18 Tháng Mười, 2011 | 21:12
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Quyết định Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Số hiệu 735/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Loại văn bản Quyết định
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/05/2011
Thời gian bắt đầu hiệu lực 18/05/2011
Tài liệu đính kèm:
Quyet dinh so 735_QD_TTG.PDF
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020
Các văn bản khác:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1062/QĐ-TTg 14/06/2016 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
844/QĐ-TTg 18/05/2016 Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
2245/QĐ-TTg 11/12/2015 Quyết định Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
1747/QĐ-TTg 13/10/2015 Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
1671/QĐ-TTg 28/09/2015 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025,  định hướng đến năm 2030
1670/QĐ-TTg 28/09/2015 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025
19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
792/QĐ-TTg 08/06/2015 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
501/QĐ-TTg 15/04/2015 Quyết định về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn,  phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách,