28 Tháng Mười Hai, 2019 | 13:14
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác đảng năm 2020 của Chi bộ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác Tổng kết công tác Đảng và đánh giá xếp loại đảng viên. Chiều ngày 27/12/2019 tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ  năm 2020 của Chi bộ Trung tâm. Tham dự với hội nghị có đồng chí Trần Đức Trung – Phó chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Bùi Quý Long Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Tổng kết các mặt hoạt động của Chi bộ năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. TỔNG KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ NĂM 2019

 Công tác tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 1. Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

Là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc nghiên cứu, kết nối, phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, năm 2019 Chi bộ Trung tâm tự đánh giá hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra như sau:

– Trong năm 2019, Trung tâm được giao 04 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo Thông tư 121 và được Bộ KH&CN giao 05 đề tài cấp cơ sở, 02 đề tài cấp cơ sở thực hiện chuyển tiếp từ năm 2018. Đến nay, tất cả các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

          – Trung tâm cũng xây dựng và bảo vệ thành công kế hoạch năm 2020 với số nhiệm vụ và kinh phí tương đương với năm 2019.

– Trong nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 Trung tâm đã triển khai, thực hiện hàng loạt các nội dung:

* Công tác kế hoạch- tổng hợp, văn phòng, hành chính, văn thư lưu trữ, kế toán tài chính

Trong năm 2019, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác kế hoạch -tổng hợp thể hiện trong việc lập kế hoạch dự toán ngân sách nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm 2020,2021,2022 theo yêu cầu của Bộ KH&CN. Công tác văn phòng, nội vụ, văn thư lưu trữ cũng được chính quyền Trung tâm quan tâm chỉ đạo sát sao; việc nhận, gửi và giải quyết, phúc đáp các văn bản được thực hiện nghiêm túc. Văn bản đến, văn bản đi, văn bản mật, hồ sơ, lý lịch của người lao động được lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định hiện hành. Công tác tài chính kế toán tuân thủ theo các quy tắc, chuẩn mực theo Luật ngân sách, Luật thuế và các luật liên quan về tài chính- kế toán..

* T chc 03 phiên Ta đàm khoa hc

+ Tọa đàm 1: “Phát triển nguồn lực tài chính cho KH&CN”

+ Tọa đàm 2: “Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp

 + Tọa đàm 3: “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”

* Tổ chức sự kiện KH&CN và dịch vụ hỗ trợ hội nhập KH&CN (tập huấn và hội thảo)

          + Tập huấn: “Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học”;

+ Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ”;

+ Tập huấn: “Kiến thức về đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ và quản lý”;

+ Hội thảo khoa học: “Chia sẻ cơ hội và cơ hội hợp tác về KH&CN với Canada”;

+ Hội thảo khoa học: “Chia sẻ cơ hội và cơ hội hợp tác về KH&CN với Hoa Kỳ”;

– Trung tâm Tổ chức điều tra nhận thức và nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong ngành sản xuất) trong thời đại công nghệ mới.

* Thực hiện nhiệm vụ thông tin và cơ sở dữ liệu

Trong năm 2019, Trung tâm thực hiện công tác cập nhật hệ cơ sở dữ liệu về cộng tác viên hội nhập KH&CN, danh mục đề tài, đề án, dự án hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu các sự kiện hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN. Bên cạnh đó, Trung tâm duy trì tốt lượng tin, bài ảnh phục vụ việc thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN của Trung tâm, của Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Ngoài những tin bài tự sản xuất, Trung tâm còn chủ động liên kết nguồn tin từ các trang thông tin chính thống của Nhà nước để phục vụ cho công tác thông tin dữ liệu được toàn diện và rộng rãi hơn.

* Nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chính sách hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN

Năm 2019, Trung tâm thực hiện xong việc nghiên cứu đề xuất chính sách hợp tác về KH&CN với Hoa Kỳ và Canada và đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học tham vấn ý kiến chuyên gia.

– Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Trung tâm cùng bộ phận văn phòng tham gia “Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2019” tại Quảng Ninh; tham dự “Hội Nghị giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng và tham dự hội thảo “ Khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” và hội thảo “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ “ Bộ KH&CN, Bộ Y Tế, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức; tham dự hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ tại TP Vũng Tàu và hội thảo “ Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ”; tham dự Lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2019 và tham dự chuỗi sự kiện TECHFEST 2019 tại Quảng Ninh.

Lãnh đạo Trung tâm cũng thường xuyên nhận được lời mời tham gia trình bày tại các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn về nội dung: Hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (I.4.0); các nội dung về đổi mới sáng tạo, hành chính công trong kỷ nguyên 4.0…..cho các đơn vị thuộc Bộ, ngành và địa phương như: Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Học viện Quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Học viện KHCN và ĐMST (Bộ KH&CN), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ KH&CN), Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai……..

– Ngoài ra Trung tâm còn tham gia nhiều sự kiện quan trọng khác do các đơn vị trong và ngoài bộ chủ trì và có lời mời hay đề nghị góp ý kiến….

          *  Công tác phát triển các hoạt động hội nhập khoa học và công nghệ

          – Tổ chức đoàn ra là thế mạnh và cũng là một trong những chức năng chính của Trung tâm, Tuy nhiên, từ năm những năm 2017 và 2018 cho đến nay, Trung tâm không thể triển khai tiếp được hoạt động này do không được giao kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2019 và cũng không nhận được thông báo chính thức nào từ các đơn vị có liên quan đến sự chậm trễ hay thay đổi này. Tuy nhiên Trung tâm vẫn thường xuyên liên lạc với các đối tác đã xây dựng mối quan hệ từ trước đó. Theo lời mời của Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm cử đồng chí Phó giám đốc Trung tâm  tham dự hội thảo “ Đánh giá hệ thống chuyển giao công nghệ lúa gạo” tại Philipines tháng 05 năm 2019.

          – Từ những mối liên hệ hiện có, Trung tâm tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trung tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam cụ thể như sau:

+ Tiếp, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Công ty MITO-U – Tập đoàn xây dựng TYO, Nhật Bản;

+ Tiếp, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Trung tâm phát triển kinh doanh KBDC thuộc Tập đoàn phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc SBC;

+ Tiếp, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Đoàn của Đại sứ quán Sinapore tại Việt Nam do ngài Phó đại sứ làm trưởng đoàn;

+Tiếp, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Trung tâm sinh học nông nghiệp quốc tế CABI;

          + Tiếp, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Hội khuyến nông tỉnh Bohol, Philipines; kết nối cho đoàn làm việc đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Hợp tác xã Xuyên Việt (Hải Dương), Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc;

+ Tiếp, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Trung tâm giao lưu khoa học và công nghệ Trung Quốc;

Tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ:

Căn cứ báo cáo của các phòng ban và lãnh đạo chính quyền Trung tâm, các nhiệm vụ đã được Bộ giao đều hoàn thành đúng tiến độ, có những nhiệm vụ đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

          2.Đánh giá công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019

Chi bộ là nơi trực tiếp thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể của Trung tâm. Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện. Việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo Quy chế hoạt động của Chi bộ và quy chế phối hợp với chính quyền đoàn thể đã được ban hành, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cấp ủy không làm thay chính quyền.

Xây dựng đầy đủ bộ máy chính quyền, đoàn thể, chính trị xã hội  hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và cùng với Chi bộ, các tổ chức chính quyền đoàn thể góp phần quan trọng vào việc ổn định hoạt động của Trung tâm trong việc chỉ đạo, thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ đề ra của Trung tâm đồng thời lãnh đạo cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1- Công tác chính trị, tư tưởng , đạo đức

 • Đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết (TW9, TW10, TW11 của Đảng) và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

-Chi bộ Trung tâm đã cử các đảm viên tham gia học tập các nghị quyết do Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết nêu trên, tổ chức thực hiện các chương trình hành động liên quan của cấp ủy cấp trên.

-Chi bộ đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên hướng dẫn và quán triệt với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

1.2 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Chi bộ trung tâm chỉ đạo sát sao tới từng đảng viên.

– Chi bộ đã tổ chức việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW 4 gắn với kiểm điểm hằng năm và có lồng ghép nội dung nhận xét trong sinh hoạt đảng hai chiều với cấp ủy địa phương.

– Năm 2019 Trung tâm đã được quán triệt các chuẩn mực đạo đức, tiêu chuẩn của cán bộ đảng viên từ văn bản hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương. Trung tâm bổ sung các quy chế, quy định nội bộ như quy chế phối hợp giữa cấp ủy chi bộ , chính quyền vá các tổ chức đoàn thể quần chúng và đưa nội dung vào các buổi sinh hoạt của chi bộ như: Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát Nhiệm kỳ  2015-2020; kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2019 của Chi bộ; đăng ký nêu gương của cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

– Chi bộ tiếp tục quán triện và triển khai thực hiện thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên đã đăng ký với chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt Đảng bằng các hoạt động thiết thực cụ thể học tập và làm việc theo tấm gương của Bác.

-Phổ biến tuyên truyền cán bộ, đảng viên trong Trung tâm thực hiện chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại nơi cư trú.

1.3 Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác quan điểm sai trái thù địch

– Chi bộ Trung tâm đã quán triệt học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019” Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương.

– Xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019.

– Quán triệt việc chỉ đạo hoàn thiện các chuẩn mực đạo đưc gắn với rà soát, bôr sung quy chế, quy định nội bộ; đưa vào các buổi sinh hoạt về nội dung chuẩn mực đạo đức năng lực của cán bộ, đảng viên.

– Chỉ đạo xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên: 100% số đồng chí đảng viên đã viết cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

1.4 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Chi bộ thường xuyên quan tâm thông qua sinh hoạt chuyên đề, tham gia mit tinh các ngày lễ lớn truyền thống của dân tộc, của đất nước của Đảng ủy khối các cơ quan TW và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2019 Trung tâm cử 01 quần chúng đi học lớp nhận thức về đảng, 01 đồng chí học lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức.

 1. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

2.1 Chi bộ Trung tâm đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chi bộ Trung tâm đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2 theo sự hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Nhiệm kỳ 2020-2025.

 2.2 – Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐUK, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chi bộ Trung tâm đã quán triệt cho các đảng viên nắm bắt được các nội dung về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Trung tâm với số biên chế được phê duyệt là 22 người mà Trung tâm mới có 08 lao động hợp đồng ; 02 biên chế công chức tham gia Ban Lãnh đạo Trung tâm. Do đó Trung tâm không nằm trong các đơn vị  phải đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

2.3 Đánh giá công tác phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 theo phân cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 thuộc thẩm quyền.

Nhiệm kỳ 2015-2020 chi Trung bộ Trung tâm không có biến động về nhân sự cấp ủy do đó qua rà soát không bổ sung đồng chí nào thuộc diện quy hoạch bổ sung Nhiệm kỳ 2015-2020.

Với quy hoạch nhân sự cấp ủy Nhiệm kỳ 2020-2025 hiện tại Chi bộ Trung tâm vẫn bảo lưu quy hoạch 02 đồng chí (Chi Bộ Trung tâm đã gửi văn bản đề nghị Đảng ủy Bộ phê duyệt cuối tháng 10/2017, tuy nhiên hiện tại Chi bộ Trung tâm chưa nhận được quyết định hoặc hướng dẫn phê duyệt cho 02 đồng chí nêu trên).

2.4 Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được Chi bộ hết sức quan tâm nhằm mực đích duy trì phát triển chi bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ kế cận ưu tiên người trẻ, nữ giới. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên luôn tuân thủ pháp luật về công chức, viên chức, Điều lệ đảng.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên được chi bộ quan tâm và đạt được kết quả nhất định: Toàn thể viên trong chi bộ tích cực thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình trong việc nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Ngoài ra, thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Chi bộ, nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, đồng thời tiến hành công tác phát triển Đảng viên, phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chi bộ đã thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác lãnh đạo, quản lý, đã vận dụng vào thực tế cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan thuộc chi bộ nhất là việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý  Chi bộ và luôn quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định của nhà nước, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các đồng chí đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm tận tâm với công việc được giao, phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2019 Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày được nâng cao.

Các đảng viên của Trung tâm thực hiện tốt Mục 1.6 Điều 23, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/09/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc Thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” thể hiện các đồng chí đảng viên đi nước ngoài giải quyết việc riêng đều xin phép cấp ủy chi Bộ và báo cáo chính quyền cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

3.1 Việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (đối với các Đảng ủy trực thuộc). Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, năm 2019 của Đảng ủy, UBKT, cấp ủy chi bộ:

Chi Bộ Trung tâm đã thực hiện nghiêm các quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, tiến hành xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả của công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ năm 2019. Thông qua kiểm tra và giám sát thường xuyên qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Kết quả là 100% cấp ủy viên, cán bộ đảng viên Chi bộ không có khuyết điểm hoặc vi phạm kỷ luật.

3.2 Đánh giá việc thực hiện các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ về công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra; việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đảng  (nếu có).

Chi bộ Tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện kiểm điểm đảng viên theo quy định tại Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

3.3 Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chi bộ Trung tâm không không nhận được khiếu nại tố cáo nào từ công dân, cá nhân, cơ quan, tổ chức đơn vị khác do đó không phải giải quyết khiếu nại tố cáo; năm 2019 Chi bộ Trung tâm, cấp ủy viên, đảng viên Trung tâm không có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật do đó không phải giải quyết khiếu nại tố cáo về kỷ luật đảng.

 1. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

Nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan xác định rõ trách nhiệm của mình và thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác dân vận, Chi bộ quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chi bộ sẽ tiến tới xây dựng, triển khai “ Mô hình dân vận’’ của Chi bộ trong thời gian tới.

Chi bộ Trung tâm đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 22/04/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động của Chi bộ, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể Trung tâm.

II.PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020

 1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
 2. Phương hướng

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ thiết thực, hiệu quả cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho cán bộ nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn thể viên chức và người lao động; giữ vững ổn định chính trị, tập trung các hoạt động là thế mạnh dựa trên các nguồn lực hiện có đảm bảo cho sự phát triển của Trung tâm hiệu quả nhất.

2.Các chỉ tiêu cụ thể

Kế hoạch năm 2020 Chi bộ kết nạp được 01 đảng viên mới, phát triển thêm 01 quần chúng ưu tú;

Tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025;

II.NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2020

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phối hợp công tác giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể, chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị được Bộ giao năm 2020.

 1. Về công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ tiếp tục triển khai quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể từ hướng dẫn, kết luận từ Trung ương, Đảng ủy Khối; Đảng ủy Bộ KH&CN; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Chi bộ cơ quan trong sạch vững mạnh.

Giải quyết thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ. Chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động trong Trung tâm, chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao nhằm góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

Quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho viên chức và người lao động trong Trung tâm. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thự hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh thực hiện tác phong làm việc, văn hóa trong cơ quan.

 1. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

-Chi bộ căn cứ vào các chương trình cụ thể của Đảng ủy Bộ xem xét cử  02 đảng viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, cử ít nhất 01 đảng viên tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2020 khi có kế hoạch bồi dưỡng của Đảng ủy Bộ.

– Lãnh chỉ đạo Chính quyền thực hiện tốt công tác thi tuyển xét tuyển biên chế cho Trung tâm, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về thi tuyển xét tuyển biên chế;

– Phát triển được 01 đảng viên, tạo nguồn phát triển 01 quần chúng ưu tú;

-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

-Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để cử tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và giới thiệu bổ sung lực lượng cho chi bộ.

-Tổ chức sinh hoạt Đảng theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

-Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, viên chức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ hữu ích cho công việc trong quá trình công tác.

-Định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn thanh niên nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của tập thể, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết.

-Tăng cường công tác cải cách hành chính trong đảng, đơn giản hóa các thủ tục trong sinh hoạt đảng, hội nghị, tổng kết nhằm mục đích tiết kiệm hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện, trang trọng, hiệu quả, nêu gương.

-Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm bắt dư luận, tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên để động viên, khích lệ cũng như giáo dục thuyết phục kịp thời tránh mọi tình huống xấu, nổi cộm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tổ chức đảng, phẩm chất chính trị của đảng viên và uy tín của Chi bộ.

 1. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về kiểm tra giám sát; cử đảng viên tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát theo hướng dẫn, yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

-Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 và báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ, UBKT Đảng ủy Bộ.

– Lập Chương trình công tác kiểm tra giám sát Nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi hoàn thành Đại hội Chi bộ và nhận được sự hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Bộ.

Tiếp tục thực hiện kiểm điểm đảng viên theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tiếp tục quan tâm đến công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

 1. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

          Tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; làm tốt công tác tuyên giáo tuyên truyền, vận động nêu gương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Chi bộ Trung tâm năm 2020.

          Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể trong cơ quan phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng văn hóa công sở, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và phong trào của Trung tâm.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Đức Trung đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Trung tâm thực hiện năm 2019.

Hội nghị thực hiện buổi lễ trao quyết định của Ban thường vụ đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Lưu Thị Lam Giang.

IMG_4482

Trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lưu Thị Lam Giang (ảnh VISTIP)

Nguồn: Chi bộ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế