8 Tháng Năm, 2020 | 22:59
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘI THẢO- TẬP HUẤN VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KH&CN QUỐC TẾ NĂM 2016

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘI THẢO- TẬP HUẤN VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KH&CN QUỐC TẾ NĂM 2016

Năm 2016 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế thực hiện hoàn thành các cuộc hội thảo, tập huấn chuyên đề về hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ như sau:

  1. Lớp tập huấn Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế KH&CN
  2. Lớp tập huấn Nâng cao năng lực về hội nhập quốc tế khoa học và công nghệ
  3. Hội thảo Các rào cản trong quá trình hội nhập quốc tế về KH&CN và đề xuất các giải pháp: Rào cản về nguồn nhân lực KH&CN
  4. Hội thảo Thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển khoa học và công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp thời kỳ hội nhập
  5. Lớp tập huấn về hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác các kênh hợp tác quốc tế và các dự án đầu tư KH&CN từ nước ngoài

Mọi thông tin Chi tiết liên hệ:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế