12 Tháng Năm, 2023 | 15:08
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Triển vọng KHCN và ĐMST 2023 -Công tác bảo mật trong nghiên cứu

Công tác bảo mật trong nghiên cứu

Một số chính phủ và các chủ thể phi nhà nước đang thực hiện những nỗ lực ngày càng mạnh mẽ để khai thác một cách không công bằng và làm lệch môi trường nghiên cứu mở về phía lợi ích của họ. Những nỗ lực như vậy đã trở nên rõ ràng hơn khi căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhiều quốc gia hiện coi việc chuyển thông tin trái phép và sự can thiệp của nước ngoài vào nghiên cứu công cộng là những rủi ro an ninh kinh tế và quốc gia nghiêm trọng. Các chính phủ đang thực hiện các biện pháp để cải thiện an ninh nghiên cứu  đồng thời nhấn mạnh các chuẩn mực và nguyên tắc cấu thành thông lệ khoa học tốt – chẳng hạn như tự do học thuật, cởi mở, trung thực và trách nhiệm giải trình – và điều chỉnh hợp tác nghiên cứu quốc tế – bao gồm cả tính có đi có lại, công bằng và không phân biệt đối xử.(OECD, 2022[44]) .

Các biện pháp hỗ trợ bảo mật và toàn vẹn nghiên cứu

Trách nhiệm về bảo mật và tính toàn vẹn của nghiên cứu được phân bổ cho nhiều bên, hoạt động ở các quy mô khác nhau trong hệ sinh thái nghiên cứu quốc tế. Chúng bao gồm các chính phủ quốc gia, cơ quan tài trợ nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội học thuật và các tổ chức liên chính phủ.

Nhiều chính phủ đã phát triển các hướng dẫn và danh sách kiểm tra để nâng cao nhận thức về rủi ro nhằm nghiên cứu tính bảo mật và tính toàn vẹn, thường đi kèm với các chính sách và biện pháp để giảm thiểu những rủi ro này. Điều quan trọng là những điều này phải tương xứng và dựa trên việc xác định và đánh giá rủi ro hợp lý, vì không phải mọi tổ chức nghiên cứu hoặc dự án nghiên cứu đều sẽ đối mặt với cùng một mức độ hoặc loại rủi ro. Những hướng dẫn này cũng cần được thường xuyên xem xét lại và sửa đổi khi cần thiết. Một số chính sách quốc gia xác định các quốc gia “nhạy cảm” cụ thể mà họ cho là có thể bị nước ngoài can thiệp, nhưng nhiều chính sách lại áp dụng các cách tiếp cận không liên quan đến quốc gia.

Ở một số quốc gia, các cơ quan tình báo, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức nghiên cứu và trường đại học đã tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin để giúp các nhà nghiên cứu xác định và quản lý rủi ro cũng như tăng cường an ninh trong hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, việc duy trì quyền tự chủ của thể chế trong quản lý rủi ro và ra quyết định là điều then chốt, không chỉ để xác định rủi ro một cách hiệu quả mà còn để đạt được sự ủng hộ quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu. Một số cơ quan tài trợ đã tích hợp đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình xem xét và đăng ký tài trợ của họ. Trong khi đó, các trường đại học đang phát triển các quy tắc và hướng dẫn để giảm thiểu rủi ro đối với an ninh nghiên cứu, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn và tự do của nghiên cứu khoa học.

Ở cấp độ liên chính phủ, OECD đã công bố báo cáo về tính toàn vẹn và bảo mật trong hệ sinh thái nghiên cứu toàn cầu (OECD, 2022[44]) và ra mắt cổng thông tin điện tử về bảo mật nghiên cứu. Về phần mình, 1 Nhóm Bảy quốc gia (G7) đã thành lập một nhóm làm việc về an ninh và tính toàn vẹn của hệ sinh thái nghiên cứu. G7 cũng đang lên kế hoạch xây dựng một bộ nguyên tắc chung để giúp bảo vệ hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới khỏi những rủi ro nhằm hợp tác nghiên cứu cởi mở và có đi có lại (Hội nghị thượng đỉnh G7, 2022[45]) . Cuối cùng, Ủy ban Châu Âu gần đây đã xuất bản bộ công cụ về cách giảm thiểu sự can thiệp của nước ngoài vào hoạt động nghiên cứu và đổi mới (Ủy ban Châu Âu, 2022[46])

Duy trì sự cân bằng giữa hợp tác khoa học mở và dựa trên sự tin cậy, và các quy định bảo vệ nhưng có khả năng hạn chế, là một thách thức lớn. Quy định quá mức hoặc can thiệp quá mức có thể làm suy yếu quyền tự do nghiên cứu và trao đổi khoa học. Ví dụ, trong khi các chính phủ quốc gia thường xuyên xác định nghiên cứu về công nghệ hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ là công dụng kép và trong lịch sử đã sử dụng các hệ thống kiểm soát xuất khẩu thông thường để ngăn chặn việc chuyển giao tri thức, thì việc kiểm soát việc truyền dữ liệu, thông tin lại khó khăn hơn. và bí quyết từ nghiên cứu khoa học được thực hiện mà không có mục đích thực tế cụ thể. Điều này có nghĩa là nghiên cứu cơ bản theo truyền thống được miễn kiểm soát xuất khẩu. Đồng thời, kiến thức từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu cơ bản có thể được coi là có khả năng sử dụng kép.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch tại Cổng thông tin điện tử của OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d54e7884-en/index.html?itemId=/content/component/d54e7884-en#chapter-d1e251-8e423b8cb6