14 Tháng Năm, 2020 | 15:35
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘI THẢO TỌA ĐÀM TẬP HUẤN VỀ HỘI NHẬP KH&CN QUỐC TẾ NĂM 2018 CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Năm 2018 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế thực hiện hoàn thành các cuộc hội thảo tọa đàm, tập huấn chuyên đề về hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ như sau:

  1. Lớp tập huấn “Kỹ năng đọc và tìm kiếm thông tin trong nghiên cứu khoa học
  2. Lớp tập huấn kỹ năng viết bài báo/ báo cáo khoa học và trình bày  báo cáo khoa học (tiếng việt và tiếng anh)
  3. Lớp tập huấn Kiến thức và kinh nghiệm chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế
  4. Lớp tập huấn: Lớp tập huấn về phát triển hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ
  5. Tọa đàm Phát triển nguồn lực thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

 

Mọi thông tin Chi tiết liên hệ:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế