18 Tháng Tư, 2023 | 12:32
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các hoạt động kinh tế (ISIC)

ISIC là chữ viết tắt của Phân loại công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các hoạt động kinh tế do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc khuyến nghị cho tất cả các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc sử dụng nó bằng cách: “(a) Thông qua hệ thống phân loại này làm tiêu chuẩn quốc gia, hoặc ( b) Sắp xếp lại dữ liệu thống kê của họ theo hệ thống này nhằm mục đích so sánh quốc tế” – (Nghị quyết 149 A – VII của ECOSOC ngày 27 tháng 8 năm 1948).

ISIC cung cấp một khuôn khổ toàn diện trong đó dữ liệu kinh tế có thể được thu thập và báo cáo theo định dạng được thiết kế cho mục đích phân tích kinh tế. Nó bao gồm một cấu trúc phân loại mạch lạc và nhất quán của các hoạt động kinh tế dựa trên một tập hợp các khái niệm, định nghĩa, nguyên tắc và quy tắc phân loại đã được quốc tế thống nhất.

Cấu trúc phân loại thể hiện một định dạng tiêu chuẩn để sắp xếp thông tin chi tiết về tình trạng của một nền kinh tế theo các nguyên tắc và nhận thức kinh tế. Ngoài ứng dụng chính của nó trong thống kê và phân tích kinh tế tiếp theo, nơi thông tin cần được cung cấp cho các hoạt động kinh tế được xác định hẹp (còn được gọi là “ngành”), ISIC ngày càng được sử dụng cho các mục đích hành chính, chẳng hạn như thu thuế, phát hành giấy phép kinh doanh, v.v. Kinh nghiệm sử dụng ISIC cho thấy cần phải xem xét định kỳ cấu trúc và định nghĩa các danh mục cũng như các nguyên tắc cơ bản của nó. Vì những lý do này, Ủy ban Thống kê đã bắt đầu đánh giá và sửa đổi ISIC theo thời gian và phiên bản ISIC Sửa đổi 4 gần đây nhất đã được Ủy ban Thống kê thông qua vào năm 2006.

ISIC là sự phân loại các loại hoạt động kinh tế chứ không phải là sự phân loại hàng hóa và dịch vụ. Hoạt động được thực hiện bởi một đơn vị là loại hình sản xuất mà nó tham gia. Đây là đặc điểm của đơn vị mà theo đó nó sẽ được nhóm với các đơn vị khác để tạo thành các ngành. Một ngành được định nghĩa là tập hợp tất cả các đơn vị sản xuất tham gia chủ yếu vào các loại hoạt động sản xuất giống nhau hoặc tương tự nhau. Vì nói chung không thể thiết lập sự tương ứng trực tiếp giữa các hoạt động và sản phẩm, ISIC không được thiết kế để đo lường dữ liệu sản phẩm ở bất kỳ cấp độ chi tiết nào. Với mục đích này, tồn tại một phân loại riêng biệt, cụ thể là Phân loại sản phẩm trung tâm (CPC).

Phiên bản ISIC được đề xuất cho chương trình thống kê của UNIDO bao gồm thu thập, biên soạn và phổ biến dữ liệu, là ISIC Phiên bản 4. Tuy nhiên, nhiều NSO chưa thực hiện chuyển đổi dữ liệu của họ từ các phiên bản trước đó; UNIDO Statistics tiếp tục duy trì cơ sở dữ liệu của mình theo Bản sửa đổi 3 và Bản sửa đổi 4 của ISIC. Người dùng có thể lấy danh sách mã và mô tả ISIC từ đây cho Bản sửa đổi 3 và Bản sửa đổi 4  hoặc tại đây cho tất cả các phân loại ở mọi định dạng.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch tại Cổng thông tin điện tử của Tổ chức phát triển công nghiệp quốc tế UNIDO

https://stat.unido.org/content/focus/international-standard-industrial-classification-of-all-economic-activities-%28isic%29;jsessionid=E1D3B2C4630A8BFD643D7E0F157C0946