9 Tháng Sáu, 2021 | 15:48
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Tổng thống Cộng hòa Costa Rica và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa kêu gọi tất cả các Quốc gia Thành viên của WHO tích cực hỗ trợ Nhóm tiếp cận Công nghệ COVID-19 (C-TAP)

Tổng thống Cộng hòa Costa Rica và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa kêu gọi tất cả các Quốc gia Thành viên của WHO tích cực hỗ trợ Nhóm tiếp cận Công nghệ COVID-19 (C-TAP)

Thư ngỏ gửi tất cả các Quốc gia thành viên của WHO

“Ưu tiên quan trọng nhất của cộng đồng toàn cầu là ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang theo dõi, ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của nó và đảo ngược xu hướng của thảm họa toàn cầu do hậu quả của covid.

 

Tổng thống COSTARICA

Ngài Carlos Alvarado Quesada Tổng thống Cộng hòa COSTA RICA( ảnh PAHO)

Chúng tôi biết rằng mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi mọi người, ở mọi nơi có thể tiếp cận các công nghệ y tế mà họ cần để phát hiện, phòng ngừa, điều trị và ứng phó với COVID-19. Đại dịch này có thể còn lâu mới kết thúc, bất bình đẳng kinh tế – xã hội gia tăng đáng kể và cuộc sống tiếp tục bị mất mát. Hơn bao giờ hết, hợp tác quốc tế và đoàn kết có ý nghĩa sống còn để khôi phục an ninh toàn cầu, hôm nay và cho tương lai.

Thế giới đã cam kết đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng và phổ biến đối với vắc xin, thuốc và chẩn đoán an toàn, hiệu quả và giá cả phải chăng. Chúng ta đang chứng kiến những bước tiến lớn trong tiến bộ khoa học nhưng việc không sản xuất hàng loạt và chia sẻ những công cụ quan trọng này sẽ kéo dài đại dịch, tạo cơ sở cho những biến thể mới nguy hiểm xuất hiện và phá hoại những tiến bộ đã đạt được. Trong thời gian chưa từng có như vậy, chúng ta phải triển khai và sử dụng mọi công cụ theo ý mình để chống lại đại dịch này và cứu lấy những mạng sống.

Một năm trước, Costa Rica và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với sự hỗ trợ của 41 Quốc gia Thành viên, đã phát động lời kêu gọi hành động đoàn kết và Nhóm tiếp cận công nghệ COVID-19 của WHO (C-TAP) để cải thiện khả năng tiếp cận COVID-19 toàn cầu một cách công bằng  công nghệ y tế thông qua việc tự nguyện thu thập kiến thức, sở hữu trí tuệ và dữ liệu để hỗ trợ chuyển giao công nghệ và nhanh chóng mở rộng sản xuất trên toàn thế giới khi đang có nhu cầu.

Lời hiệu triệu Hành động Đoàn kết kêu gọi các bên liên quan trụ cột và cộng đồng toàn cầu cam kết thực hiện các hành động cụ thể để thúc đẩy việc tổng hợp kiến thức, sở hữu trí tuệ và dữ liệu cho các công nghệ quan trọng để phát hiện, phòng ngừa và điều trị COVID-19. Chúng tôi đã kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà nghiên cứu, chính phủ và những người nắm giữ sở hữu trí tuệ và kiến thức hỗ trợ sáng kiến Nhóm Tiếp cận Công nghệ COVID-19 của WHO và các tổ chức đối tác triển khai có liên quan, đặc biệt thông qua việc chia sẻ tài sản trí tuệ một cách minh bạch và không độc quyền và tạo điều kiện chuyển giao công nghệ cho nhiều nhà sản xuất đảm bảo chất lượng. Nhóm tiếp cận công nghệ COVID-19 của WHO tạo ra sự quan tâm trên toàn thế giới như một sáng kiến có triển vọng cao và hoạt động  trong hệ thống bằng sáng chế và cung cấp giải pháp đôi bên cùng có lợi cho tất cả: người thụ hưởng và chủ sở hữu kiến thức. Tuy nhiên, nó vẫn là một công cụ chưa được sử dụng hết.

Là một cộng đồng toàn cầu, chúng ta phải tận dụng tiềm năng của Nhóm Tiếp cận Công nghệ COVID-19 của WHO để thu hút các bên liên quan khác nhau và cung cấp các giải pháp kịp thời, bền vững và hiệu quả để thúc đẩy tiếp cận và tăng tốc sản xuất ở các quốc gia. Đó là lý do tại sao chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các Quốc gia Thành viên gia hạn và mở rộng cam kết tập thể của chúng ta trong Lời kêu gọi Hành động Đoàn kết và tích cực tham gia với các bên liên quan chính trong lãnh thổ của mình và khuyến khích chia sẻ sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ thông qua C-TAP. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo một thế giới an toàn hơn cho tất cả mọi người, cho thế hệ này và cho cả thế hệ sau này”. Đó là nội dung thư ngỏ của COSTARICA và WHO

Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch từ Cổng thông tin điện tử của Tổ chức Y tế thế giới WHO