika ở châu Mỹ đã đóng vai trò như một cơ sở thử nghiệm quan trọng cho Kế hoạch chi tiết. WHO đã thực hiện một khung chương trình phản ứng chiến lược bao gồm ba trụ cột: giám sát, ứng phó và nghiên cứu. Chương trình Nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã được phát triển thêm, bao gồm một lĩnh vực phát triển sản phẩm được nối lại dưới sự lãnh đạo của Kế hoạch chi tiết R&D. Điều phối và lập kế hoạch nội bộ của WHO: đầu mối của Kế hoạch chi tiết R&D được chỉ định hoạt động theo cơ chế điều phối nội bộ được xác định trước của WHO, đưa các hoạt động R&D vào trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp rộng hơn của WHO.

Trong trường hợp bùng phát dịch, trọng tâm của các hoạt động Kế hoạch chi tiết sẽ chuyển từ các hoạt động chuẩn bị cho R&D sang kế hoạch ứng phó với R&D khẩn cấp. Các kế hoạch R & D hoạt động chi tiết sẽ được phát triển thêm cho ba tình huống bùng phát: (i) mầm bệnh ưu tiên không có sẵn MCM, (ii) mầm bệnh ưu tiên có sẵn một số MCM, hoặc (iii) bùng phát do một mầm bệnh không xác định. Kế hoạch R&D hoạt động sẽ bao gồm việc xem xét các nhu cầu về nhân sự và ngân sách, phân bổ lại nhân viên ở những nơi cần kinh nghiệm của họ và bổ sung các nguồn lực bổ sung nếu thích hợp.

Muỗi ZIKA

Một hoạt động trong khuôn khổ hoạt động R&D ứng phó với  Sự bùng phát của vi rút Zika (ảnh VISTIP chụp từ màn hình WHO)

Một chương trình tổ chức khẩn cấp sẽ được vạch ra và thông báo cho các bên liên quan chính. Phối hợp bên ngoài về chuyên môn khoa học và truyền đạt các ưu tiên: thông qua Cơ chế Điều phối Toàn cầu được mô tả trong phần A ( nêu trên) các bên liên quan sẽ được huy động để hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp liên quan đến R & D. Hồ sơ sản phẩm mục tiêu cụ thể (TPP) sẽ được phát triển khi cần thiết, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh khẩn cấp. Các nhà quản lý và nhà phát triển sẽ được triệu tập để xem xét cách tăng tốc các cân nhắc về quy định đối với các sản phẩm y tế cần thiết và đồng ý về một lộ trình phát triển tăng tốc.

 Hơn nữa, quy trình Đánh giá và Danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUAL) sẽ được kích hoạt để đẩy nhanh việc đánh giá chất lượng các sản phẩm mới. Thông qua trang web của WHO và các bản tin hàng tuần, WHO sẽ chia sẻ với công chúng nói chung về các hoạt động R&D ưu tiên đang diễn ra và những tiến bộ đã đạt được.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế tổng hợp và dịch từ Cổng thông điện tử Tổ chức Y tế thế giới WHO