11 Tháng Hai, 2020 | 17:04
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Danh mục nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện năm 2016 của Trung tâm NC&PT hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Danh mục nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện năm 2016 của Trung tâm NC&PT hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

Trong năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ giao 01 Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và  04 nhiệm vụ KH&CN  cấp cơ sở thực hiện trong năm 2016 .  Tất cả các nhiệm vụ KH&CN  đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra.

Tham khảo danh mục đề tài theo file đính kèm

2016_Phụ lục Nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016