9 Tháng Năm, 2022 | 9:34
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

BỘ CÔNG CỤ KINH TẾ SỐ-XÁC ĐỊNH CÁC ƯU TIÊN QUỐC GIA TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4- Phần 2

Trang tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế xin tiếp tục chuyển tới đọc giả bài nghiên cứu của Tổ chức Phát triển kinh tế OECD- Xác định các ưu tiên quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

Tiếng nói của các cộng đồng bị bỏ lại phía sau được đưa lên hàng đầu

Sau lần nhận dạng, giả thuyết cơ hội được kiểm tra trong giai đoạn đối thoại nhiều bên. Trong bất kỳ quá trình cải cách nào, đều có sự đánh đổi và đối thoại cung cấp không gian để hiểu những điều này một cách đầy đủ nhất có thể. Giai đoạn này cũng đảm bảo rằng nhiều quan điểm và luận điểm được xây dựng trong phân tích, bao gồm cả quan điểm của xã hội dân sự và tập trung, nếu có thể, vào việc đại diện cho quan điểm của các cộng đồng bị bỏ lại phía sau, chẳng hạn như giới học thuật, khu vực tư nhân và đặc biệt là doanh nhân công nghệ. Nói cách khác, người dùng công nghệ và người dùng tiềm năng là trọng tâm của các cuộc đối thoại, vì việc hiểu đầy đủ quan điểm của họ là cực kỳ quan trọng nếu các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng trở nên hữu ích và hiệu quả nhất có thể.

Trong một phiên đối thoại ở Mông Cổ, nơi việc hoạch định chính sách bao trùm vẫn chưa được thực hiện cho đến nay, một đại diện từ một khu ổ chuột đã mô tả việc cung cấp dịch vụ chắp vá. Những gì cộng đồng đã trải qua không được thể hiện trong số liệu thống kê chính thức và do đó, các nhà lãnh đạo chính phủ lần đầu tiên nghe và hiểu điều này. Những tài khoản người dùng như vậy đã giúp định hình sơ lược chiến lược cuối cùng. Giai đoạn này cũng tạo cơ hội để thu thập thêm dữ liệu định tính, ví dụ như về truy cập vào thiết bị di động và Internet, những nơi tồn tại khoảng cách dữ liệu và để có được hiểu biết rộng hơn về mong muốn và nhu cầu của các cộng đồng bị thiệt thòi.

Các phát hiện chẩn đoán và thành phần sự tham gia của các bên liên quan thông báo sự phát triển chiến lược tiên phong đề ra các hành động ưu tiên cho việc nhận dạng các cơ hội. Các tài liệu nhập môn này rất khác nhau giữa các quốc gia cả về phong cách và nội dung. Các hành động ưu tiên được xác định bao gồm từ các cải cách xung quanh tự do hóa viễn thông đến các kế hoạch hành động để sử dụng hiệu quả hơn các quỹ dịch vụ chung.

Nó được thúc đẩy bởi nhu cầu của lãnh đạo ở cấp cao nhất, cho phép mức độ sở hữu quốc gia cao

Ở hầu hết sáu quốc gia, cộng đồng quốc tế đã tiến hành nhiều cuộc đánh giá, giúp phát triển các khuôn khổ và đưa ra các chẩn đoán về các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế số. Mặc dù một số trong số này cung cấp những hiểu biết hữu ích cho đất nước, nhưng nhiều người thay vào đó lại tập trung vào nhu cầu (mặc dù quan trọng) của các tổ chức phát triển quốc tế, chẳng hạn như dữ liệu để cung cấp thông tin cho chiến lược đầu tư hoặc cho vay của Ngân hàng Thế giới ở quốc gia đó. Những chẩn đoán như vậy chỉ có thể hữu ích hạn chế nếu quốc gia đó lần đầu tiên không tiến hành một cuộc thực hành từ dưới lên để xác định các ưu tiên và cơ hội số của chính mình. Thông qua Bộ công cụ kinh tế số, một quốc gia đầu tiên tiến hành đánh giá của chính mình với hy vọng rằng các nhà tài trợ sẽ sử dụng điều này để thông tin hoặc đưa ý tưởng hóa chương trình và tài trợ.

Gạch chân sự nhấn mạnh về mua bù chính trị và quyền sở hữu quốc gia, bộ tài liệu chỉ được thực hiện ở các quốc gia yêu cầu nó; nghĩa là các quốc gia đã xác định số hóa là một ưu tiên trong kế hoạch phát triển của họ. Chính phủ ở sáu quốc gia đã phát tín hiệu rằng họ muốn nắm bắt tiềm năng của công nghệ số và sẽ ưu tiên điều này về mặt chính trị, trong các tuyên bố công khai hoặc thông qua các chiến lược như “Benin Révélé” (Tiết lộ Benin) ở Benin (Présidence de la République de Bénin , 2021 [5]) và Kế hoạch Phát triển Chiến lược Quốc gia II của Lesotho (Chính phủ Lesotho, 2018 [6]).

Bộ công cụ cũng được thực hiện dựa trên nhu cầu. Trong mỗi trường hợp, một nhà hoạch định chính sách cấp cao có ảnh hưởng chính trị trong việc chuyển đổi mũi nhọn đã yêu cầu đặc biệt hợp tác với Digital Pathways tại Oxford. Một nhân vật cấp cao của chính phủ từ tổng thống hoặc văn phòng thủ tướng, cũng như của một ban chỉ đạo bao gồm các nhân vật cấp cao từ các bộ liên quan, cũng thường xuyên tài trợ cho quá trình. Ví dụ, ở Ethiopia, Văn phòng Thủ tướng và các Bộ trưởng Bộ Đổi mới và Công nghệ và Tài chính đã lãnh đạo; cố vấn số của thủ tướng, trước đây là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Đổi mới và Công nghệ, đã đóng vai trò chủ động trong quá trình này. Ở Nam Phi, nhu cầu về bộ công cụ đến từ một nhóm lãnh đạo nhiều bên liên quan (BusinessTech, 2020 [7]) với sự chứng thực của ủy ban công nghệ của tổng thống. Ở Mông Cổ, chính thủ tướng đã đưa ra chiến lược tiên phong (Ariunzaya, 2020 [8]).

Sự lãnh đạo từ cấp cao nhất này không chỉ đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà còn đảm bảo rằng các liên minh phù hợp – cả bên trong và bên ngoài chính phủ – có thể được hiệu triệu nhanh chóng, bỏ qua ít nhất một số cuộc chen lấn chính trị thông thường để giành quyền. Sự tham gia ngay từ đầu của một loạt các bộ ngành cũng thúc đẩy quyền làm chủ hoàn thực sự và thực hiện suôn sẻ hơn, khi các nhà hoạch định chính sách cấp cao tham gia xây dựng quy trình và các quan chức có thể thấy rõ kết quả của quy trình sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho sứ mệnh của họ cho thấy các đối tác triển khai chính trong chính phủ của các quốc gia đã hoặc đang thực hiện phương pháp tiếp cận theo bộ công cụ.

Ngoài các đối tác chính phủ, các đối tác thực thi trong nước như viện nghiên cứu ở địa phương hoặc đơn vị tư vấn đảm nhận các yếu tố phân tích của bộ công cụ và xây dựng mạng lưới cần thiết cho quy trình. Điều này rất quan trọng, vì các nhà nghiên cứu tại Oxford sẽ chỉ có hiểu biết một phần về nền kinh tế chính trị hàng ngày của đất nước.

Thách thức: Định vị các nhiệm vụ số trong các cơ quan hành chính và chuyển chiến lược thành những cải cách hợp lý

Một số bài học đã rút ra từ kinh nghiệm của các quốc gia đã sử dụng Bộ công cụ kinh tế số để thiết lập các ưu tiên hợp lý, thực tế và các lĩnh vực mà số hóa sẽ mang lại lợi ích tối ưu. Một số liên quan đến quản lý các mối quan hệ giữa các cơ quan chính phủ; số khác liên quan đến những thách thức trong việc thực hiện các chiến lược số.

Nhiệm vụ điều hành của các cơ quan chính phủ

Việc phân bổ trách nhiệm cho các nỗ lực số hóa trong các chính phủ có thể tác động đến sự thành công và ý thức làm chủ chiến lược chuyển đổi của một quốc gia. Nhiều quốc gia đặt tất cả các vấn đề số dưới một bộ phận đơn lẻ, thường là một cơ quan kỹ thuật thích hợp. Thông thường, các nhà tài trợ chính trị cấp cao từ các cơ quan này chỉ tham gia chặt chẽ vào các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ hẹp của họ. Rủi ro của cấu trúc như vậy là những ý tưởng về sự chuyển đổi có tiềm năng nhất, chẳng hạn như tự động hóa dây chuyền sản xuất của nhà máy hoặc tạo ra thị trường kỹ thuật số mới, sẽ bị bỏ qua.

Ở một số quốc gia đã sử dụng bộ công cụ này, các nhà lãnh đạo chính phủ với các nhiệm vụ lớn hơn đã được đưa vào quá trình này để đảm bảo một viễn cảnh toàn nền kinh tế. Một ví dụ là Benin, nơi dự án do Bộ số hóa và tổng thống đồng lãnh đạo. Một nơi khác là Malawi, nơi Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, vốn đã có nhiệm vụ toàn bộ nền kinh tế, là nhà tài trợ chính của chính phủ. Bangladesh, trong khi đó, đã xây dựng dựa trên việc áp dụng thanh toán điện tử cho tòa bộ chính phủ để mở rộng việc số hóa trong hầu hết các dịch vụ của chính phủ.

Bangladesh đang theo đuổi tầm nhìn trở thành một quốc gia thịnh vượng, có thu nhập trung bình, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ vì người nghèo để xóa nghèo, thiết lập quản trị tốt và đảm bảo công bằng xã hội. Kể từ khi Thủ tướng Sheikh Hasina công bố các ưu tiên Kỹ thuật số của Bangladesh vào cuối năm 2008, Bangladesh đã trở thành quốc gia đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để thúc đẩy sự hòa nhập trong mọi lĩnh vực của xã hội.

Bangladesh đã đạt được trạng thái thu nhập trung bình trước mục tiêu tự đặt ra vào năm 2021. Khu vực công đóng một vai trò quan trọng bằng cách áp dụng văn hóa dịch vụ công đổi mới và lấy người dân làm trung tâm; chuyển đổi cách chính phủ cung cấp dịch vụ bằng cách điều chỉnh công nghệ số với bối cảnh địa phương; và ưu tiên nhu cầu của những người bị thiệt thòi nhất. Chiến lược chuyển đổi số toàn diện đã giảm thời gian, tiền bạc và lượt truy cập cần thiết để tiếp cận các dịch vụ công, do đó tiết kiệm cho hàng triệu công dân nông thôn trước đây chưa được phục vụ hơn 8 tỷ USD.

Bangladesh cũng là nơi có ngành dịch vụ tài chính điện tử phát triển nhanh nhất trên thế giới: Cùng với việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số của toàn chính phủ, nước này đã tạo ra sự năng động chưa từng có vào nền kinh tế và phát động hướng tới một xã hội không tiền mặt. Tất cả 25 triệu người hưởng lợi từ chương trình mạng lưới an sinh xã hội của chính phủ, 15 triệu trong số đó là phụ nữ, hiện đã nhận được các khoản thanh toán kỹ thuật số của họ. Cơ sở hạ tầng tài chính số này, dựa trên chứng minh thư quốc gia thông minh được xác minh sinh trắc học và cải cách chính sách dựa trên e-KYC (biết các tiêu chuẩn khách hàng) và năng lực tổ chức, cho phép chính phủ phản ứng nhanh chóng với các tác động kinh tế của COVID-19 và an toàn xã hội mới của nó các chương trình dành cho những người được gọi là “người nghèo mới”. Chính phủ cũng đang thử nghiệm xếp hạng nghèo đói theo thời gian thực và chuyển lợi ích trước bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh và viễn thông để nhắm mục tiêu nhanh hơn và chính xác hơn.

Các trung tâm số một cửa, được điều hành bởi các doanh nhân siêu nhỏ tại hơn 5.000 tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn và thành thị, đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ công và tài chính trong phạm vi năm km của hầu hết người dân, kể cả ở những khu vực khó tiếp cận. Đến năm 2025, các trung tâm này cũng như hơn 100 000 trường học, hơn 18 000 phòng khám y tế và các cơ sở công cộng khác sẽ có kết nối tốc độ cao với chi phí thấp. Bản thân ngành dịch vụ công đang áp dụng quá trình số hóa thông qua một loạt các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực công nghệ của nhân viên và thúc đẩy sự đổi mới trong cung cấp dịch vụ, trong khi các công ty khởi nghiệp công nghệ đầy hứa hẹn đang được chuẩn bị để hỗ trợ sự phát triển xã hội bằng công nghệ. Trong một nỗ lực hợp tác khác, 23 bộ và 40 hiệp hội ngành nghề đang làm việc trên nền tảng dữ liệu kỹ năng, được gọi là Trí tuệ quốc gia về Kỹ năng, Giáo dục, Việc làm và Doanh nhân, để đáp ứng tốt hơn nguồn cung lao động với tương lai thay đổi nhanh chóng của công việc.Văn hóa đổi mới, sự hợp tác giữa công và tư và các nền tảng số có thể tương tác đang phát triển đã phục vụ tốt cho công dân Bangladesh trong thời kỳ đại dịch. Nhưng Bangladesh vẫn đang di chuyển. Digital Bangladesh hiện đang hướng tới chân trời 2041 và mục tiêu phát triển công bằng và bền vững cho mọi công dân.

Chuyển từ chiến lược sang thực hiện

Bất chấp thành công của các quốc gia trong việc thiêta lập một loạt các cơ quan thực hiện, việc chuyển chiến lược sơ bộ thành các cải cách cụ thể vẫn còn nhiều thách thức. Sau khi hoàn thành sơ bộ, các hạn chế về năng lực đòi hỏi các chính phủ phải xác định ưu tiên nào của họ là cấp thiết nhất. Không có chính phủ nào trong số sáu chính phủ có thể thực hiện đồng thời mọi thành phần của mồi chiến lược của họ, điều này một phần là kết quả của những hạn chế về tài chính hơn là hạn chế về năng lực thực hiện.

Thu hút sự ủng hộ của nhân viên cấp dưới

Ngay cả chiến lược sơ bộ đã được các bộ quản lý ngành có liên quan nhiệt tình chấp nhận và được tổng thống hoặc văn phòng thủ tướng tán thành, thì nhiều quan chức cấp dưới là phải là những người cung cấp các yếu tố cấu thành của nó. Nếu các quan chức đó không được thông báo ngắn gọn về cách tiếp cận và không hiểu được tác động tiềm năng của nó, thì năng lực và động lực của họ để thực hiện nó có thể bị cản trở. Tại Ethiopia, một buổi đào tạo cho các quan chức cấp vụ  của Bộ Tài chính đã tạo không gian để họ giao lưu và thảo luận về các hành động được nêu trong chiến lược sơ bộ. Các nỗ lực tương tự có thể cần thiết ở các quốc gia khác. Ví dụ, ở Bangladesh, sẽ rất thuận lợi nếu bạn kết hợp với sáng kiến Dịch vụ dân sự 2041 mới của a2i để thực hiện các chiến lược từ bộ công cụ.

Cách thức hợp tác phát triển để có thể hỗ trợ việc thiết lập ưu tiên quốc gia

Cộng đồng phát triển quốc tế có thể giúp các quốc gia xác định và thiết lập các ưu tiên kỹ thuật số quốc gia một cách tốt nhất bằng cách hỗ trợ các quy trình như Bộ công cụ kinh tế số thay vì tiến hành phân tích riêng lẻ, cá nhân của họ. Sự hỗ trợ này có thể dưới dạng bộ công cụ về tài chính hoặc các quy trình phân tích tương tự. Kinh phí cho các bộ công cụ thảo luận ở đây được cung cấp bởi Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh; Bộ Ngoại giao Hà Lan; và Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về Châu Á – Thái Bình Dương. Trong mỗi trường hợp, quốc gia hoặc cơ quan được quốc gia cho phép quá trình phải được lãnh đạo thông qua phương pháp luận.

Sử dụng kết quả của bộ công cụ giống như các quy trình để điều chỉnh các chương trình và tài trợ của quốc gia sẽ hữu ích để các nỗ lực chuyển đổi số tập trung vào những lĩnh vực mà các quốc gia xác định là thực tế và hợp lý nhất. Cung cấp tài chính cho ít nhất một phần của việc thực thi chiến lược sơ bộ sẽ là một phương thức tài trợ tối ưu.

Cuối cùng, kinh nghiệm cho đến nay với các phương pháp tiếp cận toàn diện, theo bối cảnh cụ thể và do quốc gia lãnh đạo để thiết lập các ưu tiên quốc gia cho quá trình chuyển đổi số cho thấy rằng các tổ chức phát triển quốc tế có thể đóng một vai trò hỗ trợ quan trọng bằng cách hỗ trợ thiết kế các hệ thống quản lý, quy tắc, hành vi và chuẩn mực phù hợp với các nước đối tác. Thật vậy, đây có thể là những giải pháp tốt hơn cho việc số hóa nội địa của một quốc gia hơn là áp dụng các mô hình bên ngoài, chẳng hạn như các mô hình của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Liên minh Châu Âu hoặc Hoa Kỳ.

HẾT

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và Dịch từ cổng thông tin Tổ chức phát triển kinh tế OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ce08832f-en/1/3/2/8/index.html?itemId=/content/publication/ce08832f-en&_csp_=17c2a7153f8f3e72e475ec60ee15c40c&itemIGO=oecd&itemContentType=book