31 Tháng Tám, 2018 | 15:48
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế thực hiện điều tra khảo sát về nhu cầu hợp tác quốc tế trong kết nối cung cầu, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh

Thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 “ Hỗ trợ phát triển Hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế”  đã được  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 năm 2018 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế ( Trung tâm) đã thành lập đoàn công tác thực hiện hoạt động điều tra khảo sát nhu cầu hợp tác quốc tế trong kết nối cung cầu, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Các doanh nghiệp là đối tượng điều tra phần lớn thuộc các lĩnh vực: Hàng hải, đóng mới sửa chữa tàu biển và công trình ngoài khơi, dịch vụ vận tải Logistics, các doanh nghiệp thương mại công nghiệp hỗ trợ cho ngành GTVT.

Cuộc điều tra này là khảo sát thực địa và tiến hành phỏng vấn đại diện của các doanh nghiệp có tính chất điều tra mẫu để kiểm định giả thiết thống kê, tăng tính tin cậy của số liệu thống kê  giúp cán bộ  Trung tâm thu thập thêm thông tin của phiếu điều tra  hoặc những ý kiến phát sinh ngoài phiếu điều tra do hạn chế về quy mô của cuộc điều tra thống kê.

40325358_465101820676061_1849223161707495424_n

40348286_925500750968643_7930520914356076544_n

Đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp địa phương

Trong khoảng thời gian chuyến khảo sát Đoàn công tác đã được các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh đón tiếp chu đáo, thân thiện cởi mở, cung cấp nhiều thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình xuất nhập khẩu, kết nối cung cầu, đổi mới công nghệ chia sẻ những thuận lợi khó khăn rào cản, thách thức về thuế quan, phi thuế quan, rào cản kỹ thuật và các quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngành, lĩnh vực kết hợp với thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư liên quan đến cơ điện tử, Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IOT), blockchain và Dữ liệu lớn ( Big Data) ứng dụng vào sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp như thế nào. Đoàn cũng nhận được sự chia sẻ và các kiến nghị của doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý liên quan đến việc hỗ trợ trong kết nối cung cầu, đổi mới công nghệ, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST)…

40444257_2021643371258069_14286749148643328_n

Đại diện đoàn công tác của Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế làm việc với công ty cổ phần đầu tư Vinmex

Chuyến đi cung cấp nhiều tư liệu thực tế và sinh động cho đoàn công tác để hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như gợi mở một số tham vấn cho doanh nghiệp và đề xuất chính sách liên quan đến Hỗ trợ phát triển hoạt động hợp tác và Hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế trong kết nối cung cầu, đổi mới công nghệ ngành GTVT nói riêng cũng như các ngành kinh tế nói chung của đất nước.

VISTIP